Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Graag met vermelding van de bron
Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 04 mar 2019, 16:44

I.

Er bestaat een mythe op de schildkliermarkt dat ouderen een verschoven set point zouden hebben.
Daaruit is de discussie ontstaan of die FT4 van ouderen eigenlijk wel gecorrigeerd zou moeten worden.
De huidige teneur is dat een te hoge TSH niet behandeld wordt. Vragenlijsten hebben immers aangegeven dat het toch niet helpt. En overmedicalisering moet immers voorkomen worden.

In een artikel van januari 2019 in de Journal of the Endocrine Society wordt de geschiedenis van de achtergrond op heldere wijze beschreven.
Hieronder een kort kommentaar op de aannames en de behandelmethode.
https://academic.oup.com/jes/article/3/ ... #129364684

. Circulating TSH levels in healthy subjects vary according to the circadian rhythm and respond with logarithmically amplified variation to minor changes in serum FT4 and FT3 values. Thus, abnormal serum TSH may indicate that serum FT4 and FT3 are not normal for an individual.
In light of that, serum TSH is a sensitive marker of thyroid function, with increased values indicating a reduced function and vice versa for lower TSH levels.

Dit is zo helder als glas: er bestaat een vast 24-uurs dynamiek die bij de een met flinke golven gepaard gaat, en bij een ander kabbelend verloopt.
De ene mens lijkt meer stimulans nodig te hebben om in de behoefte te voorzien, dan een ander.

Zolang men geen kennis heeft van de individuele waarden en de individuele dynamiek van een persoon, geeft de TSH slechts een eerste indruk van een schildklierhuishouding.
Het tijdstip van bloedafname is belangrijk. Immers, 's nachts is de TSH het hoogst, en in de loop van de middag het laagst. Het tijdstip kan per individu zomaar 2.5 mU/l verschillen.
Op het forum is bekend dat ieder mens een andere gevoeligheid vertoont op een hoeveelheid FT4. De een reageert als door een wesp gestoken, de ander merkt nauwelijks enig verschil op een kleine stijging of daling van de FT4/levothyroxine.

. However, complex modifications of the hypothalamus/pituitary/thyroid axis and of the peripheral thyroid hormone metabolism have been described in euthyroid older people [26–28]. With the exclusion of pathologic conditions, the aging process is characterized by a reduced iodine absorption and organification and a lower response to TSH, leading to reduced thyroid hormone production .

Dit lijkt te zeggen dat de FT4- reactie op de stimulering van de TSH bij ouderen gemiddeld afneemt.
Het betekent dat gemiddeld genomen bij ouderen vaker een subklinische of gewone hypothyreoïdie voorkomt.
Iets dat heel langzaam afzakt in functie lijkt een normaal proces bij ouderen.
Dat is het niet. Het is niet normaal. Het is een afwijking in de schildklierhuishouding.
En dat moet worden gecorrigeerd.

Moreover, in the oldest olds, the nocturnal surge of TSH is partially or completely lost,
Ja, want de communicatie tussen de schildklier en de hypothalamus-hypofyse is zo langzamerhand weggevallen. Communicatie tussen FT4 en TSH wordt slechter.

In veel artikelen wordt genoemd dat ouderen een afnemende metaboliek in het algemeen vertonen.
Net zoals spieren en ogen bij ouderen slechter functioneren.
En dat wordt niet gelinkt aan een afnemende functie van de schildklier.
Wel een bril en een looprek, maar geen levothyroxine.

De oorzaak van een afnemende lichaamsfunctie , zoals ogen en spieren, begint misschien wel bij een afnemende functie van de schildklier.
Dan raak je nog sneller in de versukkeling als je een subklinische hypothyreoïdie niet behandelt.

wordt vervolgd
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 04 mar 2019, 16:46

2. Vervolg ouderen.


Andersen 2002 gaf aan dat een abnormale TSH niet betekent dat de FT4 voor die persoon binnen de referentiewaarden dan wel normaal is. (1)
Maar de huidige teneur is dat voor ouderen niet-fysiologisch gerelateerde uitzonderingen worden gezocht voor een bestaande afwijkende TSH.
Die kunnen immers worden gerechtvaardigd door een nog normale FT4. Want binnen de referentiewaarden. Dus hoeven ze geen levothyroxine voorgeschreven te krijgen. En de TSH mag rustig flink verhoogd blijven buiten de referentiewaarden van 4 mU/l.

Daarnaast zouden ouderen een verschoven set point hebben. (lit.)
Op een plaatje van een grote groep TSH's, verschuift de TSH van ouderen naar rechts, naar hogere waarden, ten opzochte van jongeren tussen de 30 - 55 jaar. [plaatje TSH-verdeling]
Het toont een FT4- tekort aan.
En heeft verder niets met het set point zelf te maken.

Hieruit ontstond wel de vraag of die FT4 van ouderen eigenlijk gecorrigeerd moet worden. Want misschien is het wel doodnormaal en overbehandeling moet worden vermeden.
Zo komt in de loop van de laatste jaren de optie niet-behandelen dwingender op de voorgrond.
Een hogere TSH bij ouderen wordt inmiddels als normaal en 'gezond' beschouwd.

In Nederland kreeg men hiermee te maken rondom 2006, toen de Leidse 85-plus groep publiceerde over de langstlevenden met hogere TSH's. De conclusies werden gebruikt in de toen op te zetten schildklierrichtlijn:
"Met hogere TSH's leef je langer. Dat is dus beter. "

Die hogere TSH's waren wel gerelateerd aan een hoger gewicht, een hoger cholesterol en hogere triglyceriden.
En dat zijn toevallig dezelfde verschijnselen die je zou verwachten bij een verlaagde individuele FT4.
Maar dat geldt blijkbaar niet voor ouderen. Want dit wordt als onbeduidend terzijde geschoven. (2)
Citaat uit de 85-plus groep (2):
"Deelnemers met een te lage TSH-waarden (dus met al dan niet subklinische hyperthyreoïdie) hadden een verhoogd sterfterisico en deelnemers met een hypothyreoïdie hadden het laagste sterfterisico."

Hiermee kreeg ik te maken toen ik een jaar geleden niet goed ingesteld was op levothyroxine. Mijn normale TSH 1.0 mU/l was verhoogd naar 4.2 mU/l.
De huisarts i.o. meende dat dat prima is voor ouderen..... 'Niets veranderen aan uw dosis, mevrouw, u leeft langer met deze hogere TSH.'
'Kan ik dan nu ook stoppen met mijn statines?' (cholesterolverlagers), vroeg ik met een lichte ironie. Zo wordt de oudere met een te hoge TSH in de spreekkamer eenvoudig gereduceerd tot De Statistisch Gemiddelde Oudere van de Gemiddelde Statistische Resultaten.

Gelukkig stellen Jonklaas en Razvi in de Lancet van februari van dit jaar tenminste de vraag wélke mensen eigenlijk met een milde TSH-verhoging baat hebben bij levothyroxine. En hoeveel levothyroxine.
Want in onderzoeken worden behandelde mensen niet op de gewenste persoonlijke streefwaarden gehouden. Zo blijven ze in het risicogebied. En blijven nog talloze vragen onbeantwoord.
De schildklierfunctie van iedere patiënt moet op individuele basis worden beoordeeld, aldus Jonklaas, waarbij het hele klinische beeld steeds voor ogen moet worden gehouden. (3).

Het ouder worden gaat gepaard met vallen en opstaan en aanpassen.
Net zoals je spieren strammer worden, je zicht minder, zo zal de effectiviteit van de schildklierhuishouding bij veel ouderen iets verminderen, waardoor een verhoogde TSH.
De schildklier functioneert kennelijk niet goed, want de TSH gaat niet terug naar z'n oude niveau waar deze thuishoort. Dit past bij een gewone subklinische hypothyreoïdie.

Ouderen slikken ook vaak pillen tegen b.v. hoge bloeddruk of een andere kwaal.
Veel van deze medicijnen kunnen een gezonde schildklierhuishouding verstoren.
Een normale schildklierhuishouding past zich aan, en compenseert negatieve effecten.
Bij ouderen lijkt dat moeilijker, en kan de schildklier zulke toestanden niet bijbenen.

Maar als je als arts vindt dat ouderen bewust geholpen moeten worden om geleidelijk uit te doven, dan moet je zeker geen levothyroxine geven.
En zeker geen pillen die de oorspronkelijke schildklierhormoonhuishouding weer op orde kan brengen.


1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11889165
2. https://www.ntvg.nl/artikelen/schildkli ... 5/volledig
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30797750
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 05 mar 2019, 16:40

3. slot

Er lijken al op relatief (vanuit mijn perspectief) jongere leeftijd - 30 tot 60 jarigen - meer schildklierzieken voor te komen dan andere hormoon-gerelateerde-aandoeningen.
En als dan op nog oudere leeftijd je schildklier aftakelt, zoals bij de jongeren, dan takelt a l l e s sneller af. En leef je verder op een soort verlaagd bewustzijnsniveau, zonder levothyroxine. Door deze chronische verlaging van het metabolisme blijf je misschien wel langer geconserveerd.

Je zou zeggen dat door het zoveel voorkomen van schildklierziekten verschrikkelijk veel kennis opgedaan is.
Maar toch is de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met een hypothyreoïdie niet rijker dan de kennis van Andersen in 2002. Andersen onderkent dan tenminste het belang van de individuele onderling verschillende waarden.

Nog steeds is men niet in staat de individuele optimale FT4-TSH van de mensen met een schildklieraandoening in de spreekkamer te onderscheiden.
Daarom blijft de betekenis van schildklierwaarden van ouderen verborgen.
Met dank aan de statistische groepsonderzoeken.
Want die onderzoeken gelden niet voor de beoordeling van de individuele patiënt.

Deze boodschap wordt tot op de dag van vandaag niet doorgegeven aan de huisartsen.
Zij behandelen de oudere patiënt passend binnen de gemiddelde statistiek van de afgeschrevenen.

Dus ervoer ik vorige week een minuscuul lichtsprankeltje hoop door een artikel van Jacqueline Jonklaas en Razvi (2019), waarin zij het individu benadrukken. (1)
Zelfs Robin Peeters onderkent dat de associatie van een groepsonderzoek niet van toepassing behoeft te zijn op het individu. (2)
Helaas hangt Peeters nog wel het geloof aan van een speciale reference range for the elderly, zo vertelde hij in een audio presentatie.
Dat lijkt het begin van de volgende golf van groepsonderzoeken, zoals de eindeloze speurtochten en discussies naar en over de reference ranges voor zwangeren, zonder dat er iets verandert.

Kennisverwerving over de schildklierstatus van de individuele patiënt is niet gebaat bij groepsonderzoek.
Want mijn schildklierwaarden hebben niets te maken met de schildklierwaarden van andere schrijvers op het schildklierforum.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30797750
2. https://www.thelancet.com/journals/landia/home
Ageing and endocrinology: Annewieke van den Beld, Bu Yeap, Robin Peeters, and Zaki Hassan-Smith discuss how the endocrine system changes with age and the implications for healthy ageing.
Audio presentatie.
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Florence
Berichten: 701
Lid geworden op: 28 jun 2017, 18:14

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Florence » 06 mar 2019, 09:35

Goede morgen Kiek,

heb jij enig idee waardoor dit komt.?

“Er lijken al op relatief....jongere leeftijd meer schildklierziekten voor te komen dan andere hormoongerelareerde aandoeningen.”

Ook dit is een zorgelijke ontwikkeling, als dat zo zou zijn.

Hartelijke groet, Florence
15.30 3.90
18.60 0.95
17.40 1.10
15.40 2.30
15.90 3.10
14.70 4.00
15.10 5.80
15.30. 3.80
14.60 4.40
19.40 1.90 50 levo
17.40 2.00 37.50 levo
15.60 2.40 37.50 levo

Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 06 mar 2019, 11:14

Hoi Florence,

In de jaren vijftig ging een schildklierziekte over uiterlijk, temperatuur en hartslag.
De meeste schildklierzieken werden over het hoofd gezien.
Diagnostiek en de interpretatie van waarden is nu al flink verbeterd.

Maar relatief natuurlijk niet.
Zoveel mensen op jonge leeftijd met een schildklierziekte, en toch zo weinig stappen in de verbetering van de beoordeling van waarden en de daarop volgende behandeling.
De aantallen zullen in toenemende mate doorlopen naar de oudste generatie.
De lijn steiler.

Schildklierziekten behoren behandeld te worden, zowel bij de jongeren als bij de ouderen.
Met dezelfde kwaliteit.
Ongeacht de leeftijd.

Als je je poot breekt en je bent tachtig dan wordt je natuurlijk ook behandeld en verzorgd.
Het probleem bij een hypothyreoïdie is dat het niet op je voorhoofd is af te lezen.

Onderzoek naar aanpassing van aparte referentiewaarden voor ouderen lijkt ingegeven te zijn door de juridische praktijken in de USA. Behandelaars moeten ingedekt zijn.
Zolang je handelt volgens de richtlijn zit je goed.

Dit is een belemmering in de ontwikkeling van diagnostiek en behandeling.

Hartelijke groet,
Kiek
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Florence
Berichten: 701
Lid geworden op: 28 jun 2017, 18:14

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Florence » 06 mar 2019, 11:48

Dank Kiek,

Behandelaars moeten ingedekt zijn. Exact!
Ik zat de bijsluiter te lezen van de cocktail die in mijn oor “moet”.
En wat ik al vaker heb ervaren is dat ik het nog niet op mijn stoep durf te smeren.
Die beschrijvingen zijn vaak zo griezelig, de farmaceuten hebben zich ook daarin volledig ingedekt.

Aparte referentiewaarde voor ouderen? klinkt hier niet als een voorrecht.

Flo
15.30 3.90
18.60 0.95
17.40 1.10
15.40 2.30
15.90 3.10
14.70 4.00
15.10 5.80
15.30. 3.80
14.60 4.40
19.40 1.90 50 levo
17.40 2.00 37.50 levo
15.60 2.40 37.50 levo

Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 06 mar 2019, 12:08

....dat ik het nog niet op mijn stoep durf te smeren."
Mooi!
En toch wil (willen) je (we) weten wat er wordt voorgeschreven.

Zolang de huidige voorlichting/bijscholing voor huisartsen zo allerbelabbertst is op gebied van de schildklier, zolang betekent de potentiële komst van de referentiewaarden voor ouderen een verwaarlozing want ontkenning van hun bijbehorende schildklierconditie en - klachten.
Immers, op het speciale leeftijdenlijstje staat dan "ouderen van 70 en TSH < 10 mU/l: niet behandelen". Brrr.
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Florence
Berichten: 701
Lid geworden op: 28 jun 2017, 18:14

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Florence » 06 mar 2019, 12:35

Ha Ha, moet lachen om het woord “immers”.

Het is zo,n mooi bijna ouderwets woord. De afgelopen 2 dagen kleinkind van 4 in huis gehad.
Zo,n kleine blonde stuiterbal, en die gebruikt het woord immers en ook nog gepast!

Mijn echtgenoot en ik vragen ons zorgelijk af ; wat gaat de toekomst brengen voor deze prachtkinderen.

Kiek, die jurische praktijken in de USA, waar kan ik dat vinden, over lezen?


En is het überhaupt nog te vertrouwen wat we slikken Smeren en spuiten.
Gisteren zei een boswachter hier aan tafel nog” de controle op medicijnen is heel groot”.
Ik dacht”, kom jij eens uit je bos en lees!”
15.30 3.90
18.60 0.95
17.40 1.10
15.40 2.30
15.90 3.10
14.70 4.00
15.10 5.80
15.30. 3.80
14.60 4.40
19.40 1.90 50 levo
17.40 2.00 37.50 levo
15.60 2.40 37.50 levo

Kiek
Berichten: 4420
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Kiek » 07 mar 2019, 14:01

Ja, kleinkinderen.... fantastische ervaringen!
In dit verband is het opvallend dat ouderen zich minder zorgen maken om het klimaat, en zich dus praktisch minder engageren. Dat is toch een vreemde tegenstelling.

Die juridische praktijken- 'k heb er uitsluitend gevoel over en geen enkel verstand - associeer ik met een mogelijk voorgenomen speurtocht naar referentiewaarden !@#$%^! voor ouderen. In de zin van het soort van 'defensive medicine'. Je hebt een referentiewaarde, en dus gedekt als er zich toch ongemakkelijke toestanden voordoen. Zoals een verminderd bewustzijn waardoor ongeluk, fantaseer ik.
Ik begrijp namelijk de ratio niet van die onwilligheid in de artikelen.
Dat hangt samen met mijn volstrekte ongeloof in kwollen, dat zijn vragenlijsten. QOL. Het (niet bestaande) woord 'kwol' geeft tevens mijn gevoel hierover weer.

Maar er zijn ook luchtiger zaken te vinden!
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).

Florence
Berichten: 701
Lid geworden op: 28 jun 2017, 18:14

Re: Ouderen en een subklinische hypothyreoïdie 2

Bericht door Florence » 07 mar 2019, 16:17

Inderdaad hele vreemde tegenstelling, Kiek. Maar ik zie het ook bij de jonge ouders, compleet desinteresse, al gaat het (maar) over afval scheiden.


En verder blijft het de knol achter de wagen spannen. Het systeem omgooien gaat zomaar niet.
15.30 3.90
18.60 0.95
17.40 1.10
15.40 2.30
15.90 3.10
14.70 4.00
15.10 5.80
15.30. 3.80
14.60 4.40
19.40 1.90 50 levo
17.40 2.00 37.50 levo
15.60 2.40 37.50 levo

Plaats reactie