Over democratie en zorgconsumenten ...

Met discussie over van alles dat met zorg en schildklier te maken heeft, maar ook met ruimte voor gebabbel
*anna*
Berichten: 274
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door *anna* » 08 nov 2016, 11:54

VGZ wil dat alle verzekeraars de site van Patiëntenfederatie Nederland als onafhankelijke derde omarmen.
Ik hou m'n stoel vast! Lang niet zó gelachen.

*anna*
Berichten: 274
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door *anna* » 08 nov 2016, 12:06

Kritisch stuk over patiëntenbeoordeling van medisch journalist Aliëtte Jonkers:
http://www.discura.nl/auteurs/aliette-j ... zorg-kaart

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3127
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door laura » 10 nov 2016, 15:13

Met link: ZorgkaartNederland een kwaliteitsinstrument?

Maandag 25-04-2016 publiceerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over ZorgkaartNederland. De onderzoekers komen tot de conclusie dat ZorgkaartNederland met het huidige aantal waarderingen nog geen valide kwaliteitsinstrument is voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg van een medisch specialist.
Hoe representatief is Zorgkaart Nederland? De waardering van specialisten door patiënten in beeld gebracht
25-04-2016 - Tijs A. Stehmann, W.A. (Alexander) Goudriaan, J.C.C.M. (Hans) in ’t Veen, Boudewijn J. Kollen en C.C.P.M. (Kees) Verheyen

Resultaten
Per maand kende ZorgkaartNederland.nl 763.000 unieke bezoekers; gemiddeld 0,08% van hen bracht een stem uit. ZorgkaartNederland.nl vermeldde 15.337 specialisten, verspreid over 97 ziekenhuizen, 2060 specialismen, met in totaal 45.548 waarderingen. Van hen hadden 6682 (43,4%) specialisten 0 waarderingen en 1165 specialisten (7,6%) ≥ 9 waarderingen gekregen. Tevens hadden 327 (15,9%) specialistengroepen geen enkele waardering. Het mediane aantal waarderingen en het mediane groepscijfer waren voor snijdende specialismen significant hoger dan voor beschouwende specialismen.

Conclusie
ZorgkaartNederland.nl toont cijfers over 56,6% van alle specialisten. Wanneer de door ZorgkaartNederland.nl ingevoerde ondergrens voor validiteit van minstens 9 waarderingen per specialist gehanteerd wordt, zijn de cijfers van slechts 7,6% van alle specialisten valide. Van de unieke bezoekers brengt gemiddeld 0,08% een stem uit. Snijdende specialismen hebben een hoger aantal waarderingen en een hoger waarderingscijfer dan beschouwende. ZorgkaartNederland.nl voldoet in haar huidige vorm niet als valide kwaliteitsinstrument voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg van een medisch specialist. Dit artikel geeft daarom aanbevelingen ter verbetering.
ZorgkaartNederland is een ervaringssite, waar mensen hun ervaring met de zorg delen met elkaar. Dat doen zij met name om elkaar te helpen bij het maken van de juiste keuze. Omdat naarmate het aantal ervaringen toeneemt de waarde groter wordt, werken wij hard aan de groei van ZorgkaartNederland. Eind mei start een publiekscampagne die (met name via radiospots) mensen bewust maakt van de mogelijkheid om hun ervaring met de zorg te delen met anderen. Hierover informeren we u binnenkort.

Graag gaan wij in op een aantal aspecten die in het NTvG-artikel aan de orde komen:

Geeft ZorgkaartNederland een beeld van de volledige kwaliteit? “Voor zover bekend is dit meetinstrument niet uitvoerig getest op de klinimetrische kwaliteitseisen.”

ZorgkaartNederland is een ervaringswebsite. Van en voor patiënten. Mensen kunnen daar ervaringen lezen en ervaringen achterlaten. ZorgkaartNederland is niet opgezet als een kwaliteitsmeting. ZorgkaartNederland is opgezet zodat mensen elkaar helpen kiezen. Het draagt bij aan openheid van een sector en biedt aanbieders informatie over wat ze goed doen en wat beter kan. Er blijkt een grote overeenkomst te zijn met erkende kwaliteitsmetingen bij voldoende waarderingen. Dit kan voor organisaties en zorgverleners een extra stimulans zijn om actief de patiënt om zijn of haar ervaring te vragen.

Per maand deelt gemiddeld 0,08% van de unieke bezoekers op ZorgkaartNederland een eigen ervaring. De onderzoekers stellen dat dit conversiepercentage laag is. Klopt dit?

De conversie van ZorgkaartNederland is ongeveer gelijk aan (of zelfs iets beter dan) die van andere reviewwebsites. Zoals voor hotels of restaurants.

Is het aantal van 9 waarderingen per specialist groot genoeg voor een betrouwbaar beeld? “Het is de vraag of het aantal van 9 waarderingen per specialist groot genoeg is en de steekproef van respondenten representatief genoeg is om geldige conclusies te kunnen trekken over de kwaliteit van de geleverde zorg.”

Dit is onderzocht door de Universiteit van Amsterdam en het Kwaliteitsinstituut. De grens ligt bij 9 waarderingen bij een persoon en 30 bij een instelling.

Is het voor bezoekers duidelijk wat de waarderingen zeggen over de kwaliteit van zorg? “Uit de informatie van ZorgkaartNederland is niet af te leiden of de waarderingen representatief zijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg aan alle patiënten van de betreffende specialisten en specialismen.”

Hoe meer waarderingen, hoe betrouwbaarder het beeld wordt. ZorgkaartNederland geeft een melding onder de 9 (dan wel 30) waarderingen om mensen hierop te wijzen. Het is dus in 1 oogopslag duidelijk of een persoon of zorginstelling voldoende waarderingen heeft.

De helft van het cijfer van een zorgverlener bestaat uit vragen waar een zorgverlener niet direct invloed op heeft. “Van de 6 cijfers waaruit het waarderingscijfer is samengesteld, heeft de helft dus niet direct betrekking op de beoordeelde; die helft zegt meer over de hele groep specialisten of het ziekenhuis.” Wat gaat ZorgkaartNederland hieraan doen?

Met de Raad van Advies van ZorgkaartNederland, waarin vertegenwoordigers zitten van de FMS, de LHV, de NVZ, Actiz, de KNMP, kijken we naar een optimale set van vragen. Zo bekijken we de mogelijkheid om voor de vragen over individuele zorgaanbieders de Canmed-competenties als uitgangspunt te hanteren.

Niet elke patiënt is te valideren als patiënt. “Populaire websites als Amazon.com en Booking.com maken gebruik van een systeem waarbij een klant na afloop van een aankoop een review kan plaatsen (‘validated customer’).”

Veel organisaties maken gebruik van de ‘validated customer’ methode. Het kunnen loggen en laten zien van een ‘verified patient’ zou voor ons een mooie doorontwikkeling zijn. Dat onderzoeken we nu.

Zet ZorgkaartNederland zorgverleners aan om patiënten te werven om een waardering in te vullen? “Op ZorgkaartNederland.nl worden zorgverleners nu echter aangezet om patiënten te werven en een waardering te laten invullen, wat direct tot selectiebias leidt.”

Net als in andere branches, zijn mensen eerder geneigd om een waardering te plaatsen als het hotel of restaurant de mensen hier op wijst. Dit juichen we toe. Wij wijzen oneigenlijk gebruik van ZorgkaartNederland af. Het opsporen van oneigenlijk gebruik verbeteren en verscherpen we continue.

Heeft ZorgkaartNederland meer waarderingen nodig?
Ja. Zorgkaart Nederland streeft er uiteindelijk naar om een representatief beeld te kunnen geven van de gehele zorg. Zo ver is het nog lang niet en het belangrijkste speerpunt blijft: meer waarderingen. We zijn dan ook heel blij met alle zorgverleners en zorgorganisaties die in de praktijk met de ervaringen aan de slag zijn gegaan en dit in hun kwaliteitsbeleid hebben opgenomen. Het pakket van ZorgkaartNederland helpt bij het integreren in het kwaliteitsbeleid. Voor meer waarderingen kunnen de organisaties gebruik maken van promotietools, die voor iedereen gratis beschikbaar zijn.

Tot slot
Maandelijks raadplegen een miljoen mensen ZorgkaartNederland.nl. Om te lezen hoe andere patiënten de zorg ervaren. Of om te zien wat andere mensen vonden van het ziekenhuis dat ze op het oog hebben. Steeds meer bezoekers delen zelf ook hun ervaring om daarmee anderen te helpen de beste keuze te maken. En steeds vaker worden zij daarbij aangemoedigd door ziekenhuizen en instellingen die waarde hechten aan een patiënttevredenheidsonderzoek in een open en transparante omgeving. Dat is een belangrijke en heel positieve ontwikkeling die duidelijk maakt dat de ervaring van patiënten ertoe doet. Maandelijks komen er ongeveer 10.000 nieuwe patiëntervaringen bij. Die waarderingen komen van mensen die ze rechtstreeks plaatsen op ZorgkaartNederland, of het zijn ervaringen die interviewteams met name in verpleeghuizen optekenen.

ZorgkaartNederland is het antwoord van patiënten voor patiënten op het Nederlandse zorgstelsel. Patiënten helpen elkaar te kiezen in een stelsel waar de kwaliteitsinformatie niet voor het oprapen ligt. Dat het aantal ervaringen steeds harder groeit, dat steeds meer patiënten ZorgkaartNederland weten te vinden en dat zorgaanbieders de ervaringen stimuleren en benutten, is een ontwikkeling die nog jong is. Maar het is onomkeerbaar en niet te stuiten. Patiëntenfederatie NPCF is trots op ZorgkaartNederland, en op de zorgaanbieders die ermee werken. Zij geven er blijk van open te staan voor hoe mensen hun zorg- en dienstverlening ervaren. We zijn ook trots op die honderdduizenden mensen die hun ervaringen delen om anderen te helpen kiezen, en om samen de zorg beter te maken.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Eekhoorn
Berichten: 177
Lid geworden op: 13 okt 2013, 12:09

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door Eekhoorn » 10 nov 2016, 16:43

Ik heb de volgende reactie geplaatst op https://www.zorgkaartnederland.nl/feite ... nt#comment (nog niet goedgekeurd en zichtbaar op moment dat ik dit plaats):
ZorgkaartNL lijkt te denken dat er vanzelf een betrouwbaar beeld van een zorgverlener ontstaat naarmate er meer beoordelingen van die zorgverlener gegeven zijn.

Dat klopt niet. Veel beoordelingen is wel een voorwaarde voor betrouwbaarheid, maar de beoordelingen moeten ook een goede afspiegeling ('representatieve steekproef') zijn van alle ervaringen die de patiënten van de betreffende behandelaar hebben.

ZorgkaartNL kan de representativiteit van de beoordelingen echter niet controleren. Daarom geven de beoordelingen niet noodzakelijk een goed beeld van de behandelaar, zelfs niet als het er veel zijn.

ZorgkaartNL, hoe zien jullie dit?

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3127
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door laura » 11 nov 2016, 13:51

Eekhoorn schreef:Ik heb de volgende reactie geplaatst op https://www.zorgkaartnederland.nl/feite ... nt#comment (nog niet goedgekeurd en zichtbaar op moment dat ik dit plaats):
ZorgkaartNL lijkt te denken dat er vanzelf een betrouwbaar beeld van een zorgverlener ontstaat naarmate er meer beoordelingen van die zorgverlener gegeven zijn.

Dat klopt niet. Veel beoordelingen is wel een voorwaarde voor betrouwbaarheid, maar de beoordelingen moeten ook een goede afspiegeling ('representatieve steekproef') zijn van alle ervaringen die de patiënten van de betreffende behandelaar hebben.

ZorgkaartNL kan de representativiteit van de beoordelingen echter niet controleren. Daarom geven de beoordelingen niet noodzakelijk een goed beeld van de behandelaar, zelfs niet als het er veel zijn.

ZorgkaartNL, hoe zien jullie dit?
Zorgkaart Nederland heeft geen haast.
Bijna 24 uur later en het is nog steeds niente.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Eekhoorn
Berichten: 177
Lid geworden op: 13 okt 2013, 12:09

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door Eekhoorn » 14 nov 2016, 21:37

laura schreef:Zorgkaart Nederland heeft geen haast.
Bijna 24 uur later en het is nog steeds niente.
Vier dagen verder en nog nada. Ik heb via het contactformulier maar eens gevraagd of dit gebruikelijk is.

Kiek
Berichten: 4268
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door Kiek » 15 nov 2016, 11:35

Eekhoorn schrijft op 1 november in dit onderwerp:
Een opmerkelijke twist in de NPCF-saga: de federatie (nu Patiëntenfederatie Nederland) stelt de politiek voor: financier patiëntenorganisaties voortaan uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen en subsidie.
http://www.schildklier-forum.nl/viewtop ... 5&start=10

NRC van zaterdag 12 november 2016:
In de Special over Ziekenhuistarieven.
"Er mist druk tot accurate prijzen"
Door Jeroen Wester
Vraag NRC:
Hoe kan het dat tarieven ingrijpend van elkaar verschillen én geen relatie hebben met de kosten?

Antwoord Schippers:
De tarieven bij ziekenhuizen zijn vergelijkbaar met die van een groothandel.
Als iemand - de verzekeraar in dit geval- veel inkoopt kan hij een lagere prijs bedingen.
Dat is de meerwaarde van verzekeraars: dat die de krachten van patiënten bundelen om sterker te staan tegenover de zorgaanbieders.
Want die ziekenhuizen kunnen mij, als ik ziek ben, heel ziek ben, alles vragen. Als je ziek bent, wil je geholpen worden en dan betaal je. Dus de verzekeraar met weinig patiënten bij een ziekenhuis, die betaalt meer. Zulke mechanismes maken het moeilijk ons stelsel uit te leggen aan mijn moeder op de bank."
Wie is wiens vijand?

Deze uitspraak zou betekenen dat we helemaal geen verzekeraars moeten hebben, maar een sterke overheidsinstelling die veel krachtiger het prijsbeleid bepaalt.

Daarnaast gaat Edith Schippers hier uit van de veronderstelling dat verzekeraars het beste voor hebben met patiënten.
Dat is niet zo.
Verzekeraars hebben het beste voor met hun eigen financiële belangen.
Anders zouden ze niet bestaan.
Het is de tegenstrever van zowel patiënt als zorginstelling.

De behandelaar, de zorginstelling, is de bondgenoot van de patiënt.
Denk aan eed van Hippocrates.
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3127
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door laura » 21 nov 2016, 12:06

In de Telegraaf: Zorgverzekeraar gaat winst uitkeren
04 SEP 2016 Annemarie van Gaal

Vanaf 2018 mogen zorgverzekeraars hun winst gaan uitkeren. Op dit moment is dat nog verboden, ze mogen wel winst maken, maar deze niet uitkeren. De politiek maakt zich bij voorbaat al grote zorgen en de SP, CDA en PvdA zijn faliekant tegen. Zij willen niet dat geld van zorgpremies terechtkomt buiten de zorg en vinden dat zorggeld dat ’overblijft’ niet mag worden uitgekeerd maar besteed moet worden aan betere zorg of lagere premies.

Ik frons vooral mijn wenkbrauwen over een paar zaken. Ten eerste omdat ik me afvraag aan wíe de zorgverzekeraars hun winst dan gaan uitkeren. Bij sommige zorgverzekeraars, zoals De Amersfoortse en Ditzo die onderdeel zijn van het beursgenoteerde ASR, is dat duidelijk. De winst zal hier wel naar de aandeelhouder gaan, neem ik aan. Veel andere zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld Menzis en CZ, zijn coöperaties. Als klant ben je lid van de coöperatie en een aantal klanten zit in de ledenraad waar zij meepraten over het reilen en zeilen van de coöperatie. De coöperatie zelf heeft geen aandeelhouders en ook geen winstoogmerk. Dus waar gaat de winst vanaf 2018 dan heen?

Andere zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, Avéro Achmea en FBTO vallen allemaal onder Achmea. Achmea heeft één grote aandeelhouder en dat is de zogenoemde vereniging Achmea die voor 65% eigenaar van Achmea is. Overige aandeelhouders zijn de Rabobank en een paar Europese financiële instellingen.

Er zijn feitelijk maar negen concerns in Nederland die zorgverzekeringen aanbieden; en vier van die negen concerns hebben 90% van de markt in handen. Dus eigenlijk is de markt van zorgverzekeraars een veel te kleine markt met bizar weinig spelers en een gebrek aan concurrentie.

Ik wil het in deze column nog over iets anders hebben. Ik frons namelijk vooral mijn wenkbrauwen over het woord ’winst’. De meest simpele definitie van winst is ’geld dat je overhoudt als je van de verkoopprijs de kosten aftrekt’. Hoe beter of gewilder jouw product is ten opzichte van dat van de concurrenten, des te meer je verdient. Logisch.

Maar daarnaast is winst ook de beloning voor het ondernemersrisico dat je loopt. Laten we in dat opzicht even naar het ondernemersrisico van een zorgverzekeraar kijken. Presteren zij voor eigen rekening en risico? Mwah… dat valt wel mee. Het kopen van een zorgverzekering is namelijk geen vrije keuze, het is een verplichte verzekering voor alle Nederlanders. Betaalt iedereen het zelf? Nee, ruim vier miljoen Nederlanders verdienen te weinig om de kosten voor een zorgverzekering te betalen, dus zij krijgen van de overheid subsidie in de vorm van een zorgtoeslag. Bijna vijf miljard wordt er per jaar gedoneerd als aanvulling op de zorgpremie van mensen die te weinig verdienen.

Het is ze gegund, maar hoe kun je beweren dat je winst maakt als de overheid, of liever het belastingbetalende deel van Nederland, de kosten van miljoenen andere Nederlanders aanvullen?

Maar nu even over het risico dat zorgverzekeraars lopen. Dat is feitelijk te verwaarlozen, want Nederlanders die hun premie niet betalen worden na zes maanden overgeheveld naar het zogenoemde ’Zorginstituut Nederland’, onderdeel van onze eigen overheid. Vanaf dat moment loopt de zorgverzekeraar geen risico meer. Deze overheidsafdeling legt een boete op de basisverzekering, incasseert het bedrag via loon of uitkering en garandeert dat de wanbetaler toch verzekerd blijft, terwijl de zorgverzekeraar geen risico meer loopt.

Dus waar ligt het ondernemersrisico van een zorgverzekeraar? Ze bieden een product aan dat (1) verplicht is, dat (2) door de overheid gesubsidieerd wordt als je het niet zelf kunt betalen en (3) waarbij zij niet eens zelf het risico van wanbetalers hoeven te dragen. Weinig ondernemersrisico, dus kun je dan nog spreken van winst?

En nu de hamvraag: wat gaan de zorgverzekeraars met de winst doen? Gaan ze betere producten leveren? Nee, want in principe levert de verzekeraar geen product. De ziekenhuizen, verpleegsters en medisch specialisten leveren de zorg en de verzekeraar verzekert alleen maar. Niet meer.

Gaan ze nóg meer reclame maken om nóg meer mensen te verleiden over te stappen van het ene concern naar het andere? Je wordt nu al platgebombardeerd met peperdure reclames, commercials en campagnes. Pure geldverbrassing. Doodzonde. Geld dat ook naar een lagere premie kan gaan. Nee sorry: móet gaan.

De discussie over de winstuitkering van de zorgverzekeraars wordt nu vooral gevoerd over de voorwaarden waaronder ze de winst uit mogen keren. Voorwaarden die besproken worden, zijn het minimaal percentage chronisch zieken in hun bestand, of een klanttevredenheidscijfer van bijvoorbeeld minimaal 7. Vrij logische voorwaarden, maar die gaan er niet voor zorgen dat de consument de beste kwaliteit voor de laagste prijs krijgt.

In deze column pleit ik voor twee aanvullende voorwaarden: ten eerste stel ik voor dat er niet meer dan één euro per zorgpolis per jaar aan reclame besteed mag worden. Maar daarnaast, en dat vind ik de belangrijkste voorwaarde, zou ik willen dat de branche gedwongen wordt om transparant te zijn en dat alle basispolissen identieke voorwaarden krijgen zodat ze 100% vergelijkbaar zijn en de consument uiteindelijk zelf kan en ook zal kiezen voor de laagste prijs.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3127
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

'Oordelen op Zorgkaart Nederland niet valide'

Bericht door laura » 16 dec 2016, 13:20

Met link 'Oordelen op Zorgkaart Nederland niet valide'

De vergelijkingssite Zorgkaart Nederland is volgens cardioloog Hans Verheul niet de objectieve weergave van waarderingen voor zorgverleners en zorginstellingen die het lijkt te zijn.

Volgens Verheul zijn er aanwijzingen dat het aantal waarderingen wordt gemanipuleerd. Daardoor is de site geen valide methode om de kwaliteit van zorg te beoordelen en te vergelijken, stelt hij deze week in Medisch Contact.

Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Op de site kunnen patiënten hun ervaringen met een zorgverlener waarderen. Minister Edith Schippers (VWS) noemt in haar zoektocht naar meer transparantie de site als geschikte informatiebron voor patiënten.

Maar Verheul, verbonden aan het Flevoziekenhuis in Almere, plaatst kanttekeningen bij de waarde van de beoordelingen. Volgens hem valt uit in ieder geval twee zogenaamde ‘toppers’ op de site – zorgverleners die meer dan honderd waarderingen kregen – op te maken dat het mogelijk is de waarderingen te beïnvloeden. Ziekenhuizen of artsen kunnen actief werven onder patiënten om een waardering achter te laten. Een veelheid aan reacties versluiert dan eventuele eerdere negatieve reacties, betoogt de cardioloog. En een stortvloed aan reacties wordt volgens Verheul vervolgens geïnterpreteerd als populariteit van een zorgverlener, en daarmee als teken van kwaliteit.

Patiëntenfederatie Nederland ziet het niet als probleem als zorgverleners en instellingen onder hun patiënten werven om reacties op de site achter te laten.’Je kan dan het aantal manipuleren. Maar hoe meer waarderingen, hoe betrouwbaarder het beeld ervan’, aldus woordvoerder Nicole Velthuis. Ze kan zich dan ook voorstellen dat zorgverleners hun patiëntenpopulatie vragen hun ervaringen op de zorgkaart te delen. ‘Ik zou andere zorgverleners aanraden hetzelfde te doen.’

Volgens haar waarschuwt de site gebruikers bovendien: bij minder dan dertig waarderingen van zorginstellingen en minder dan negen waarderingen van individuele zorgverleners is een totale waardering als minder betrouwbaar te beschouwen.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3127
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Over democratie en zorgconsumenten ...

Bericht door laura » 23 jan 2017, 15:19

Het e-consult verdient een extra impuls

Johan Krijgsman | skipr.nl | 23 januari 2017

Het e-consult is een bekende toepassing en de voordelen lijken evident. Waarom blijft het gebruik van het e-consult dan toch achter?

Er zijn van die vragen waarvoor je niet per se langs hoeft bij je huisarts, maar die je het liefst snel even online zou willen stellen. Bijvoorbeeld als je bij het consult met je arts nog iets bent vergeten te vragen, of als je een vraag hebt over je medicatie. Of misschien zijn er wel vragen die je face-to-face lastig stelt.

Als je een drukke baan hebt komt bezoek aan de huisarts eigenlijk nooit uit. En als je een (chronische) ziekte hebt, kost een bezoek aan een zorgverlener veel schaarse energie of zelfs pijn. Vanwege de belofte van gemak en tijdsbesparing zou je verwachten dat het e-consult behoorlijk veel gebruikt wordt. Mensen zijn gewend om zoveel zaken online te regelen en dit 24/7 te kunnen doen, dan is het toch opmerkelijk dat dit voor zoiets belangrijks als je gezondheid nog geen goede gewoonte is.

Bekendheid en gebruik
De eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL volgt al een aantal jaren de ontwikkelingen van het e-consult in Nederland. Wat daarbij in de eerste plaats opvalt, is dat een belangrijk deel van de huisartsen meldt dat het nu al mogelijk is om bij hen online een vraag te stellen via een e-mail of een website. Het gaat dan om zo’n 60 procent van de huisartsen.

Bij de huisartsen die het e-consult aanbieden, loopt het gebruik ervan door patiënten overigens niet echt storm. Bij 16 procent van de artsen gebeurt het dagelijks dat patiënten online een vraag stellen. Bij ongeveer een derde gebeurt dat minimaal wekelijks en bij iets minder dan een derde tenminste maandelijks.

Dit heeft veel te maken met onbekendheid met de mogelijkheden. Mensen die in het afgelopen jaar de huisarts bezochten, blijken niet goed op de hoogte van wat er kan. Maar liefst 62 procent weet niet of bij hun huisarts een e-consult mogelijk is.

Het e-consult mag dan door veel zorgverleners als mogelijkheid worden geboden en de voordelen lijken evident, toch kunnen we zeggen dat het gebruik van e-consult en achter blijft bij wat je zou verwachten. Dat roept vragen op. Waarom is dit het geval? Wat is ervoor nodig om patiënten en zorgverleners hier wel enthousiast voor te maken? En in welke situaties biedt het e-consult meerwaarde ten opzichte van een bezoek aan, of een belletje met, de huisartsenpraktijk?

Wat leert de theorie?
Volgens een bekende formule uit de theorie van het verandermanagement is verandering mogelijk als er 1) ontevredenheid is met de huidige situatie, 2) er een duidelijke visie is op een wenselijk alternatief en 3) er praktische concrete stappen mogelijk zijn om daar te komen. Die factoren moeten alle drie aanwezig zijn. Verder moeten ze samen groter zijn dan de weerstand tegen de verandering.

Deze theorie biedt in het geval van het e-consult wel een paar aanknopingspunten. Slechts een deel van de patiënten zal écht een probleem hebben met het feit dat ze voor de meeste zaken langs de zorgverlener moeten. Verder hebben de meeste patiënten nog niet genoeg zicht op de beschikbaarheid van het alternatief en weten ze niet goed hoe ze een e-consult zouden kunnen gebruiken.

E-consult van belofte naar praktijk brengen
We moeten dus meer weten over wat patiënten nu precies zélf problematisch, belangrijk en handig vinden en hoe dat per patiëntengroep verschilt. We moeten ook beter meer kennis krijgen hoe je als zorgverlener de inzet van e-consult en handig kunt organiseren. Patiënten moeten op de hoogte zijn van het alternatief, het makkelijk kunnen vinden en gebruiken én vertrouwen hebben in een goede en snelle afhandeling van hun vragen.

Van andere e-health-innovaties weten we dat de oplossing vaak ligt in samenwerking en dat we voor dergelijke veelzijdige vraagstukken diverse soorten expertise nodig hebben. Dat betekent dat de verschillende stakeholders en deskundigen bij elkaar moeten komen: patiënten, zorgverleners, leveranciers, onderzoekers, beleidsmakers.

Workshops, waarbij inhoudelijk kennis wordt uitgewisseld tussen mensen uit verschillende zorgverlenerspraktijken, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Daarbij moeten concrete ervaringsverhalen van patiënten en zorgverleners het uitgangspunt vormen. Keer op keer blijkt kennisdeling tussen praktijkmensen cruciaal te zijn om verder te komen. Dat is nodig als we het e-consult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Plaats reactie