"Thyraxgate": Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Graag met vermelding van de bron
ineke
Berichten: 455
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

"Thyraxgate": Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door ineke »

Antwoord van Minsterie van Volksgezondheid op kamervragen van Van Gerven
imzake niet openbaar maken van Thyrax rapportDatum 31 augustus 2016
Betreft: Kamervragen

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het niet openbaar maken van het Thyrax rapport door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2016Z14867).
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het niet openbaar maken van het Thyrax rapport door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2016Z14867)


Vraag 1
Welke partij heeft bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van het Thyrax rapport? Is het waar dat dit de firma Aspen betreft?
en
Vraag 3
Wilt u de IGZ verzoeken het rapport per direct openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?


Antwoord op vraag 1 en 3:
De inspectie is voornemens dit rapport openbaar te maken. De inspectie is op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bij actieve openbaarmaking van documenten gehouden aan het in acht nemen van belangen van de betrokkenen.
Eén van de betrokken partijen heeft bedenkingen geuit tegen de actieve openbaarmaking van het toezichtsrapport.
Zodoende dat op dit moment de aangevoerde bedenkingen worden gewogen en dat ik hier vervolgens een besluit over zal nemen. Zoals gebruikelijk doe ik geen uitlatingen zolang dit proces nog loopt. Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure.Vraag 2
Sinds wanneer kunnen partijen de openbaarmaking van een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegenhouden? Is dit legitiem? En indien dit legitiem is, wat vindt u van een dergelijke houding van de bezwaarmaker?
Hoe vaak komt het voor dat geprobeerd wordt de openbaarmaking van een rapport van de IGZ tegen te houden?


Antwoord op vraag 2
Op basis van het bepaalde in artikel 8 van de Wob kan de IGZ een inspectierapport actief openbaar maken.
Openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering.
Wel is hierbij een nadere afweging van belangen geboden.
Deze nadere afweging houdt in dit geval in dat het algemeen belang dat door onverkorte openbaarmaking wordt gediend, wordt afgewogen tegen de door de geïnspecteerde aangevoerde belangen.
In 2016 hebben tot nu toe zestien geïnspecteerden bezwaren geuit tegen openbaarmaking van een inspectierapport.


1) Tweet Inspectie voor de Gezondheidszorg, 9 juli 2016 2)http://gezondheid.eenvandaag.nl/blogs/6 ... ort_thyrax_ voorlopig_niet_openbaarhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten ... ax-rapport


.
Laatst gewijzigd door ineke op 17 dec 2016, 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
*anna*
Berichten: 293
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door *anna* »

Je mag toch hopen dat kritisch Kamerlid van Gerven geen genoegen neemt met deze kinderlijke nietszeggende ontwijkende antwoorden.
Transparantie. Ik mag eerst wel even googelen om aan de weet te komen wat de betekenis van dat woord ook alweer is... :shock:


(P.S.: Ben ik de enige die het forum de laatste tijd vaak traaaaaaaaaaaag vind?)
ineke
Berichten: 455
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door ineke »

*anna* schreef: (P.S.: Ben ik de enige die het forum de laatste tijd vaak traaaaaaaaaaaag vind?)
Nee, je bent niet de enige.
Ik vind ook dat het forum erg traag is, via verschillende pc's (met verschillende providers) duurt het erg traag
om op het forum te komen c.q. een reactie geplaatst te krijgen. Zelfs mobiel.On topic
*anna* schreef:Je mag toch hopen dat kritisch Kamerlid van Gerven geen genoegen neemt met deze kinderlijke nietszeggende ontwijkende antwoorden.
Transparantie. Ik mag eerst wel even googelen om aan de weet te komen wat de betekenis van dat woord ook alweer is... :shock:
quote]

Ik denk dat je beter kan googelen op wat het woord "volk" c.q. "volksgezondheid" betekent :idea:
Klagen c.q. antwoorden krijgen mag niet, betalen mogen wij wel.
We houden een hele industrie "aan het werk".


Maar de macht van de farmacie heeft wel het Ministerie van VWS in de houdgreep.
Misschien, hoop ik, zullen niet alle farmaceuten zo handelen.

Het gedrag van Aspen wordt steeds schimmiger :oops:
Wat heeft Aspen te verbergen dat "thyraxgate" al zo lang duurt :roll:.
ineke
Berichten: 455
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Weer kamervragen > o.a.Thyrax

Bericht door ineke »

Opnieuw heeft o.a. kamerlid Van Gerven (SP) de minister vragen gesteld over geneesmiddelen.

Vragen 3, 4 en 5 hebben betrekking op ThyraxIngezonden 2 september 2016

Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het door apothekers zelf bereiden en doorleveren van geneesmiddelen indien die niet in Nederland worden geproduceerd

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat apothekers geneesmiddelen voortaan door mogen leveren als de fabrikant de productie staakt? 1*)


Vraag 2
Wat is uw reactie op de nieuwe circulaire «Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers» van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die per 22 augustus van kracht is?2


Vraag 3
Bieden de nieuwe voorwaarden waaronder de IGZ niet handhavend zal optreden bij het doorleveren van geneesmiddelen een oplossing voor het niet kunnen leveren van het schildkliermedicijn Thyrax?Vraag 4
Is het reëel te verwachten dat apothekers een geneesmiddel kunnen bereiden met exact dezelfde samenstelling als Thyrax, wanneer dit fabrikant Aspen niet eens lukt na het verplaatsen van de productielijn van Oss naar Duitsland? Kunt u uw antwoord toelichten?


Vraag 5
Wat gebeurt er wanneer Aspen wel weer Thyrax gaat leveren in Nederland? Moeten apothekers dan stoppen met het doorleveren zodat gebruikers opnieuw moeten overstappen naar een ander geneesmiddel?


Vraag 6
Biedt de nieuwe circulaire van de IGZ wel een oplossing voor de exorbitante prijsstijging van het veelgebruikte middel dexamfetamine dat sinds 1 mei onder de merknaam Amfexa is geregistreerd en daardoor niet meer doorgeleverd mag worden door apothekers?


Vraag 7
Biedt de nieuwe circulaire van de IGZ wel een oplossing voor de exorbitante prijsstijging van dimethylfumaraat dat onder de merknaam Tecfidera is geregistreerd en daardoor niet meer doorgeleverd mag worden door apothekers?


Vraag 8
Kunt u aan de hand van alle in opspraak geraakte geneesmiddelen van de afgelopen jaren aangeven in hoeverre deze nieuwe circulaire van de IGZ een verbetering is voor het beschikbaar en betaalbaar houden van geneesmiddelen?


Vraag 9
Wat was de invloed van de farmaceutische industrie bij de totstandkoming van deze nieuwe circulaire? Is de farmaceutische industrie geconsulteerd voor deze nieuwe circulaire? Zo ja, wat was haar reactie en op welke wijze is de circulaire hierop aangepast?

Bron: Overheid.nl > Kamervragen > Tweede Kamer der Staten Generaal
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 15818.html1*)
Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers

22-08-2016
Vanaf 22 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2019 geldt de nieuwe circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’. Deze nieuwe circulaire vervangt de circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’.In deze nieuwe circulaire beschrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder welke voorwaarden zij niet handhavend op zal treden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers.
http://www.igz.nl/zoeken/download.aspx? ... hekers.pdf


.
vlaggetje
Berichten: 160
Lid geworden op: 19 apr 2016, 20:55

Re: Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door vlaggetje »

Hoi Ineke,

Interessant bedankt voor het plaatsen enig idee wanneer hier antwoord op gegeven?
Dat zou helemaal de limit zijn als iedereen die overgestapt is op een ander middel dan thyrax, weer terug moet omdatmde fabriek,weer geld moet verdienen met de nieuwe productie.
Bestaat er zoiets als een marktleider voor schildklier medicijnen?

Bedankt voor de info,

Met vriendelijke groet Janet
ineke
Berichten: 455
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Weer kamervragen > o.a.Thyrax

Bericht door ineke »

vlaggetje schreef:Hoi Ineke,

Interessant bedankt voor het plaatsen enig idee wanneer hier antwoord op gegeven?
Dat zou helemaal de limit zijn als iedereen die overgestapt is op een ander middel dan thyrax, weer terug moet omdatmde fabriek,weer geld moet verdienen met de nieuwe productie.
Bestaat er zoiets als een marktleider voor schildklier medicijnen?

Bedankt voor de info,

Met vriendelijke groet Janet
Hallo Janet,


Ik heb werkelijk geen flauw idee wanneer er op de nieuwe vragen wordt geantwoord.

Wel opmerkelijk dat Van Gerven dit aanhaalt in vraag 4:
wanneer dit fabrikant Aspen niet eens lukt na het verplaatsen van de productielijn van Oss naar Duitsland?

En hoe het dan staat met vraag 5 - weer overstappen van ander merk naar Thyrax ??
Ik weet het niet.

Ben benieuwd met wat voor antwoorden de minister komt.

Daarom noem ik dit gedoe - wat al zo lang duurt- "thyraxgate"

.
Eekhoorn
Berichten: 176
Lid geworden op: 13 okt 2013, 12:09

Re: Weer kamervragen > o.a.Thyrax

Bericht door Eekhoorn »

ineke schreef:Ik heb werkelijk geen flauw idee wanneer er op de nieuwe vragen wordt geantwoord.
De minister moet antwoord geven binnen drie weken na de datum van indienen.
vlaggetje
Berichten: 160
Lid geworden op: 19 apr 2016, 20:55

Re: Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door vlaggetje »

Aaah dank je eekhoorn, dat is best snel voor poitieke begrippen,

Groet janet
ineke
Berichten: 455
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Wederom uitstel kamervragen > o.a.Thyrax

Bericht door ineke »

Eekhoorn schreef:
ineke schreef:Ik heb werkelijk geen flauw idee wanneer er op de nieuwe vragen wordt geantwoord.
De minister moet antwoord geven binnen drie weken na de datum van indienen.

Aanhangselnummer 3402
Gepubliceerd op 5 september 2016 09:19

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat het schildkliergeneesmiddel Thyrax niet per september weer beschikbaar is, maar pas in het tweede kwartaal van 2017 (2016Z15249) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat ik nadere informatie nodig heb van andere partijen en daar nu nog niet over beschik.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Bron:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... -3402.html

.
vlaggetje
Berichten: 160
Lid geworden op: 19 apr 2016, 20:55

Re: Antwoord kamervragen inzake niet openbaar IGZ rapport over thyrax

Bericht door vlaggetje »

Hoi ineke,

Wat ontzettend verrassend!

Vriendelijke groet Janet
Plaats reactie