Discussie over EPD/LSP/ICT

Met discussie over van alles dat met zorg en schildklier te maken heeft, maar ook met ruimte voor gebabbel
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Wat vinden jullie van het EPD/LSP?

Bericht door laura »

KNMG vreest druk op patiënten door online toegang medisch dossier

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming gaan vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. Patiënten krijgen recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit resultaat van het aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie voor patiënten, maar mogelijk ook tot meer druk op hen, zo verwacht brancheorganisatie KNMG.

Het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ is op 4 oktober aangenomen door de Eerste Kamer. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, OSF en 50Plus steunden het wetsvoorstel; de fracties van PVV, SP, Groen Links en PvdD stemden tegen. Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens, aldus het verslag van de Eerste kamer.

Het wetsvoorstel bevat regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen waarmee zorgaanbieders gegevens uit patiëntendossiers beschikbaar kunnen stellen voor andere zorgaanbieders. Een voorbeeld is de huisarts op een huisartsenpost, die op het moment van hulpverlening een gedeelte van het dossier (de ‘professionele samenvatting’) van een patiënt kan inzien. Daarin vindt hij bijvoorbeeld informatie over actieve episodes, meetwaarden over de laatste 4 maanden, actuele medicatie en dergelijke die hij vervolgens kan meenemen in zijn behandeling van deze patiënt.

Het voorstel is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (31.466) dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen. De privacy van patiënten en beveiliging van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem moeten gewaarborgd worden. Het beroepsgeheim mag dus alleen doorbroken worden met toestemming van de patiënt.

Zorgen over regie patiënten

Ook krijgen patiënten over drie jaar recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens – deze periode is de overgangstermijn die zorgaanbieders krijgen om online toegang mogelijk te maken. De toegang moet bijdragen aan meer regie voor patiënten en dat is goed nieuws, meent KNMG. Maar de brancheorganisatie heeft zorgen over de vraag hoe het concept van meer regie in de praktijk uitwerkt voor patiënten.

Zo kan het lastig zijn om zonder tussenkomst van de eigen arts om te gaan met de druk van derde partijen, zoals zorgverzekeraars, uitkeringsinstanties en gemeentes, als deze partijen het hele medische dossier opvragen – een vrees die de SP-senatoren onder andere uitspraken. Nu nog zit de arts hier als een zeef tussen en kan deze de patiënt attenderen op zijn rechten, wat ook regelmatig gebeurt zoals de LHV recent onderzocht. Na de invoering van de nieuwe wet zal de patiënt zelf de druk moeten weerstaan.

Gespecificeerde toestemming in de praktijk lastig

Centraal in het voorstel (dat nu kracht van wet krijgt) is gespecificeerde toestemming. Door vooraf uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan de zorgaanbieder (huisarts, ziekenhuis, e.d.), bepalen patiënten zelf of deze hun gegevens elektronisch mag delen met vooraf bepaalde (categorieën) andere zorgaanbieders. Zorgverzekeraars, maar ook bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere keurende artsen, krijgen geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen.

Begin dit jaar hielden koepelorganisatie KNMG (Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap ) en de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging) een pleidooi voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel. Dit vooral omdat onduidelijk is of de eis van “gespecificeerde toestemming” wel uitvoerbaar is in de praktijk.

Hierop heeft de minister gekozen voor de eerdergenoemde overgangstermijn van drie jaar waarbinnen de praktijk zich moet gaan voegen naar de wet. Deze invoeringstermijn zal hard nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren. De KNMG en de LHV zijn bij dit traject actief betrokken, samen met de KNMP en Patiëntenfederatie Nederland.

Over drie jaar moet onder andere duidelijk zijn of de randvoorwaarde van gespecificeerde toestemming van patiënten realiseerbaar is en of er dan een veiliger authenticatiemiddel dan DigiD voor patiënten is, waarmee patiënten online toegang tot hun patiëntendossiers kunnen krijgen.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Privacy ...

Bericht door laura »

Lees het hele artikel van Carmen Kleinegris via twitter met https://twitter.com/mirandaklein57/stat ... 8101535744

‘Er zijn patiëntvertegenwoordigers die in ruil voor een subsidiefooi tegen me durven zeggen: “Joh, maak je toch niet zo druk, doe nu gewoon eens leuk mee.” Nee, de NET-groep doet niet mee.’ Carmen Kleinegris, voorlichter en vicevoorzitter van de patiëntenorganisatie voor mensen met neuro-endocriene kanker, over het persoonlijk gezondheidsdossier, big data en privacy.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Online inzage eigen medisch dossier
Website SON

Patiënten krijgen de mogelijkheid om digitaal hun eigen medisch dossier in te zien. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer onlangs ingestemd met een wetsvoorstel over elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Privacy waarborgen
Na de inwerkingtreding van deze wet hebben zorgaanbieders nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen aan de regels voldoen. In de wet zijn waarborgen opgenomen om de privacy van patiënten te waarborgen.

Ook nu kunnen patiënten hun medische gegevens al bekijken. Maar zij moeten nu nog langs een arts, die een papieren uitdraai kan meegeven. Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen ze de mogelijkheid hun dossier vanuit huis digitaal in te zien. (Bron: NOS)
Niet verplicht tot delen gegevens

Patiënten worden niet verplicht toestemming te geven om medische gegevens aan andere zorgverleners beschikbaar te stellen. In de wet staan ook sancties voor zorgverzekeraars die ten onrechte medische gegevens van patiënten in handen krijgen.

Advies SON
Volgens SON is het goed dat mensen inzage hebben in hun eigen medische dossier. Maar het advies is wel om heel zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Bescherm je eigen gegevens. Zo is het niet verstandig om gegevens te delen, bijvoorbeeld via sociale media. Daarnaast is het belangrijk om de uitslagen / gegevens in het medisch dossier niet zelf te interpreteren. Bespreek ze met de behandeld arts om tot een juiste interpretatie te komen.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Kiek
Berichten: 5392
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door Kiek »

Zelfbeschikking

Laura citeert uit een bericht van SON:
Daarnaast is het belangrijk om de uitslagen / gegevens in het medisch dossier niet zelf te interpreteren. Bespreek ze met de behandeld arts om tot een juiste interpretatie te komen.

Alsof SON ons, mensen met een schildklierziekte, zou kunnen voorschrijven wat we wél en niét moeten doen of denken.
Alsof SON bepaalt dat de artsen de enige mensen zijn die verstand hebben van schildklieren.
Alsof SON patiënten als onmondige kinderen kan wegzetten.

Dit soort onzinnige bemoeizucht is niet meer van deze tijd.
Het gaat volstrekt in tegen de noodzaak van zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte.

Hoe meer mensen kennis en inzicht hebben over hun chronische aandoening, hoe beter zij om kunnen gaan met hun ziekte.
Men voelt zich beter als men zelf het stuur in handen heeft.
Dit is mogelijk mede dank zij de toenemende publieke wetenschappelijk kennis en het uitwisselen van gegevens en ervaringen.

SON benadrukt de afhankelijkheid van behandelaars.
En dat is tegengesteld aan de noodzakelijke zelfbeschikking van mensen met een chronische aandoening.

Aangevuld op 28 oktober 2016
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Als gebruikers van schildklierhormoon hebben we dat al in 2005 vastgesteld: je moet wel.
Die conclusie hebben we als CRoSS al meegenomen naar de richtlijnonderhandelingen.

Wat willen schildklierpatiënten? Daar zegt SON niets over.

In aanloop tot de ontwikkeling van de NHG-Standaard (2006) en NIV-richtlijn (2007) werd schildklierpatiënten gevraagd om hun mening over de behandeling van hun ziekte. Leden van de vereniging Hypo maar niet Happy en deelnemers van het Schildklierforum deden mee. Hun reacties zijn verzameld in een knelpuntenlijst (2005) met de veelzeggende titel: ‘Uw klachten kan ik niet in de uitslagen terugvinden’. Voor het eerst waren schildklierpatiënten uitgenodigd om mee te praten over hun behandeling bij de totstandkoming van behandelrichtlijnen. Van belang is dan natuurlijk dat je ook namens mensen praat. Wensen en verlangens – voor zover gebaseerd op evidence – van patiënten zijn overgenomen in de behandelrichtlijnen.

En later was er een gezamenlijk project met Schildkliersting en Gravesvereniging. Met het project Goud in Handen konden schildklierpatiënten in gespreksgroepen hun ervaringen vertellen. Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon dat in het (interne) onderzoeksrapport Goud In Handen: ervaringskennis effectief inzetten (2011) patiënten eensluidende ervaringen hebben: De bloedwaarden weerspiegelen niet hoe ik me voel; Ze dachten: een pilletje erin, en alles is weer goed; en Ik blijf met mijn klachten zitten.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door ineke »

Eerste Kamer neemt motie Teunissen c.s. aan om privacy in uitwisseling medische gegevens beter te waarborgen
Geschreven op 27 oktober 2016. Gepost in EPD


De Eerste Kamer heeft de motie Teunissen c.s. om privacy van patiënten beter te beschermen bij de uitwisseling van medische gegevens, aangenomen met 40 tegen 35 stemmen. Tegen de motie stemden VVD, CDA, PvdA en SGP.

Het wetsvoorstel om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem, zoals inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer, stuit op grote bezwaren vanuit privacybeschermers en medische beroepsbeoefenaren.
De overdracht tussen zorgverleners zou weliswaar vergemakkelijkt kunnen worden via dit systeem, maar de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt zou eveneens groter kunnen worden.

Door een aangenomen motie van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren blijft de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens. De Partij voor de Dieren is van mening dat gecentraliseerde verwerking van gevoelige gegevens op gespannen voet kan staan met de bescherming van de privacy.


In de motie van senator Teunissen c.s. wordt de regering verzocht er voor te zorgen dat de toegang tot het medisch dossier niet alleen maar via het centrale systeem kan, maar dat zorgaanbieders en patiënten de keuze houden om te blijven werken met de huidige decentrale gegevenssystemen.
Deze decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten waarvan de gegevens in die systemen zijn opgeslagen. Overigens geldt ook voor decentrale systemen dat de zorg voor lekbestendigheid grote prioriteit zal moeten houden.

Bron:
https://www.privacynieuws.nl/databases/epd.html

https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_ ... c_s_inzake
en
https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/ ... hten_bij_2
Patiënt moet beslissen over inzage in dossier
28 oktober 2016

De Eerste Kamer moet minister Schippers ervan overtuigen dat zorgverzekeraars geen patiëntendossiers mogen inzien zonder dat de patiënt dat weet. Sterker nog: de patiënt moet vooraf toestemming geven, voordat de zorgverzekeraar bij fraude-onderzoek een dossier kan inzien. Dat schrijft een brede coalitie waar de LHV onderdeel van uitmaakt aan de Eerste Kamer.
De coalitie bestaat naast de LHV uit Patiëntenfederatie Nederland, de fysiotherapeuten (KNGF) en de cliëntenraden (LOC).

De Eerste Kamer behandelt begin november een wet van minister Schippers. Daarin wordt geregeld dat zorgverzekeraars 3 maanden nadat ze een dossier hebben ingezien, dat moeten melden aan de verzekerde.


Weigeren moet kunnen
De LHV en de andere partijen vinden dat niet ver genoeg gaan. Patiënten moeten toestemming kunnen geven en weigeren bij eventueel fraude-onderzoek. De ondertekenaars van de brief wijzen erop dat patiënten voorstander zijn van fraudebestrijding in de zorg. Dat blijkt uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Brief aan de 1e kamer
https://www.lhv.nl/sites/default/files/ ... ren_va.pdf

Bron: LHVVergadering 1e kamer 8 november 2016
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/ ... xqn928.pdf

Zie verder:
https://www.eerstekamer.nl/commissiever ... g/20161108.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Met link: Inzage in medisch dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten


Brief aan Eerste Kamer over medisch beroepsgeheim
Zorgverzekeraars zonder toestemming van de patiënt toegang geven tot medisch dossiers is strijdig met het mensenrecht op privacy. Dat schrijft VvAA - ledenorganisatie en dienstverlener voor de zorg - in een brief aan leden van de Eerste Kamer. Op 8 november bespreekt de Eerste Kamer de Wet marktordening gezondheidzorg, die zorgverzekeraars die mogelijkheid geeft. VvAA, waarbij ruim 120.000 zorgverleners zijn aangesloten, heeft naar aanleiding van een ledenraadpleging en eigen expertise en inschatting van de VvAA juristen, Spong Advocaten gevraagd het wetsvoorstel juridisch te toetsen.

Patiëntgegevens
De Tweede Kamer stemde onlangs al in met de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg, Kamerstuk 33 980). Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars bij alle zorgaanbieders bij een controle rechtstreeks en zonder toestemming van de patiënt patiëntengegevens kunnen opvragen mits aan wettelijke voorwaarden is voldaan. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars toegang tot patiëntgegevens. VvAA juristen stelden hun vraagtekens bij de houdbaarheid van het voorstel in het kader van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Na een second opinion komen de juristen van Spong Advocaten ook tot de conclusie dat de wet in strijd is met artikel 8 van dit verdrag.

Privacyschending
De minister heeft het ‘probleem’ dat zij met de wetswijziging wenst aan te pakken onvoldoende onderbouwd, zo stelt advocaat Sidney Smeets van Spong Advocaten. “Zorgfraude is verwerpelijk, maar is geringer dan aanvankelijk gedacht.” Bovendien is een financieel belang per definitie geen principieel belang. “Het belang van de patiënt op privacy weegt zwaarder: medische diagnoses raken de kern van het privéleven van de betrokkenen. Medewerkers van zorgverzekeraars vallen niet onder het medisch beroepsgeheim en zo ontstaat een onaanvaardbaar risico van privacyschending.”

Ook stellen de juristen dat het aantasten van het medisch beroepsgeheim niet noodzakelijk is om fraude te bestrijden. “Bestaande instrumenten worden niet of onvoldoende benut”, stelt Smeets. “Zorgverzekeraars hebben ook nu al zeer vergaande bevoegdheden dossiers te controleren. Wanneer er een redelijk vermoeden van fraude is, kan het onderzoek aan politie en justitie worden overgedragen. De rechter toetst dan per geval of het medisch dossier van een patiënt mag worden ingezien. In de praktijk doen zorgverzekeraars dit echter zelden. Verdere uitholling van het medisch beroepsgeheim is niet noodzakelijk.”

Onderzoek: vertrouwen wordt geschaad
Uit onderzoek van VvAA onder ruim 23.000 leden bleek dat 95 procent van de zorgverleners vindt dat de Senaat het wetsvoorstel moet verwerpen. 97 Procent van de zorgverleners vindt dat patiënten om toestemming moet worden gevraagd voordat zorgverzekeraars toegang krijgen tot patiëntgegevens.

“Vanwege het beroepsgeheim vertrouwt de patiënt erop dat alles wat hij zegt niet aan derden bekend wordt, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gegeven”, zegt Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA. “Als een patiënt weet dat verstrekte informatie bij zijn zorgverzekeraar terecht kan komen, bestaat het risico dat hij de behandelaar niet alle relevante informatie verstrekt met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de zorg. Het komt nu al voor dat zorgverleners patiënten achteraf inlichten over de informatieverstrekking aan zorgverzekeraars. Dit veroorzaakt onrust bij de patiënt en in sommige gevallen een vertrouwensbreuk tussen hem en de zorgverlener.”

Uitholling beroepsgeheim
“Deze wijziging wordt gepresenteerd als een sluitstuk van een bredere beweging om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de kosten in de gezondheidszorg”, zegt Brugman. “Het is uitholling van het medisch beroepsgeheim. De gevolgen van de beweging als geheel zijn groot en verstrekkend. Het raakt aan de kern van de zorgverlening: de relatie behandelaar-patiënt, de privacy van de patiënt en daarmee de rechten van de mens en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in Nederland.”

Over de Wet marktordening gezondheidszorg
De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Met de nieuwe wet krijgen zorgverzekeraars nog verdergaande bevoegdheden om patiëntgegevens in te zien zonder dat patiënten daarvoor toestemming hoeven geven. De minister hoopt met de wetswijziging fraudebestrijding tegen te gaan.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met
Monique Wesly, manager communicatie VvAA.

Neem contact op met VvAA 030 24 741 91
Neem contact op met VvAA 06 46 24 74 50
contactformulier monique.wesly@vvaa.nl
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door ineke »

Datum 14 november 2016
Betreft: Aanbieding concept besluit elektronisch gegevensverwerking

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de Eerste Kamer, waarin ik het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders aanbiedt.
Dit besluit hoort bij de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509), die op 5 oktober 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.
Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/r ... erking.pdf
Datum: 14/11/2016
Concept -
Besluit van houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders
(Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders)


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/r ... ieders.pdf
.
*anna*
Berichten: 301
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door *anna* »

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Vandaag in TROUW:

Ziekenhuizen in Nederland maken gemiddeld elke dag melding van het verlies van privacygevoelige patiënteninformatie, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die privacywaakhond bevestigt berichtgeving hierover in Trouw.
De AP registreerde sinds begin van dit jaar 304 meldingen van ziekenhuizen over datalekken. Volgens de autoriteit worden de lekken grotendeels veroorzaak door onbeveiligde verbindingen en door menselijke fouten.

"In algemene zin – dus niet alleen voor de zorg – kunnen we zeggen dat er vaak sprake is van onnadenkendheid. Niet-beveiligde usb-sticks laten slingeren, bijvoorbeeld", zegt de woordvoerder van de AP. "Wat ons betreft zijn deze cijfers geen reden voor enorme zorg. Het kan ook zijn dat de zorg heel erg op zijn hoede is voor datalekken. 'Better safe than sorry', zeg maar."

Verplicht
Organisaties zijn sinds dit jaar verplicht om datalekken te melden bij de AP. Daarbij gaat het behalve om het verlies van een usb-stick of een harde schijf met gevoelige gegevens, ook om het sturen van mails naar grote groepen ontvangers van wie de mailadressen niet zijn afgeschermd. Ook als de site of de mail van een organisatie is gehackt, moet dat worden doorgegeven aan de autoriteit.
De AP wil niet bekendmaken welke ziekenhuizen patiënteninformatie hebben gelekt. In maart van dit jaar werd bekend dat dieven een externe harde schijf te pakken hadden gekregen van een onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Daarop stonden de gegevens van zo'n 800 kankerpatiënten.

De medewerker had de regel van het ziekenhuis genegeerd om vertrouwelijke gegevens nooit op onbeveiligde computers, harde schijven of usb-sticks te zetten.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3525
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Met link van de NOS: Gegevens duizenden ggz-patiënten Utrecht gelekt


De gegevens van zesduizend ggz-patiënten zijn per ongeluk terechtgekomen bij zeven ambtenaren en drie zorgverleners. Volgens RTV Utrecht gaat het om burgerservicenummers van mensen uit onder meer Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Het lek van de gegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de standaardprocedure bij dergelijke datalekken.

Omdat de ambtenaren en zorgverleners een beroepsgeheim hebben, gaan de betrokken gemeenten er niet van uit dat de gegevens misbruikt zijn.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Plaats reactie