Bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Ziekten van de bijschildklieren
ineke
Berichten: 466
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door ineke »

Link: Hypoparathyreoïdie

Wat is hypoparathyreoïdie?
Het lichaam heeft vier bijschildklieren. Dit zijn kleine kliertjes, ter grootte van een erwt, die in de hals, net achter de vlindervormige schildklier gelegen zijn. Er bevinden zich twee bijschildkliertjes achter elke 'vleugel' van de schildklier.

De bijschildklieren produceren een hormoon genaamd het parathyreoïdhormoon. Dit hormoon speelt een rol bij het controleren van het niveau van twee stoffen in het lichaam: calcium en fosfor.

Verworven hypoparathyreoïdie
De meest gangbare oorzaak van verworven hypoparathyreoïdie is na operatie in de hals, bijvoorbeeld aan de schildklier, waarbij de bijschildklieren per ongeluk zijn beschadigd of weggenomen. De bijschildklieren kunnen soms ook opzettelijk weggehaald worden vanwege de kans op een kwaadaardige aandoening (kanker), of als behandeling bij hyperparathyreoïdie (overactieve bijschildklieren).


Hypoparathyreoïdie ontstaat wanneer:
de bijschildklieren niet voldoende parathyreoïdhormoon afscheiden, of
het afgescheiden parathyreoïdhormoon niet goed werkt.
Het lage niveau van 'actief' parathyreoïdhormoon veroorzaakt het dalen van het calcium in het bloed en het stijgen van het fosfaatniveau.

Waarom heeft het lichaam calcium en fosfor nodig?
De combinatie van calcium en fosfor maakt calciumfosfaat in het lichaam aan. Dit is het hoofdbestanddeel dat nodig is om de botten en de tanden hard en sterk te houden. Calcium is ook nodig bij een ingewikkeld mechanisme voor de bloedstolling na een verwonding. Het is tevens noodzakelijk voor een goed functioneren van de spieren en de zenuwen. Fosfor werkt samen met calcium in deze functies. Fosfor is ook noodzakelijk bij de productie van energie in het lichaam.

Wie krijgt hypoparathyreoïdie?
Hypoparathyreoïdie is zeldzaam. Het komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. De leeftijd, waarop iemand hypoparathyreoïdie gaat ontwikkelen, hangt van de oorzaak af.

Wat veroorzaakt hypoparathyreoïdie?
Hypoparathyreoïdie kan zijn :
•Van voorbijgaande aard (kortstondig).
•Congenitaal (iets waar iemand om de één of andere reden mee geboren is).
•Erfelijk (in de familie en doorgegeven via de genen).
•Opgelopen (iets dat zich in de kindertijd of wat men als volwassene om een andere reden ontwikkelt).
•Pseudohypoparathyreoïdie.
•Pseudopseudohypoparathyreoïdie.
•Voorbijgaande hypoparathyreoïdie

Dit komt gewoonlijk voor bij baby’s die te vroeg geboren worden. Het kan ook voorkomen bij baby’s die verder gezond en op tijd geboren zijn. Het is te wijten aan de afwezigheid van het parathyreoïdhormoon, dat normaal door de bijschildklieren na de geboorte afgescheiden wordt.
Kortstondige hypoparathyreoïdie kan ook baby’s treffen van moeders die suikerziekte hebben of overactieve bijschildklieren.

Congenitale hypoparathyreoïdie
Het DiGeorge syndroom. Dit is een congenitale aandoening, waarbij de bijschildklieren zich niet normaal ontwikkelen, terwijl de baby in de baarmoeder groeit. Mensen met dit syndroom hebben hypoparathyreoïdie. Hun immuunsysteem werkt niet normaal, ze kunnen hartproblemen hebben en een gespleten verhemelte (problemen met de ontwikkeling van het verhemelte in de mond).

Congenitale hypoparathyreoïdie kan ook deel uitmaken van een ander syndroom (een verzameling van problemen). Een voorbeeld is hypoparathyreoïdie die voorkomt bij doofheid, en ook problemen met de nierontwikkeling.

Erfelijke hypoparathyreoïdie
Hypoparathyreoïdie kan veroorzaakt worden door een erfelijk auto-immuunprobleem. Normaal gesproken maakt ons lichaam antistoffen aan om infecties te bestrijden, bijvoorbeeld, wanneer we kou vatten of een zere keel hebben. Deze antistoffen helpen bij het vernietigen van bacteriën, virussen of "ziektekiemen" die de infectie veroorzaken. Bij auto-immuunziekten maakt het lichaam vergelijkbare antistoffen aan (auto-antistoffen) die de normale lichaamscellen (lichaamseigen cellen) aanvallen. Bij auto-immune hypoparathyreoïdie, vallen deze auto-antistoffen de cellen van de bijschildklieren aan. Auto-immune hypoparathyreoïdie kan als zelfstandige aandoening voorkomen, of als deel van een syndroom van problemen, waaronder suikerziekte en schildklieraandoeningen.

Erfelijke hypoparathyreoïdie kan ook veroorzaakt worden door erfelijke problemen met het gen dat het lichaam nodig heeft om het parathyreoïdhormoon aan te maken. Dit betekent dat het gen niet goed werkt, waardoor gebrek aan het parathyreoïdhormoon ontstaat.

Een radiotherapiebehandeling (bestraling) vanwege kanker in de hals of in de borst kan de bijschildklieren beschadigen en ze minder actief maken. Bepaalde medicijnen die bij de behandeling tegen kanker gebruikt worden (cytostatica), kunnen hetzelfde resultaat hebben. De bijschildklieren kunnen ook vervangen of vernietigd worden door kankercellen, door uitzaaiingen vanuit een ander deel van het lichaam. Dit heeft weer tot resultaat dat de afscheiding van het parathyreoïdhormoon omlaag gaat, wat tot hypoparathyreoïdie leidt.

Verworven hypoparathyreoïdie kan ook ontstaan door een verworven auto-immuunaandoening. Om de één of andere redden vallen de auto-antistoffen de cellen van de bijschildklieren aan en vernietigen deze, zoals boven beschreven.

Pseudohypoparathyreoïdie
Dit is een zeldzame stoornis die erfelijk is. Het parathyreoïdhormoon is (in de normale hoeveelheid) aanwezig in het lichaam, maar het lichaam is niet in staat daar normaal op te reageren. Het calciumniveau in het bloed is laag. De door deze aandoening getroffen mensen zijn kort en hebben korte botten met name in hun handen en voeten. Ze kunnen soms ook suikerziekte hebben en een te traag werkende schildklier.

PseudopseudohypoparathyreoïdieHier is sprake van in gevallen, waarbij de kenmerken van pseudohypoparathyreoïdie, zoals boven beschreven, aanwezig zijn, maar de calcium- en fosfaatniveaus in het bloed normaal zijn.

Wat zijn de symptomen van hypoparathyreoïdie?
De symptomen van hypoparathyreoïdie kunnen door iedereen anders ervaren worden. De symptomen zijn in grote mate te wijten aan het lage calciumniveau in het bloed. Lichte symptomen ontwikkelen zich meestal langzaam en kunnen variëren, of een kleine aanpassing van de medicijnen noodzakelijk maken (zie onder). Ernstige symptomen kunnen snel opkomen en dringend behandeling vereisen door intraveneus calcium toe te dienen (via een infuus).

Mogelijke symptomen die voor kunnen komen zijn:
•Spierpijn.
•Buik- en maagpijn.
•Tintelingen, trillen, branden of gevoelloosheid van de vingers, de tenen of het gezicht.
•Trekken van de spieren in het gezicht.
•Carpopedale spasmen (samentrekken, of verkrampen, van de spieren in de handen en de voeten).
•Hartinfarct.
•Flauwvallen.
•Verwardheid.
•Geheugenproblemen.
•Moeheid.
•Problemen bij het zien.
•Hoofdpijn.
•Broze nagels.
•Droge huid en droog haar.
•Pijnlijke menstruaties (ongesteldheid).

Zijn er comlicaties bij hypoparathyreoïdie?
De complicaties die bij hypoparathyreoïdie voor kunnen komen, zijn veelal te wijten aan het lage calciumniveau, dat door de aandoening in het lichaam veroorzaakt wordt. De complicaties kunnen omvatten:
•Nierstenen.
•Cataract (staar).
•Stoornissen in de normale elektrische activiteit van het hart. Dit kan leiden tot een onregelmatig hartritme, wat een flauwte tot gevolg kan hebben.
•Groeiproblemen (achterblijven van groei), problemen met tanden en tandvorming, achterblijven van de geestelijke ontwikkeling kunnen voorkomen als het lage calciumniveau niet tijdens de kindertijd behandeld wordt.

Hoe wordt de diagnose hypoparathyreoïdie gesteld?
Lichamelijk onderzoek
Er zijn een aantal dingen, waar de arts attent op zal zijn bij het onderzoek, en bij vermoeden van hypoparathyreoïdie:
Voor het oor tikken met de mond een stukje open. Als het calciumniveau laag is vanwege de hypoparathyreoïdie, dan kan dit een herhaaldelijk samentrekken van de aangezichtsspieren veroorzaken. Dit wordt het teken van Chvostek genoemd.
De arts kan ook een bloeddrukband om de onderarm oppompen. Als het calciumniveau laag is vanwege hypoparathyreoïdie, dan zal dit tot een spasmen (verkrampingen) leiden in de betreffende hand, zoals boven beschreven.
Oogonderzoek op cataract (staar) te zoeken, omdat dit een complicatie van hypoparathyreoïdie kan zijn.
Onderzoek van de spierreflexen. Dit is een pijnloos onderzoek, dat gebeurt door op de spierpezen te tikken met een speciaal ‘hamertje’, bijvoorbeeld bij de knie en de elleboog. Als het calciumniveau laag is vanwege hypoparathyreoïdie, dan kunnen deze reflexen veel sterker zijn dan normaal.

Bloedonderzoeken
De arts zal een aantal bloedonderzoeken voorstellen om hypoparathyreoïdie te bevestigen. Bij hypoparathyreoïdie is het calciumniveau in het bloed laag, het fosfaatniveau in het bloed is hoog, en het parathyreoïdhormoonniveau ook laag. Als de arts vermoedt dat de hypoparathyreoïdie veroorzaakt wordt door een auto-immuunproces, kan hij nog andere bloedonderzoeken voorstellen, bijvoorbeeld voor de schildklier om na te gaan dat deze niet is aangetast.

Ander mogelijk onderzoek
De arts kan nog ander onderzoek voorstellen om de oorzaak van de hypoparathyreoïdie op te sporen, bijvoorbeeld:
Röntgenopnamen van de handen – om te kijken of er sprake is van (te) korte botten, die bij pseudohypoparathyreoïdie voor kunnen komen.
•Echo (een ultrageluidscan) van het hart – om naar hart(ritme)stoornissen te zoeken die met het DiGeorge-syndroom gepaard gaan.
•Genetisch onderzoek – speciale bloedonderzoeken kunnen uitgevoerd worden als de arts vermoedt dat er sprake is van een erfelijke oorzaak van hypoparathyreoïdie.

Wat zijn de doelstellingen van de behandeling bij hypoparathyreoïdie?
De doelstelling van de behandeling is ervoor te zorgen dat het calciumniveau in de bloedvaten voldoende is. Dit betekent dan dat men niet te maken zal krijgen met de symptomen, die samen gaan met een laag calciumniveau.

Wat zijn de opties voor behandeling bij hypoparathyreoïdie?
Calcium en vitamine D supplementen
Hypoparathyreoïdie wordt behandeld met calcium- en vitamine D-supplementen, die geslikt worden. Vitamine D-supplementen zijn nodig omdat vitamine D behulpzaam is bij het regelen van het calciumniveau. Het stimuleert de afscheiding van calcium door de botten en bevordert de opname van calcium via de ingewanden en de nieren. Regelmatige bloedonderzoeken zijn noodzakelijk om na te gaan dat de juiste hoeveelheden calcium en vitamine D ingenomen worden. Nauwkeurigere begeleiding is noodzakelijk als je zwanger bent, ook andere medicijnen inneemt of nog een andere ziekte hebt. De behandeling is gewoonlijk voor het leven. Het gaat hier niet om dieetsupplementen die je bij drogist of apotheek zo kunt kopen, maar om krachtige medicatie – alleen verkrijgbaar op recept, waarbij zorgvuldige begeleiding door de arts vereist is.

Intraveneus calcium
Als de symptomen vanwege het lage calciumniveau ernstig zijn, kan een behandeling met intraveneus calcium noodzakelijk zijn (de calcium direct toegediend via een infuus).

Dieet
Een dieet, dat rijk is aan calcium en vitamine D is ook raadzaam.

Andere behandelingen
Er bestaan andere mogelijke behandelingen voor hypoparathyreoïdie. In geval van operatie om de schildklier weg te halen, kan één van de bijschildklieren getransplanteerd (of verplaatst) worden naar de nek of de arm. Dit betekent dat deze klier door kan gaan met het afgeven van parathyreoïdhormoon. Er zijn proeven gedaan, waarbij mensen die hypoparathyreoïdie hadden, een synthetisch parathyreoïdhormoon toegediend kregen. In Nederland wordt echter behandeling met synthetisch parathyreoïdhormoon nog niet toegepast.

Wat is de prognose bij hypoparathyreoïdie?
Als hypoparathyreoïdie op de juiste manier behandeld wordt met calcium en vitamine D, dan zijn de vooruitzichten goed. Een goede prognose hangt echter af van de persoon die de aandoening heeft, de medicatie voor het leven in moet nemen en regelmatig bloedonderzoek moet laten doen, zodat de medicatie zorgvuldig gedoseerd kan worden (therapietrouw).

Kan hypoparathyreoïdie voorkomen worden?
Tijdens een schildklier- of halsoperatie, moet de chirurg zorgvuldig de bijschildklieren identificeren en lokaliseren, om schade voor zover mogelijk te vermijden. Iedereen die schildklier- of halschirurgie ondergaat, radiotherapie krijgt aan de hals of de borst, of chemotherapie (cytostatica) heeft gehad, moet regelmatig gecontroleerd worden t.a.v. symptomen en signalen van een laag calciumniveau.


Nog een opmerking betreffende hypoparathyreoïdie
Het is raadzaam een (medicijn-) paspoort of een andere vorm van identificatie bij je te dragen, om aan te geven dat je een hypoparathyreoïdiepatient bent. De reden hiervoor is, dat wanneer je een beroerte krijgt, verward raakt of bewusteloos gevonden wordt, de artsen kunnen zien dat je behandeling met calcium nodig hebt.

Bron: Patient1PGD > Encyclopedie
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door laura »

Ik heb hyperparathyreoïdie
Thuisarts.nl - synoniem: Overactieve bijschildklier

In het kort

- Bij hyperparathyreoïdie werken uw bijschildklieren te hard.
- Ze maken te veel bijschildklierhormoon.
- Daardoor kunnen problemen ontstaan, zoals hoge bloeddruk, (te) veel calcium in uw bloed, botontkalking en nierstenen.
- Vaak merkt u daar weinig van.
- Soms geeft hyperparathyreoïdie wel klachten, zoals vermoeidheid, dorst, misselijkheid, verwardheid of somberheid.
- Soms is een operatie of zijn medicijnen nodig om klachten in de toekomst te voorkomen.
- Soms kan ook worden afgewacht, uw bloedwaarden worden dan regelmatig gecontroleerd.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door laura »

Ik heb hypoparathyreoïdie
Thuisarts.nl - synoniem: Traag werkende bijschildklier

In het kort

- Bij hypoparathyreoïdie werken de bijschildklieren te langzaam: ze maken te weinig hormoon.
- Het calcium in uw bloed is dan laag en het fosfaat is hoog.
- Dat kan klachten geven, zoals tintelingen, krampen, moeheid, verwardheid, benauwdheid, hartklachten en oogklachten.
- De behandeling bestaat uit calciumtabletten en vitamine D.

Een oorzaak

De bijschildklieren kunnen per ongeluk of door bijwerkingen van een behandeling worden uitgeschakeld. Zo kunnen tijdens een schildklieroperatie de bijschildklieren per ongeluk beschadigd of verwijderd worden. Ook bestraling of chemotherapie bij kanker kunnen ervoor zorgen dat de bijschildklieren niet meer werken.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Bella
Berichten: 235
Lid geworden op: 04 jul 2014, 12:01

Bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door Bella »

De informatie die in Nederland te vinden is, ook die van onze academische ziekenhuizen, is hopeloos achterhaald...

'n Voorbeeld: de zgn. minimaal invasieve operatietechniek waarbij slechts één bijschildklier-adenoom dat vooraf moet zijn gezien (50-50 kans dat dat lukt!) bij een of ander beeldvormend onderzoek (echo, mibiscan) wordt verwijderd, is een uitvinding van Norman (http://www.parathyroid.com). In Nederland doen ze daar 'duur' over, maar het kost hier nog steeds 'n paar uur, dus forse narcose, en als ze het ding onverhoopt niet vinden, ga je gewoon weer met je hyperpara naar huis. Soms presteren ze het zelfs om goedwerkende bijschildklieren te verwijderen... Vinden ze het adenoom wel, wordt je na de verwijdering gauw weer dichtgemaakt, met 20% kans op herhaling van de ziektetoestand, omdat de andere bijschildklieren niet worden geïnspecteerd. Norman zelf is alweer twee stappen verder: met 'n verfijnde techniek en minimale belasting voor de patiënt (lichte narcose) controleert hij allevier de bijschildklieren, en verwijdert adenomen, zelfs die op 'onmogelijke' plekken (zoals hoog onder de kaak of diep achter het borstbeen), vaak binnen twintig minuten.

Ander punt: na de normalisering van calcium- en parathyroidhormoonwaarden is opvolging aangewezen: door te zorgen voor voldoende calcium en vitamine D (gecontroleerde suppletie) is de door langbestaande hyperparathyreoïdie veroorzaakte osteoporose OMKEERBAAR. Met andere woorden, je botten herstellen en worden weer sterk. In Nederland haalt de chirurg na 'n week de hechtingen eruit en dat is het dan, doei!

Zo'n kloof in kennis en bereidheid de patiënt centraal te stellen zou anno 2016 niet meer mogen bestaan.

Groet,
Bella
Altijd nuchter bloedprikken: niet eten, geen schildklierhormoon slikken en zo vroeg mogelijk.
Dat geeft de betrouwbaarste waarden.
Bella
Berichten: 235
Lid geworden op: 04 jul 2014, 12:01

Re: Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door Bella »

Hoi Laura,

Hypoparathyreoïdie is zeker 'n zorg; met de opvolging na schildklierverwijdering is het regelmatig beroerd gesteld. Vaak zijn chirurgen wel attent - die zien letterlijk wat er gebeurd is - maar in Nederland zijn er maar 'n handvol werkelijk gespecialiseerd in schildklier- en bijschildklierchirurgie, en die zijn overbezet. Veel te vaak wordt dit nog overgelaten aan algemeen chirurgen (in opleiding).

Hyperparathyreoïdie komt echter veel vaker voor (zoals gezegd, onderbouwde cijfers volgen), terwijl de diagnose bijzonder eenvoudig te stellen is. Door deze ziekte te genezen (zodra de diagnose is gemaakt, zo spoedig mogelijk het adenoom verwijderen/parathyreoïdectomie) wordt niet alleen onnoemelijk veel leed voorkomen (denk aan boezemfibrilleren, hoge bloeddruk, psychiatrische problemen, dementie!, bot- en gewrichtsschade, ernstige pijnklachten, osteoporose (vooral schade aan polsen, handen, voeten en onderrug), verhoogde kans op verschillende kankers...), het kan ook forse besparingen in de gezondheidszorg opleveren wanneer de ziekte snel herkend en genezen wordt.

Dat is dus mijn doel. Dat niemand (huisartsen noch specialisten, noch waar het maar kan ook patiënten) meer kan beweren dat ze niet weten wat je mankeert: een herhaald hoognormaal/verhoogd calcium (hoger dan 2,52 pmol/l) bij volwassenen boven de dertig is niet normaal, en wijst vrijwel altijd op het bestaan van een adenoom van één of meer bijschildklieren = primaire hyperparathyreoïdie.

En zo moeilijk is het nou ook weer niet: bij bijna alle artsen en specialisten die ik (en velen met mij, waaronder m'n oude vadertje!) bezocht wordt calcium geprikt... Cruijff zei het al: "Je gaat het pas zien als je het door hebt." ;-)

Met die eigen website (bijschildklier.nl) ben ik bezig, maar dat neemt nog wel wat tijd. Tot dan lijkt het me goed om er hier op het Schildklierforum (met Schildkliertje als geweldige informatiebron, welbedankt!), het enige serieuze podium voor mensen met schildklierziekte in Nederland, af en toe aandacht aan te besteden.

Groet,
Bella
Altijd nuchter bloedprikken: niet eten, geen schildklierhormoon slikken en zo vroeg mogelijk.
Dat geeft de betrouwbaarste waarden.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door laura »

In dit ONDERWERP op het subforum Schildklierkanker delen enkele mensen hun ervaringen met hypoparathyreoïdie na schildklierkanker.

Helaas komt die complicatie geregeld voor. En de behandeling valt bepaald niet altijd mee.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3524
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door laura »

In het Engels:

We are the only patient organisation for adults & children living with a parathyroid condition in the UK and Ireland. Diagnosing and living with a long term rare disease can be challenging and isolating but we're here to help you. We care about improving your quality of life so we raise awareness about our rare conditions, support new research, fundraise, and offer friendly support and reliable information about all types of hypoparathyroidism and hyperparathyroidism. We hope you will join us - we look forward to meeting you.

About Hypopara UK: http://hypopara.org.uk/resources.php
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Bella
Berichten: 235
Lid geworden op: 04 jul 2014, 12:01

Bijschildklieren / hyperparathyreoïdie

Bericht door Bella »

Nuttig om te weten: bijna alle gevallen (99%) van hypoparathyreoïdie worden veroorzaakt door een chirurg. Voor mensen met schildklierkanker of hyperthyreoïdie die een (gedeeltelijke) schildklierverwijdering moeten ondergaan, is het daarom van het hoogste belang om de noodzaak van het sparen van de bijschildklieren vooraf te bespreken. Helaas bestaan hier ook nog indianenverhalen over (niks aan te doen, al uw bijschildklieren zijn vergroot, we zetten er wel eentje in uw onderarm etc.) die dringend de wereld uitmoeten.

http://www.parathyroid.com/hypoparathyroidism.htm
http://www.parathyroid.com/low-calcium.htm
Altijd nuchter bloedprikken: niet eten, geen schildklierhormoon slikken en zo vroeg mogelijk.
Dat geeft de betrouwbaarste waarden.
Mellie
Berichten: 90
Lid geworden op: 19 okt 2013, 13:18

Re: Informatie over bijschildklieren / hypo- en hyperparathyreoïdie

Bericht door Mellie »

Dat is dus mijn doel. Dat niemand (huisartsen noch specialisten, noch waar het maar kan ook patiënten) meer kan beweren dat ze niet weten wat je mankeert: een herhaald hoognormaal/verhoogd calcium (hoger dan 2,52 pmol/l) bij volwassenen boven de dertig is niet normaal, en wijst vrijwel altijd op het bestaan van een adenoom van één of meer bijschildklieren = primaire hyperparathyreoïdie.
Inderdaad, heel simpel op te sporen maar zo vaak gemist.
Vaak is ook fosfaat laag en een nare bijwerking; nierstenen.

Zelf al 3x geopereerd aan hyperparathyreoidie.

Implantatie van een goede bijschildklier in een armspier word amper gedaan.
Mijn arts, prof. Bonjer, raadde dit af. Doordat de bijschildklier in een spier in de arm word gezet, kan deze spier behoorlijk schade ontstaan als geimplanteerde bijschildklier verwijderd moet worden indien deze weer "ziek" word.
Sinds 2010 bekend met Hashimoto, nog bezig met de juiste instelling medicatie.
3 bijschildklieren operatief verwijderd wegens persisterende recidiverende hyperparathyreoidie
12-2013 endometriose ontdekt na baarmoederverwijdering.
Mellie
Berichten: 90
Lid geworden op: 19 okt 2013, 13:18

Bijschildklieren / hyperparathyreoïdie

Bericht door Mellie »

Bella schreef:Bedankt Laura.

Helaas is dit eerste bericht onvolledig en pertinent onjuist. Zo is er GEEN PLAATS voor medicatie bij primaire hyperparathyreoïdie, en afwachten tot iemand zieker en zieker wordt druist lijnrecht in tegen de belangrijkste opdracht van artsen: ik zal de patiënt niet schaden.

Voorstel voor 'n evenwichtiger opening van dit subforum (joepie!) volgt...

Groet,
Bella
In 2001 werd ik behandeld voor hyperparathyreoidie met Mimpara.
In 2011, na mijn 2e operatie aan bijschildklier, werd weer voorgesteld om Mimpara te slikken omdat calcium te hoog bleef. Dit heb ik geweigerd.
Sinds 2010 bekend met Hashimoto, nog bezig met de juiste instelling medicatie.
3 bijschildklieren operatief verwijderd wegens persisterende recidiverende hyperparathyreoidie
12-2013 endometriose ontdekt na baarmoederverwijdering.
Plaats reactie