Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Met discussie over van alles dat met zorg en schildklier te maken heeft, maar ook met ruimte voor gebabbel
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door ineke »

Dit is wat duidelijker te lezen wat in de link staat vermeld die Marc heeft geplaatst (die link werkt niet)


Published: December 14, 2018
Thyroid problems linked to worsening heart failure


The thyroid is a tiny powerhouse. The gland, which is located at the base of the neck, releases hormones that control how the entire body uses energy and affects an array of organs throughout the body – including the heart.
Now, a new study from researchers at the University of Pennsylvania shows two thyroid disorders – subclinical hypothyroidism and low T3 syndrome – might make heart failure worse.

The findings "suggest there are groups of people who might benefit from thyroid treatment who aren't getting treated right now," said Dr. Anne Cappola, an endocrinologist at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia and senior author of the study, published Friday in the American Heart Association journal Circulation: Heart Failure.
Subclinical hypothyroidism is a mild form of hypothyroidism, or underactive thyroid. Both it and low T3 syndrome occur when the body doesn't produce enough of certain hormones.

Subclinical hypothyroidism isn't typically treated with thyroid hormone pills because the thyroid is still functioning properly overall. For low T3 syndrome, also known as euthyroid sick syndrome, treating the condition with thyroid hormone pills is considered controversial.
But, if doctors were able to completely reverse abnormal thyroid levels in patients who already have heart failure, "perhaps their heart failure would be less severe," Cappola said.

Researchers analyzed data collected on 1,365 patients with heart failure – mostly white men who were 57 years old, on average – enrolled between 2003 and 2011 in the Penn Heart Failure Study. Most of the participants did not have severe heart failure
Researchers tested the thyroid hormones in blood samples provided by participants at the start of the study. Most had normal thyroid hormone levels, but 5 percent had subclinical hypothyroidism and 14 percent had low T3 syndrome.

After about four years, compared with heart failure patients whose thyroids functioned normally, those with subclinical hypothyroidism or low T3 syndrome were more likely to need a mechanical pump that supports heart function and blood flow (a ventricular assist device) or a heart transplant. They also had a higher risk of death.
In 2013, the American Heart Association issued guidelines recommending that doctors test thyroid hormone levels in all patients with heart failure. The guidelines, however, don't define abnormal thyroid levels or give specific advice for treating heart failure patients with possible thyroid problems.

Dr. Mark Drazner, clinical chief of cardiology at UT Southwestern Medical Center in Dallas, said it's too soon to say whether treating thyroid abnormalities at the levels studied would help heart failure patients improve. He believes clinical trials are needed.
"It's a pretty big leap to take that step," said Drazner, who was not involved in the study.
Even so, he said it's important for people to be aware of the connection between the thyroid and heart health.

https://www.heart.org/en/news/2018/12/1 ... rt-failure
Thyroid Dysfunction in Heart Failure and Cardiovascular Outcomes


Abstract
Background:

The effects of thyroid dysfunction in patients with preexisting heart failure have not been adequately studied. We examined the prevalence of thyroid dysfunction and associations with cardiovascular outcomes in a large, prospective cohort of outpatients with preexisting heart failure.

Methods and Results:
We examined associations between thyroid dysfunction and New York Heart Association class, atrial fibrillation, and a composite end point of ventricular assist device placement, heart transplantation, or death in 1365 participants with heart failure enrolled in the Penn Heart Failure Study. Mean age was 57 years, 35% were women, and the majority had New York Heart Association class II (45%) or III (32%) symptoms. More severe heart failure was associated with higher thyroid-stimulating hormone (TSH), higher free thyroxine (FT4), and lower total triiodothyronine (TT3) concentrations (P<0.001 all models). Atrial fibrillation was positively associated with higher levels of FT4 alone (P≤0.01 all models). There were 462 composite end points over a median 4.2 years of follow-up. In adjusted models, compared with euthyroidism, subclinical hypothyroidism (TSH 4.51–19.99 mIU/L with normal FT4) was associated with an increased risk of the composite end point overall (hazard ratio, 1.82; 95% CI, 1.27–2.61; P=0.001) and in the subgroup with TSH ≥7.00 mIU/L (hazard ratio, 3.25; 95% CI, 1.96–5.39; P<0.001), but not in the subgroup with TSH 4.51–6.99 mIU/L (hazard ratio, 1.26; 95% CI, 0.78–2.06; P=0.34). Isolated low T3 was also associated with the composite end point (hazard ratio, 2.12; 95% CI, 1.65–2.72; P<0.001).

Conclusions:
In patients with preexisting heart failure, subclinical hypothyroidism with TSH ≥7 mIU/L and isolated low T3 levels are associated with poor prognosis. Clinical trials are needed to explore therapeutic effects of T4 and T3 administration in heart failure.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10 ... 118.005266vertaald met google translate

De schildklier is een kleine krachtpatser. De klier, die zich aan de basis van de nek bevindt, geeft hormonen vrij die bepalen hoe het hele lichaam energie gebruikt en een reeks organen in het lichaam beïnvloedt - inclusief het hart.

Nu, een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania toont twee schildklieraandoeningen - subklinische hypothyreoïdie en een laag T3-syndroom - kan hartfalen verergeren.

De bevindingen "suggereren dat er groepen mensen zijn die baat kunnen hebben bij een schildklierbehandeling die nu niet behandeld worden", zei dr. Anne Cappola, een endocrinoloog aan de Perelman School of Medicine aan de University of Pennsylvania in Philadelphia en senior auteur van de studie, vrijdag gepubliceerd in het American Heart Association journal Circulation: Heart Failure.

Subklinische hypothyreoïdie is een milde vorm van hypothyreoïdie of een trage schildklier. Zowel het als het lage T3-syndroom doen zich voor wanneer het lichaam niet genoeg van bepaalde hormonen produceert.

Subklinische hypothyreoïdie wordt meestal niet behandeld met schildklierhormoonpillen omdat de schildklier over het algemeen nog steeds goed functioneert. Bij een laag T3-syndroom, ook wel bekend als het syndroom van euthyroid sick, wordt de aandoening met schildklierhormoonpillen beschouwd als controversieel.

Maar als artsen in staat waren abnormale schildklierniveaus volledig om te keren bij patiënten die al hartfalen hebben, "zou hun hartfalen misschien minder ernstig zijn," zei Cappola.

Onderzoekers analyseerden de verzamelde gegevens van 1365 patiënten met hartfalen - meestal blanke mannen die gemiddeld 57 jaar oud waren - die tussen 2003 en 2011 waren opgenomen in de Penn Heart Failure Study. De meeste deelnemers hadden geen ernstig hartfalen

Onderzoekers testten de schildklierhormonen in bloedmonsters die door de deelnemers aan het begin van het onderzoek werden verstrekt. De meeste hadden normale schildklierhormoonspiegels, maar 5 procent had subklinische hypothyreoïdie en 14 procent had een laag T3-syndroom.

Na ongeveer vier jaar, in vergelijking met patiënten met hartfalen waarvan de thyroïden normaal functioneerden, hadden degenen met subklinische hypothyreoïdie of een laag T3-syndroom meer kans op een mechanische pomp die de hartfunctie en de bloedstroom ondersteunt (een ventriculair hulpmiddel) of een harttransplantatie. Ze hadden ook een hoger risico op overlijden.

In 2013 heeft de American Heart Association richtlijnen uitgebracht waarin artsen worden aanbevolen de schildklierhormoonspiegels te testen bij alle patiënten met hartfalen. De richtlijnen definiëren echter geen abnormale schildklierniveaus of geven geen specifiek advies voor de behandeling van patiënten met hartfalen met mogelijke problemen met de schildklier.

Dr. Mark Drazner, klinisch hoofd van de cardiologie van het UT Southwestern Medical Center in Dallas, zei dat het te vroeg is om te zeggen of de behandeling van schildklierafwijkingen op de onderzochte niveaus de patiënten met hartfalen zou helpen verbeteren. Hij is van mening dat klinische proeven nodig zijn.

"Het is een vrij grote stap om die stap te zetten", zei Drazner, die niet betrokken was bij de studie.

Toch zei hij dat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van het verband tussen de schildklier en de gezondheid van het hart.


Abstract
Achtergrond:
De effecten van schildklierdisfunctie bij patiënten met reeds bestaand hartfalen zijn niet voldoende bestudeerd. We onderzochten de prevalentie van schildklierstoornissen en associaties met cardiovasculaire uitkomsten in een groot, prospectief cohort van poliklinische patiënten met reeds bestaande hartfalen.

Methoden en resultaten:
We onderzochten associaties tussen schildklierdisfunctie en New York Heart Association-klasse, atriale fibrillatie en een samengesteld eindpunt van ventriculaire assistentplaatsing, harttransplantatie of overlijden bij 1365 deelnemers met hartfalen die deelnamen aan de Penn Heart Failure Study. De gemiddelde leeftijd was 57 jaar, 35% was vrouw en de meerderheid had New York Heart Association klasse II (45%) of III (32%) symptomen. Meer ernstig hartfalen werd geassocieerd met een hoger thyroïd-stimulerend hormoon (TSH), hogere vrije thyroxine (FT4) en lagere totale trijodothyronine (TT3) -concentraties (P <0,001 alle modellen). Boezemfibrilleren was positief geassocieerd met hogere niveaus van FT4 alleen (P≤ 0,01 alle modellen). Er waren 462 samengestelde eindpunten over een mediaan 4,2 jaar follow-up. In aangepaste modellen, vergeleken met euthyreoïdie, was subklinische hypothyreoïdie (TSH 4,51-19,99 mIU / L met normale FT4) geassocieerd met een verhoogd risico op het totale samengestelde eindpunt (hazard ratio, 1,82; 95% CI, 1,27-2,61; P = 0.001) en in de subgroep met TSH ≥7.00 mIU / L (hazard ratio, 3.25; 95% CI, 1.96-5.39; P <0.001), maar niet in de subgroep met TSH 4.51-6.99 mIU / L (hazard ratio, 1.26 ; 95% CI, 0,78-2,06; P = 0,34). Geïsoleerde lage T3 was ook geassocieerd met het samengestelde eindpunt (hazard ratio, 2,12; 95% CI, 1,65-2,72; P <0,001).

Conclusies:
Bij patiënten met reeds bestaand hartfalen, zijn subklinische hypothyreoïdie met TSH ≥ 7 mIU / L en geïsoleerde lage T3-spiegels geassocieerd met een slechte prognose. Klinische onderzoeken zijn nodig om de therapeutische effecten van T4- en T3-toediening bij hartfalen te onderzoeken.


.
Kiek
Berichten: 5383
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door Kiek »

Ha Ineke, ik begrijp dat het gaat over ritmestoornissen: "Overtreating hypothyroidism: link to atrial fibrillation" van Nancy A. Melville. Eentje van 12 november j.l. op Medscape.
Hieronder een commentaar op dat artikel.
Jouw vondst is ook weer informatief!
Hello. I'm Dr Charles Vega, and I am a clinical professor of family medicine at the University of California at Irvine. Welcome to Medscape Morning Report, our 1-minute news story for primary care.

While it is known that hyperthyroidism is associated with a higher risk for atrial fibrillation (AF), could the risk also be increased for those within normal ranges for thyroid hormones? A study presented at the American Heart Association annual meeting suggests that the answer is yes.

The investigators conducted a retrospective analysis of data from almost 175,000 patients at the Intermountain Health System, who had records on free T4 levels but were not on thyroid replacement therapy at study entry. The mean age of this group was 63 years and about 65% were women. A sizeable majority, 88%, had T4 levels in the normal range. This large group was further stratified from low-normal to high-normal.

After adjustment, the relative risk for prevalent AF in the highest normal free T4 quartile group was double that of the lowest group. No similar associations were seen between the quartiles for free T3. Thyroid-stimulating hormone (TSH) results were mixed.

The findings could have particularly important implications in terms of treating even so-called subclinical hypothyroidism and the inclination to push levels into higher normal ranges. This is retrospective observational data which also carries the caveat that the free T4 levels considered high-normal would be considered overtly high in most practices.

Currently, TSH is generally used to adjust thyroid hormone treatment, but if these data are confirmed, it might mean that T4 levels should be routinely measured, too. For now, it should make us cautious about treating mild subclinical hypothyroidism, particularly among older adults at higher risk for AF.
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).
Gast1

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door Gast1 »

Bijzonder dit weer.

Is het wel een goed verhaal als Kiek het ("commentaar op dat artikel") plaatst, Laura?

En mag ik concluderen dat jij, Kiek, gewoon niet eens de moeite genomen hebt om de link die ik plaatste en die Laura achteloos terzijde schoof als "verhaaltje" niet ter zake doende, niet eens gelezen hebt.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door laura »

M: Het bevestigt dus dat je moet oppassen met het geven van schildkliermedicatie bij - met name - ouderen, mét subklinische hypothyreoïdie.
Hoezo dus? Waar kan ik die bevestiging lezen?

Ik lees in de laatste alinea: Currently, TSH is generally used to adjust thyroid hormone treatment, but if these data are confirmed, it might mean that T4 levels should be routinely measured, too. For now, it should make us cautious about treating mild subclinical hypothyroidism, particularly among older adults at higher risk for AF.

(Momenteel wordt TSH over het algemeen gebruikt om de behandeling van schildklierhormonen aan te passen, maar als deze gegevens worden bevestigd, kan dit betekenen dat T4-niveaus ook routinematig moeten worden gemeten. Op dit moment moeten we voorzichtig zijn met het behandelen van milde subklinische hypothyreoïdie, vooral bij oudere volwassenen met een hoger risico op AF.)

Vega noemt dat de data eerst nog bevestigd moeten worden.
Drazner vindt dat meer onderzoek nodig is.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gast1

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door Gast1 »

Omdat dat er gewoon staat - dus niet per se mijn woorden - en niet alleen in dit "verhaaltje".
For now, it should make us cautious about treating mild subclinical hypothyroidism, particularly among older adults at higher risk for AF.
En dan benadrukken dat vervolgonderzoek nodig is, als je telkenmale vergelijkbare onderzoeken zonder de nodige inhoudelijke reactie, maar de prullenbak verwijst, vind ik een beetje lachwekkend.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door laura »

M,

Ik hoef helemaal geen extra onderzoek.
Dat kon je ook lezen in mijn vorige bericht

Dat extra onderzoek willen de onderzoekers.
Dat kun je lezen in elk artikel, elk onderzoek en elke conclusie.

Als je op internet kijkt is men al decennialang bezig met onderzoek naar schildklier en AF.
En de conclusie luidt telkens dat meer onderzoek nodig is.

Mark, hoe kom je zo goedgelovig?
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gast1

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door Gast1 »

Reageer gewoon inhoudelijk op de verschillende onderzoeken, ipv voor de zoveelste keer op de man,om mij maar in kwaad daglicht te proberen te stellen.

Wat is er goed, wat kan beter?

Zonder dit soort onderzoeken slikte je nu geen levothyroxine, besef je dat?
Laatst gewijzigd door Gast1 op 16 dec 2018, 16:58, 2 keer totaal gewijzigd.
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door ineke »

M: Bijzonder dit weer.

Is het wel een goed verhaal als Kiek het ("commentaar op dat artikel") plaatst, Laura?

En mag ik concluderen dat jij, Kiek, gewoon niet eens de moeite genomen hebt om de link die ik plaatste en die Laura achteloos terzijde schoof als "verhaaltje" niet ter zake doende, niet eens gelezen hebt.


M,

Jouw link laat alleen het commentaar zien die op Medscape is geplaatst.Hier een uitgebreid artikel over hetzelfde onderwerp van 10 november j.l.
https://medicalxpress.com/news/2018-11- ... idism.htmlWat betreft jouw link van Medscape zijn dit - tot nu toe - de commentaren met een reactie van de news editor van Medscape
commentaren op oudste eerst:
Overtreating Hypothyroidism: Link to Atrial Fibrillation
12 november

Dr. miro sevic Nov 13, 2018
DEAR SIR,

THE ARTICLE IS QUITE CONFUSING. HIGH LEVEL OF FT4 MEANS HYPERTHYROIDSM NOT HYPOTHYROIDISM. TSH IS NOT RELEVANT, IT INDICATES ONLY ORIGIN: CENTRAL VS PERIFIERIC.
THE TERMNOLOGY SHOULD BE REWIEVED.
REGARDS

Amy Shultz Nov 13, 2018
So basically it means it can sorta, kinda, but needs to be studied more?? I'm confused.

Dr. Paul Bunten Nov 13, 2018
In my experience, AF in pts with an elevated T4 resolves with a decrease in levothyroxine, i.e., the AF doesn't become chronic
Kristin Smith Nov 14, 2018
None of these patients were receiving levothyroxine and those with “high or high normal” T4 results were more likely to have AF. High T4 indicates patients were actually hyperthyroid; not hypothyroid. The correlation between hyperthyroid and AF is well known. This isn’t really news, in my opinion. With the possible exception that over reliance on TSH alone is


Dr. kostas pissaridis Nov 14, 2018
The Rotterdam Study found: At the age of 50 years, compared with those in the lowest tertile, the difference in life expectancy for men and women in the highest FT4 tertile was −3.2 and −3.5 years, respectively (different normal range for FT4: 0.86–1.94 ng/dL)

Association of Thyroid Function With Life Expectancy With and Without Cardiovascular DiseaseThe Rotterdam Study
http://jamanetwork.com/journals/jamaint ... ct/2653451

Dr. Louise Andrew Nov 17, 2018
The actual poster is not available to review, but I would agree with others that, as described, the condition being evaluated is hypERthyroidism, not overtreated hypOthyroidism. It is possible that the lay author of this Medscape story does not understand the difference

Dr. Louise Andrew Nov 17, 2018
Looking back at the 2015 Rotterdam study (correctly interpreted in the referenced Medscape article) that study was ALSO looking at the effects of high FT4 in the subset of people with atrial fibrillation in a large population. They specifically EXCLUDED those on thyroid replacement therapy for the particular analysis of all cause mortality. So there, again, what was being studied was the association of high FT4 with development of AF and all cause mortality risk...in presumed hypERthyroidism, and NOT in overtreated hypOthyroidism


Dr. Lisa Nainggolan Nov 19, 2018
There has been some confusion regarding this article and I wanted to provide some clarification. The actual study was performed in individuals in a healthcare electronics database system who were not receiving any thyroid hormone replacement therapy at all. The researchers found that the 'high' end of normal thyroxine levels in these people was associated with a 40% higher risk of atrial fibrillation compared with the 'lowest' end of normal (highest quartile compared with lowest quartile). They thus extrapolated this to indicate that if people being treated for hypothyroidism with levothyroxine had their dose pushed a little too high, so that their thyroxine was in the 'high' normal range, they could be at risk for AF.
However, importantly, they themselves, and the outside commentator, stress that this still remains to be demonstrated in a study in people actually taking levothyroxine for hypothyroidism.

This story is NOT about hyperthyroidism.
Lisa Nainggolan
News Editor
Medscape Diabetes & Endocrinology


Vicki Bennett Nov 20, 2018
Maybe another argument for treating with Liothyronine or NDT - both of which can help patients feel well and effectively manage symptoms without raising FT4 too high.
https://www.medscape.com/viewarticle/904785
Een nieuw artikel op Medscape met commentaren (oudste eerst):
Can 'Normal' T4 Levels Increase AF Risk?
11 december


Jeffrey Patten
It's well known that T4 is the inactive form of thyroid hormone. It needs some enzyme action to modify its iodine to become T3, the active form. So it's very interesting, if it's true, that the "inactive" form can effect the heart so drastically when the active form does not.
Explanation, please?

Jill House
@Jeffrey Patten They should have correlated the FT3 to the high/low T4 If T3 is Low and T4 at high end of normal the patient may be missing necessary ingredient to make that conversion. Since these pts were NOT on thyroid medication I assume their TSH was normal. If weight gain and fatigue were the reason for being labeled Sub clinical hypothyroid , then Magnesium deficiency could be a problem. Magnesium also drives metabolism.

T4 to T3 conversion needs B1 B2 B6 zinc and selenium. Plus Tyrosine and maybe L glutathione/aspartic to be normal
Hope that helps
Dr. Jill

Dr. Raymond Lodise
Seems to me somewhat confusing. Why would one strive to treat to HIGH normal and risk other medical conditions ?

Dr. SAYED HAMED
we have to do TSH andTrr T4 during treatment of subclinical hypothyroidism

Dr. william blanchard
I always want to know how the people were paid that do these studies. I for one know that treating people with hypothyroidism, sub clinical, has made a world of difference in their lives. I have used T3 and T4. Not once have any of my patients ever developed atrial fibrillation

Dr. Stanley Levinson Pathology
Free T4 is not a very good test. It should only be used as a followup to abnormal TSH. If it is high or low under these conditions (after TSH). the likelihood it is correct is high. Each Manufacturer has their own method and generally they have not been clinically validated but simply correlated with another Manufacturer's method. Only a few very complex methods such as equilibrium dialysis are valid methods. The first rapid Manufacture's methods may have been correlated against equilibrium dialysis, I can't remember. In any case the valid free T4s are hardly run any more and definitely not in routine Labs. No information about the methods was given. The Author of the review is a clinician that most likely knows nothing about methods. In my opinion, the study is most likely hogwash.
https://www.medscape.com/viewarticle/905592
Het artikel wat ik heb geplaatst is van 14 december j.l. , dat is ook de datum waarop het is gepubliceerd dus die informatie was bij Medscape niet bekend, gezien de artikelen hierboven van 12 november en 11 december j.l.

Hier nog een aantal (oudere) studies:
Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk of Heart Failure Events An Individual Participant Data Analysis From 6 Prospective Cohorts

Conclusions
The combination of all available large prospective cohorts with 25 378 participants suggests that the risk of HF increased both with lower and higher TSH levels, particularly in those with TSH levels 10.0mIU/L and in those with TSH 0.10 mIU/L.
For the majority of participants with minimal TSH disturbances (TSH levels between 4.50 and 6.99 mIU/L and TSH levels between 0.10 and 0.44 mIU/L), the risk of HF was not increased compared with euthyroid participants.
Similar to previous sstudies,13 we found that subclinical thyroid dysfunction is a heterogeneous entity with varying risks of CVD according to TSH levels.
The American College of Cardiology/American Heart Association guidelines for the diagnosis and management of HF in adults recommend measuring the thyroid function to investigate conditions that might exacerbate HF but without specifying the potential impact of different TSH levels.8
Our findings contribute to a better interpretation of TSH levels in the prevention and investigation of HF.
Pending results from randomized controlled trials, the findings of our study might be useful to define the TSH threshold for thyroid medication among participants with subclinical thyroid dysfunction, although clinical decisions based only on observational studies should be made with great caution because they are subject to limitations.
No clinical trial has assessed yet whether treating subclinical hypothyroidism improved HF outcome. Given the high prevalence of subclinical hypothyroidism and HF in the elderly, thyroxine replacement should be investigated with appropriately powered randomized controlled trials with clinical HF outcomes

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10. ... 112.096024

High-Normal Thyroid-Stimulating Hormone Shows a Potential Causal Association With Arrhythmia Recurrence After Catheter Ablation of Atrial Fibrillation

Conclusion±
We studied whether TSH levels are related to 3-year outcomes of catheter ablation of AF. A high TSH level, even a highnormal level, is an independent predictor of long-term atrial tachyarrhythmia recurrence. Therefore, TSH levels should be noted in patients undergoing catheter ablation for AF, especially paroxysmal AF

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10. ... 118.009158

Subclinical Hypothyroidism Is Associated With Increased Risk for All-Cause and Cardiovascular Mortality in Adults
Aug 14, 2012

https://www.acc.org/latest-in-cardiolog ... eased-risk

Hypothyroid Symptoms Fail to Predict Thyroid Insufficiency in Old People: A Population-Based Case-Control Study

Clinical Significance
• Subclinical thyroid disease is common, and its prevalence increases with age. As the population ages, the prevalence of subclinical thyroid disease is expected to increase.
• The management of subclinical thyroid disease is questionable, particularly in the elderly. Several studies have reported decreased mortality associated with this condition in the elderly, and others have reported some adverse outcomes associated with subclinical thyroid disease.
• This is a large-scale study performed in a cohort of elderly individuals in whom the association between mortality and subclinical thyroid disease was evaluated.
• The increased mortality associated with both subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism and the cutoff of thyroid-stimulating hormone values in which mortality was found to be increased are 2 new findings that we believe supply important information for clinicians and may influence therapeutic decisions in patients in whom the decision to treat is not obvious.

The association between subclinical thyroid disease and mortality in the elderly may be even more difficult to define because of the presence of multiple comorbidities and because the normal thyroid-stimulating hormone and free T4 values may be higher in the elderly and are not clearly defined

This study is unique because individuals treated with all forms of treatment modalities used for the treatment of subclinical thyroid disease were excluded from the analysis. Thus, the association between subclinical thyroid disease and mortality was evaluated regardless of the influence of treatment on mortality.
Because thionamides have been reported to be associated with significant side effects, including fulminant hepatic failure,26 and radioiodine therapy has been reported to be associated with mortality in those not rendered hypothyroid by treatment,27 we believe that elimination of these treatment modalities from the analysis was the most accurate way to evaluate the association between subclinical thyroid disease and mortality.
To minimize violation of conditioning on the future, we performed an analysis on the entire cohort that revealed an association of subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism with mortality, although this association was more significantly influenced by this analysis for subclinical hyperthyroidism compared with subclinical hypothyroidism. It is possible that physicians tend to prescribe medications earlier to those with subclinical hyperthyroidism than to those with subclinical hypothyroidism, particularly in the older age group. In addition, a significant proportion of individuals had a repeat thyroid-stimulating hormone evaluation performed.
This may have been due to the fact that treatment was not given to these individuals, and this may have caused their primary care physician to follow them more closely. Because thyroid-stimulating hormone values were reproducible in most individuals with subclinical thyroid disease, we believe that this cohort represents individuals with true subclinical thyroid disease and that these results accurately represent the outcome of these conditions.

Conclusions
Subclinical thyroid disease, both subclinical hypothyroidism and subclinical hyperthyroidism, is associated with increased mortality in the elderly. Subclinical hypothyroidism has a thyroid-stimulating hormone threshold value beyond which an increased mortality is noted and mortality is highest at thyroid-stimulating hormone values greater than 6.38 mIU/L, whereas no such threshold value is present in subclinical hyperthyroidism, in which increased mortality is noted across all thyroid-stimulating hormone values.

Blog
https://amjmed.org/hypothyroid-symptoms ... rol-study/
en
Artikel:
https://www.amjmed.com/article/S0002-93 ... 2/fulltext


.
Gast1

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door Gast1 »

Beste Ineke,

Het gaat me in zekere zin vooral ook om de manier waarop een onderzoek of onderzoeken als zinloos en niet nuttig worden weggezet. Vooral als de uitkomst niet gewenst is of lijkt te zijn.
Daarom was ik verbaasd dat Laura dat commentaar zelf op haar eigen FB-pagina plaatste. Omdat het op een bepaalde manier de uitkomsten uit TRUST wel leek te bevestigen.

Bovendien: als een onderzoek(er) zegt: liever niet meteen levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie, wordt hier het onderzoek naar de prullenbak verwezen.
Als een onderzoek(er) het genuanceerder zegt en aangeeft dat er nog meer onderzoek gedaan zou moeten wordne (maar dat je toch alvast beter voorzichtig kunt zijn), is dát hier weer een reden om het onderzoek naar de prullenbak te verwijzen

Prima dat je een paar onderzoeken plaatst die aantonen dat subklinisch hypothyreoïdie een gezondheidsrisico meebrengt.
Maar ten eerste: hoe heb je hier naar gezocht en welke onderzoeken heb je weggelaten?
Ten tweede, ook in de Nederlandse richtlijnen staat dat je subklinische hypothyreoïdie niet a priori en meteen met levothyroxine moet behandelen. Ook maakt de NL-richtlijn extra onderscheid aan de hand van TSH waardes.

En dan kom ik langzamerhand tot de conclusie dat een aantal mensen hier enkel díe onderzoeken accepteren, die hun eigen idee en beeld bevestigen.
Want dit is niet het eerste onderwerp waar dit bij gebeurt. Ook bij het setpoint is er kennelijk maar één juiste model, andere onderzoeken die aangeven dat je bijvoorbeeld ook T3 als variabele mee kunt nemen in de bepaling, worden naar die zelfde prullenbak verwezen. En ook daar is mij inhoudelijk niet duidelijk kunnen maken waarom.
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe

Bericht door ineke »

Mark:
Beste Ineke,

Prima dat je een paar onderzoeken plaatst die aantonen dat subklinisch hypothyreoïdie een gezondheidsrisico meebrengt.
Maar ten eerste: hoe heb je hier naar gezocht en welke onderzoeken heb je weggelaten?
Ten tweede, ook in de Nederlandse richtlijnen staat dat je subklinische hypothyreoïdie niet a priori en meteen met levothyroxine moet behandelen. Ook maakt de NL-richtlijn extra onderscheid aan de hand van TSH waardes.
Hoi Mark,


Ten eerste:
ik heb niet naar die laatste artikel (van 14 december) gezocht, ik kwam het tegen toen ik op de site van medical express zocht naar nieuwe info over de schildklier. En daar kwam dit als eerste naar boven.

Ik heb geen onderzoeken weggelaten. Waarom spreek jij mij nu daar op aan?
Via de info op de site van de American College of Cardiology over richtlijnen kwamen andere (gerelateerde !) artikelen aan de zijkant te voorschijn, daarom heb ik die linken ook geplaatst.

Laura, Kiek en meerderen hier op het forum weten dat ik (heel) veel artikelen heb geplaatst, hier als zowel op het oude en ook op het nog oudere voormalig forum van Hypo maar niet Happy. (HmnH)
En dat zijn artikelen breed gevarieerd! Dus niet alleen over subklinisch hypothyreoïdie.


Ten tweede:
- In de afgelopen jaren is er best wel wat veranderd gezien al het nieuws over de schildklier, medicatie etc.
- van Mark
: hoe heb je hier naar gezocht en welke onderzoeken heb je weggelaten?
Welke richtlijnen - wereldwijd - laat jij dan weg?
Jij hanteert alleen de Nederlandse richtlijn en die is 6 jaar oud - uit 2012 - er is nog steeds geen revisie!

Bovendien;
- Waarom zijn er ieder jaar zoveel congressen, bijeenkomsten - wereldwijd - met endocrinologen,
patiëntenorganisaties etc.?
Omdat zij nog steeds nieuwe feiten ontdekken en dit met elkaar delen.


NB
Het artikel wat ik heb geplaatst staat in een medisch journaal over cardiologie, dus over het hart en n i e t in een endocrinologisch journaal..
Plaats reactie