Poly-zink-liothyronine 'heilige graal' voor behandeling hypothyreoïdie?

Graag met vermelding van de bron
ineke
Berichten: 444
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Poly-zink-liothyronine 'heilige graal' voor behandeling hypothyreoïdie?

Bericht door ineke »

Volledig artikel in Thyroid (Mary Ann Liebert Inc. - 9 oktober 2018 ) - zie link onderaan

Artikel van onderzoekers Rush University Chicago vertaald met Google translate
Potentiële therapie voor therapieresistente hypothyreoïdie blijkt effectief in laboratoriumonderzoek

Nieuwe coördinatie van schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte van actief hormoon als aanvulling op standaardtherapie

Een nieuwe "metaal-gecoördineerde" technologie voor de aflevering van medicijnen zou mogelijk kunnen worden gebruikt ter aanvulling van de standaardtherapie voor hypothyreoïdie, die bijna 10 miljoen Amerikanen treft en nog veel meer patiënten wereldwijd, volgens de resultaten van een studie die deze maand in het tijdschrift Thyroid werd gepubliceerd.


Onderzoekers van het Rush University Medical Center streven naar een verbeterde behandeling voor de minderheid van patiënten met hypothyreoïdie die niet goed reageren op de standaardtherapie.
Nu, hun onderzoek naar de manier waarop schildklierhormonen die in tabletten worden gegeven door het lichaam worden geabsorbeerd en gemetaboliseerd, suggereert dat een met metaal gecoördineerd molecuul een meer effectieve therapie zou kunnen blijken voor alle hypothyreoïde patiënten, aldus dr. Antonio Bianco.
Hij is een professor in de geneeskunde aan de universiteit van Chicago, die vroeger een onderzoeker en clinicus was in Rush.

Ziektes, milieutoxines, medische behandelingen zoals straling en genetica kunnen allemaal hypothyreoïdie veroorzaken. Symptomen zijn onder meer vermoeidheid, gewichtstoename, gebrek aan energie, depressie, koude intolerantie en spierpijn.


Het nieuwe medicijn, poly-zink-liothyronine (PZL), werkte goed in laboratoriumstudies, zei Bianco. Veiligheidstests bij dieren en klinische proeven bij mensen moeten nog steeds worden uitgevoerd en er moeten middelen worden verkregen om dat werk te ondersteunen.
Als alles goed gaat, kan PZL echter in slechts een paar jaar aan patiënten worden aangeboden, aldus Bianco.


"We weten genoeg over de schildklierfysiologie bij ratten en mensen dat we er vertrouwen in hebben dat dit medicijn klaar is voor de allerbeste tijd" in termen van werken zowel bij mensen als in het lab, zei hij.
Ongeveer 10 tot 15 procent van de hypothyreoïdiepatiënten reageren slecht op de standaardbehandeling


De standaardbehandeling voor hypothyreoïdie is levothyroxine (L-T4), een synthetische versie van het schildklierhormoon thyroxine (T4), dat bij een gezonde persoon wordt uitgescheiden door de schildklier. Echter, ongeveer 10 tot 15 procent van de met L-T4 behandelde patiënten blijft symptomen hebben van de aandoening wanneer ze worden behandeld, waaronder gewichtstoename, vermoeidheid, lethargie, stemmingsfluctuaties en geheugenproblemen.


Dit medische mysterie heeft artsen ertoe aangezet om combinatietherapie van L-T4 te proberen, plus liothyronine (L-T3), de synthetische vorm van het actievere schildklierhormoon trijoodthyronine (T3). Wanneer L-T3 wordt toegediend in conventionele tabletvorm, wordt het echter zeer snel geabsorbeerd, waardoor pieken in serumbloedspiegels ontstaan die kunnen leiden tot hartkloppingen, beklemming op de borst, zweten en angst.


In de studie behandelden onderzoekers met succes laboratoriumratten die hypothyroïdie waren gemaakt met een capsule die PZL bevatte, een farmaceutische verbinding die is gemaakt van zink gebonden aan drie L-T3-moleculen. Dit metaal-gecoördineerde medicijn is verpakt in een speciaal gecoate capsule om het intact te laten reizen door de maag naar de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne darm). Daar vergemakkelijkt het zink de langzame afgifte van L-T3 voor langdurige absorptie in de bloedstroom.


In de studie werden de controle van hypothyreoïdie-ratten behandeld met vergelijkbare hoeveelheden L-T3. De resultaten waren opmerkelijk.
Terwijl controledieren een piek van T3 in het bloed vertoonden ongeveer vier uur na het innemen van de L-T3-pillen vertoonden PZL-behandelde ratten een progressieve stijging in bloed-T3-niveaus die ongeveer tien uur later piekten bij lagere bloedspiegels.
Bij toediening gedurende acht dagen, wordt de behandeling met PZL genormaliseerde symptomen waargenomen die kenmerkend zijn voor hypothyreoïdie ratten, zoals hoge bloedspiegels (het hypofyse hormoon dat normaal wordt gebruikt om de therapie voor hypothyreoïdie te volgen), langzame groeisnelheid en hogere cholesterolniveaus.Is de 'heilige graal' van behandeling met hypothyreoïdie gevonden?

Terwijl ze onderzoeken waarom een minderheid van hypothyreoïdiepatiënten nog steeds symptomen heeft, zelfs terwijl ze vasthouden aan de standaard L-T4-therapie, ontdekten deze onderzoekers dat in rattenmodellen een gestage toevoer van L-T3 nodig is om functionele schildklierniveaus in het bloed te "normaliseren". en in dergelijke weefselgebieden als de hersenen, spieren en lever.
Die ontdekking gaf nieuwe drang om op zoek te gaan naar een manier om L-T3 na verloop van tijd effectief te gebruiken bij patiënten met hypothyreoïdie.


"Een L-T3 met aanhoudende afgifte was een soort van de Heilige Graal" in het veld, zei Bianco-specifiek, een die goed zou presteren in klinische onderzoeken. PZL lijkt dat belangrijke probleem op te lossen en zou in combinatietherapie kunnen worden gebruikt. Zei Bianco.
"Wanneer u L-T3 alleen gebruikt, wordt het onmiddellijk opgenomen, PZL niet."


Met PZL worden T3-spiegels in het bloed "in de loop van de tijd gestabiliseerd met een vertraagde, maar meer wenselijke biologische respons", rapporteerde de studie.
Dientengevolge minimaliseert PZL de post-dosis pieken in de circulerende T3 die doorgaans worden gezien bij de toediening van L-T3.
"Met andere woorden, PZL is niet alleen effectief, maar het is ook minder een schok voor het lichaam.


Dr. Elizabeth McAninch, een assistent-professor in de Rush Division of Endocrinology and Metabolism and researcher in hypothyroidie, die niet bij deze studie betrokken was, zegt:
"Dit is erg spannend vanuit het klinische perspectief, omdat het anders is dan elke andere formulering van LT3 nu verkrijgbaar. Dit is een langwerkende vorm van L-T3, de eerdere klinische onderzoeken hebben alleen gebruik gemaakt van kortwerkende L-T3. "


"Als [PZL] als veilig wordt beschouwd en klaar is voor klinische proeven bij mensen, kunnen dergelijke onderzoeken helpen bepalen of combinatietherapie de tekenen en symptomen van hypothyreoïdie kan verbeteren."


PZL is ontwikkeld door Synthonics Inc., een in Blacksburg, Virginia gevestigd bedrijf dat is gespecialiseerd in metaal-gecoördineerde geneesmiddelen.
Dr. Scott Palmer, een assistent-professor in de afdeling Interne Geneeskunde van Rush, is een directeur en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad voor Synthonics Inc. en een uitvinder van het metaalgecoördineerde proces.


Bron:
https://www.rush.edu/news/press-release ... -lab-study

Publicatie in Thyroid met volledig artikel - zie link
METAL COORDINATED POLY-ZINC-LIOTHYRONINE PROVIDES STABLE CIRCULATING T3 LEVELS IN HYPOTHYROID RATS

Abstract
Background
Liothyronine (L-T3) has limited short-term clinical applications, all of which aim at suppressing TSH secretion.
A more controversial application is chronic administration along with levothyrox-ine in the treatment of hypothyroidism.
Long-term treatment with L-T3 is complicated by its unique pharmacokinetics that result in a substantial T3 peak in the blood 3-4 hours after oral dosing.
This is a significant problem given that T3 levels in the blood are normally stable, vary-ing by less than 10% throughout the day.

Methods
A metal coordinated form of L-T3, [Zn(T3)(H2O)]n known as poly-zinc-liothyronine (PZL), was synthesized and loaded into coated gelatin capsules that for delivery to the duodenum where sustained release of T3 from PZL occurs.
Male Wistar rats were made hypothyroid by feeding on a low iodine diet and water containing 0.05% methimazole for 5-6 weeks.
Rats were given a capsule containing 24 mcg/kg of PZL or equimolar amounts of L-T3. Blood samples were ob-tained multiple times from the tail vein during the first 16 h and processed for T3 and TSH se-rum levels.
Some animals were treated daily for 8 days and blood samples collected daily.

Results
Rats given L-T3 exhibited the expected serum T3 peak (about 5-fold baseline) at 3.5 h, followed by a rapid decline, with serum levels almost returning to baseline values by 16 h.
In contrast, serum T3 in PZL-treated rats exhibited an about 30% lower T3 peak at 9 h. Furthermore, the plateau time, i.e. the time span during which the serum T3 concentration is at least half of T3 peak, increased from 4.9 to 7.7 h in L-T3- vs. PZL-treated rats, respectively.
Serum TSH dropped in both groups, but PZL-treated rats exhibited a more gradual decrease, which was delayed by about 4 h as compared with L-T3-treated rats. Chronic treatment with both L-T3 or PZL restored growth, lowered serum cholesterol, stimulated hepatic expression of the Dio1 mRNA and other T3-dependent markers in the central nervous system.

Conclusion
Capsules of PZL given orally restore T3-dependent biological effects while exhibiting a reduced and delayed serum T3 peak after dosing, thus providing a longer period of relatively stable se-rum T3 levels when compared with capsules of L-T3.


Google Translate
Achtergrond
Liothyronine (L-T3) heeft beperkte korte-termijn klinische toepassingen, die allemaal gericht zijn op het onderdrukken van TSH secretie.
Een meer controversiële toepassing is chronische toediening samen met levothyroxine bij de behandeling van hypothyreoïdie.
Langdurige behandeling met L-T3 wordt bemoeilijkt door de unieke farmacokinetiek die resulteert in een aanzienlijke T3-piek in het bloed 3-4 uur na orale toediening.
Dit is een significant probleem, gezien het feit dat T3-niveaus in het bloed normaal stabiel zijn, variërend van minder dan 10% gedurende de dag.

Methoden
Een metaalcoördinatievorm van L-T3, [Zn (T3) (H2O)] n bekend als poly -zink-liothyronine (PZL), werd gesynthetiseerd en geladen in beklede gelatinecapsules die voor aflevering aan de twaalfvingerige darm waar langdurige afgifte van T3 uit PZL optreedt.
Mannelijke Wistar-ratten werden hypothyroïde gemaakt door gedurende 5-6 weken te voeden met een laag jodiumdieet en water dat 0,05% methimazol bevatte.
Ratten kregen een capsule met 24 mcg / kg PZL of equimolaire hoeveelheden L-T3.
Bloedmonsters werden meerdere keren uit de staartader gedurende de eerste 16 uur verkregen en verwerkt voor T3- en TSH-serum-niveaus.
Sommige dieren werden dagelijks gedurende 8 dagen behandeld en bloedmonsters werden dagelijks verzameld.

Resultaten
Ratten die L-T3 kregen vertoonden de verwachte serum T3-piek (ongeveer 5-voudige basislijn) na 3,5 uur, gevolgd door een snelle afname, waarbij serumgehalten bijna terugkeerden naar basiswaarden. tegen 16 uur.
Daarentegen vertoonde serum T3 in met PZL behandelde ratten een ongeveer 30% lagere T3-piek na 9 uur.
Verder steeg de plateautijd, d.w.z. de tijdsperiode gedurende welke de serum-T3-concentratie ten minste de helft van de T3-piek is, van 4,9 tot 7,7 uur in respectievelijk L-T3- versus PZL-behandelde ratten.
Serum TSH daalde in beide groepen, maar met PZL behandelde ratten vertoonden een meer geleidelijke afname, die met ongeveer 4 uur werd vertraagd in vergelijking met L-T3-behandelde ratten.
Chronische behandeling met zowel L-T3 of PZL herstelde groei, verlaagd serumcholesterol, gestimuleerde leverexpressie van het Dio1-mRNA en andere T3-afhankelijke markers in het centrale zenuwstelsel.

Conclusie
De toegediende PAK-capsules van PZL herstellen T3-afhankelijke biologische effecten terwijl ze een verminderde en vertraagde serum T3 piek na dosering, waardoor een langere periode van relatief stabiele serum T3-niveaus werd verschaft vergeleken met capsules van L-T3.

Volledig artikel in Thyroid - Mary Ann Liebert Inc.
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1 ... .2018.0205
.

Gast1
Berichten: 524
Lid geworden op: 28 jun 2015, 13:18

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door Gast1 »

Ben benieuwd hoe en wat, maar...

a) rat <> mens

b) dit:
Disclosure Statement: Antonio C. Bianco MD is a consultant for Sentier Therapeutics LLC
and Synthonics Inc.

ineke
Berichten: 444
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door ineke »

Mark:
Ben benieuwd hoe en wat, maar...

a) rat <> mens

b) dit:
Disclosure Statement: Antonio C. Bianco MD is a consultant for Sentier Therapeutics LLC
and Synthonics Inc.
Ja, en ??

Natuurlijk zullen er ook belangen mee zijn gemoeid.
Maar dat is toch al vaker in de farmaceutische industrie?


Dacht jij dat onderzoeken zonder medewerking van farmaceuten uitgevoerd worden?

Hier een voorbeeld:
Re: Bio-equivalentie en substitutie van generieke geneesmiddelen

Bericht door Kiek » 15 okt 2016, 12:38


Gottwald-Hostalek U1, Uhl W2, Wolna P1, Kahaly GJ3.
Author information
1a Merck KGaA , Darmstadt , Germany.
2b Former employee of Merck KGaA , Germany.
3c Johannes Gutenberg University Medical Center , Mainz , Germany.
Altijd weer leerzame berichten.
Maar dit is dus wel de zoveelste slager die mag vertellen dat z'n eigen vlees het allerbeste is.
viewtopic.php?f=17&t=1304&p=11063&hilit=gottwald#p11063Ik vind het belangrijker dat men toch blijft zoeken naar een goede oplossing voor personen die w e l blijven tobben met hun schildklier, ondanks de juiste medicatie-instelling op basis van hun bloedgegevens.

B.t.w.
Ik heb ook meegedaan aan een onderzoek - geen schildklier - en kreeg daarvoor ook medicatie hetgeen beschikbaar gesteld werd door een farmaceut.
Er kwam toen uit de resultaten naar boven dat o.a. niet iedereen geschikt was voor die medicatie, het is gevaarlijk voor hartpatienten.


.

Suffy
Berichten: 282
Lid geworden op: 12 nov 2014, 15:59

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door Suffy »

Professor Hennemann werkte toch ook voor toen nog Organon?
Hij was 40 jaar geleden al bezig om en slow-release tablet te ontwikkelen maar die kwam niet van de grond.

Ik ben ook heel blij dat een slow-release variant een stapje dichterbij is gekomen.
VIP sinds mijn geboorte, diagnose Hashimoto maart 2008
Ex-Thyrax, geswitcht naar Eutyrox, zeer tevreden.
In stapjes van 12,5 van 175 naar 125 mcg (licht hyperen/staken pil).
Ook vit B12- en D-tekort, 2x/week een B12-injectie sinds 15-03-2017.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3287
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door laura »

Dat onderzoek van Hennemann was begin deze eeuw.
Het artikel Proof of principle is van 2004.

Op deze site van Bianco zie je een grafiek van gewoon LT4 vergeleken met PZL: http://deiodinase.org/2018/10/12/3255/
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3287
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Poly-zink-liothyronine (PZL) mogelijk als slow-release

Bericht door laura »

Wie weet ...
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

ineke
Berichten: 444
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door ineke »

laura schreef:
14 okt 2018, 12:44
Dat onderzoek van Hennemann was begin deze eeuw.
Het artikel Proof of principle is van 2004.

Op deze site van Bianco zie je een grafiek van gewoon LT4 vergeleken met PZL: http://deiodinase.org/2018/10/12/3255/
Mooi dat je die site (link) hebt geplaatst Laura :)Daar staat ook dit onderzoek vermeld met o.a. Bianco - evenals Jonklaas uit Belgie die betrokken is bij de standarisatie-testen van schildklierhormonen
An Online Survey of Hypothyroid Patients Demonstrates Prominent Dissatisfaction.

Sarah J. Peterson, Anne R. Cappola, M. Regina Castro, Colin M. Dayan, Alan P. Farwell, James V. Hennessey, Peter A. Kopp, Douglas S. Ross, Mary H. Samuels, Anna M. Sawka, Peter N. Taylor, Jacqueline Jonklaas, and Antonio C. Bianco

1 Division of Endocrinology and Metabolism, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois.
2 Division of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.
3 Division of Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.
4 Thyroid Research Group, Systems Immunity Research Institute, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, United Kingdom.
5 Division of Endocrinology, Diabetes and Nutrition, Boston Medical Center/Boston University, Boston, Massachusetts.
6 Division of Endocrinology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts.
7 Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois.
8 Thyroid Associates, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts.
9 Oregon Clinical and Translational Research Institute, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon.
10 University Health Network and University of Toronto, Toronto, Canada.
11 Division of Endocrinology, Georgetown University, Washington, DCBackground:
Approximately 15% more patients taking levothyroxine (LT4) report impaired quality of life compared to controls.
This could be explained by additional diagnoses independently affecting quality of life and complicating assignment of causation.
This study sought to investigate the underpinnings of reduced quality of life in hypothyroid patients and to provide data for discussion at a symposium addressing hypothyroidism.


Methods:
An online survey for hypothyroid patients was posted on the American Thyroid Association Web site and forwarded to multiple groups.
Respondents were asked to rank satisfaction with their treatment for hypothyroidism and their treating physician.
They also ranked their perception regarding physician knowledge about hypothyroidism treatments, need for new treatments, and life impact of hypothyroidism on a scale of 1–10.

Respondents reported the therapy they were taking, categorized as LT4, LT4 and liothyronine (LT4 + LT3), or desiccated thyroid extract (DTE).
They also reported sex, age, cause of hypothyroidism, duration of treatment, additional diagnoses, and prevalence of symptoms.


Results:
A total of 12,146 individuals completed the survey. The overall degree of satisfaction was 5 (interquartile range [IQR]=3–8).
Among respondents without self-reported depression, stressors, or medical conditions (n=3670), individuals taking DTE reported a higher median treatment satisfaction of 7 (IQR=5–9) compared to other treatments.

At the same time, the LT4 treatment group exhibited the lowest satisfaction of 5 (IQR=3–7), and for the LT4 + LT3 treatment group, satisfaction was 6 (IQR=3–8).
Respondents taking DTE were also less likely to report problems with weight management, fatigue/energy levels, mood, and memory compared to those taking LT4 or LT4 + LT3.


Conclusions:
A subset of patients with hypothyroidism are not satisfied with their current therapy or their physicians.
Higher satisfaction with both treatment and physicians is reported by those patients on DTE.
While the study design does not provide a mechanistic explanation for this observation, future studies should investigate whether preference for DTE is related to triiodothyronine levels or other unidentified causes.


Volledig artikel in Thyroid - Mary Ann Liebert Inc.
http://deiodinase.org/wp-content/upload ... hyroid.pdf
Opmerkelijk:
Jonklaas was toch ook bezig met een studie waar we verder niets over gehoord hebben (Thyromax, vertraagde afgifte T3).
Of is deze uitkomst met PZL daar als alternatief uit voortgekomen?


Geplaatst in 2015
Ik kom een nieuw (abstract) artikel tegen over liothyronine.
Wellicht is dit de uitkomst van het onderzoek over vertraagde afgifte met T3 ?
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01800617)

Daaronder dit artikel:
Endocrine Societies at Odds Over Advice on T3 for Hypothyroidism

Onderzoek uitgevoerd door Dr. Jonklaas van Georgetown University Hospital, Department of Medicine in de VS

Abstract artikel
Single-Dose T3 Administration: Kinetics and Effects on Biochemical and Physiological Parameters
Jonklaas, Jacqueline MD, PhD*; Burman, Kenneth D. MD†; Wang, Hong MD‡; Latham, Keith R. PhD§


viewtopic.php?t=149&start=10

.

Jeannette
Berichten: 278
Lid geworden op: 25 mei 2016, 10:28

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door Jeannette »

Mag ik even off-topic inbreken in dit draadje?

Ik zie de naam van professor Hennemann voorbij komen. Als ik de website van zijn kliniek opzoek, staat er dat de kliniek permanent gesloten is. Weet iemand hier meer van?
Setpoint: TSH 1,85/FT4 17,6

Thyrax
04-12-2018: TSH 2,55/FT4 16 (->118,75 mcg)
02-01-2019: TSH 3,62/FT4 15,2 (->125 mcg)
26-02-2019: TSH 2,26/FT4 18,2 (ma/do/za 118,75 - di/woe/vrij/zon 125)
06-06-2019: TSH 0,9/FT4 17,2 (118,75 mcg)

Florence
Berichten: 848
Lid geworden op: 28 jun 2017, 18:14

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door Florence »

Hoi Jeanette,

professor Hennemann is 85jaar.

Weet niet of hij nog leeft, maar heeft zijn welverdiende rust, hopelijk.

groet Florence

Jeannette
Berichten: 278
Lid geworden op: 25 mei 2016, 10:28

Re: Nieuwe coörd. schildklierhormoon met zink bevordert een langzame afgifte actief hormoon als aanvulling op stand.ther

Bericht door Jeannette »

Dank je Florence!

Ik wist dat de professor op leeftijd was, maar niet dat hij deze respectabele leeftijd heeft... Dan hoop ik ook dat hij van een welverdiende rust geniet.

Groetjes, Jeannette.
Setpoint: TSH 1,85/FT4 17,6

Thyrax
04-12-2018: TSH 2,55/FT4 16 (->118,75 mcg)
02-01-2019: TSH 3,62/FT4 15,2 (->125 mcg)
26-02-2019: TSH 2,26/FT4 18,2 (ma/do/za 118,75 - di/woe/vrij/zon 125)
06-06-2019: TSH 0,9/FT4 17,2 (118,75 mcg)

Plaats reactie