Euthyrox nieuwe formule in juni in België en Nederland

Graag met vermelding van de bron
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Euthyrox nieuwe formule in juni in België en Nederland

Bericht door laura »

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen.
Op het Schildklierforum kun je daar meer over lezen in onder andere het onderwerp 2019: Euthyrox wordt vernieuwd.

België en Nederland zijn in juni aan de beurt.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

Op 13 maart 2019 werd de onderstaande informatie geplaatst op de Belgische website FAGG.
De nieuwe formule van Euthyrox® zal beschikbaar zijn vanaf 1 juni 2019.
De oude formule zal na deze datum niet langer worden afgeleverd in de apotheek.


Informatie voor patiënten
Vragen en antwoorden
Flash news Euthyrox® levothyroxine nieuwe formule vanaf 01062019 opvolging van patienten

1. Wat is levothyroxine en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Levothyroxine is een vervangend schildklierhormoon dat wordt gebruikt in het geval van hypothyreoïdie (wanneer de schildklier te weinig of geen hormonen produceert) of in gevallen wanneer de afscheiding van een hormoon dat de schildklier stimuleert, met name TSH (Thyroid Stimulating Hormone, schildklierstimulerend hormoon), moet worden onderdrukt.

Meer informatie over de behandeling van hypothyreoïdie bij volwassenen vindt u op de website van www.gezondheidenwetenschap.be.

2. De formule van Euthyrox® is gewijzigd. Waarom? Wat zijn de wijzigingen?

In 2017 heeft Merck, de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van Levothyrox® (het Franse equivalent van Euthyrox®) op verzoek van de bevoegde geneesmiddelenautoriteit van Frankrijk (ANSM), de formule van het geneesmiddel gewijzigd.

De formule werd gewijzigd omdat het gehalte aan levothyroxine niet alleen kon variëren tussen verschillende loten van Levothyrox®, maar in de loop der tijd ook binnen één lot. Door deze schommelingen in het gehalte van de actieve stof, raakte de schildklierbalans bij de patiënten verstoord. De nieuwe formule van EUTHYROX® (levothyroxine) heeft tot doel een betere stabiliteit te verzekeren van het gehalte aan actieve stof (levothyroxine) gedurende de ganse houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel.

Merck is vervolgens een procedure gestart om de formule van alle producten op basis van levothyroxine in Europa te harmoniseren.

De aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de hulpstoffen, dit zijn de andere stoffen dan de actieve stof, waaruit het geneesmiddel is samengesteld. De hulpstoffen spelen een rol bij de opname, stabiliteit en bewaring van het geneesmiddel. Deze stoffen bepalen het uitzicht, de kleur en de smaak van het geneesmiddel.

De actieve stof is identiek

Dit zijn de wijzigingen aan Euthyrox®:
• Lactose is vervangen door mannitol. Lactose is een hulpstof met een erkend effect. Dit wil zeggen dat de hulpstof intoleranties bij bepaalde patiënten kan teweegbrengen. Het gehalte aan mannitol in de tabletten heeft, in tegenstelling tot lactose, geen erkend effect. Dit geldt voor alle doseringen van het geneesmiddel. Het risico op intoleranties bij bepaalde patiënten is dus kleiner met mannitol dan met lactose.
• Anhydrisch citroenzuur werd toegevoegd als bewaarmiddel om de afbraak van levothyroxine in de loop der tijd te beperken.

Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat het gehalte aan levothyroxine, de actieve stof, constanter is tussen de verschillende loten of binnen één en hetzelfde lot, en dit gedurende de duur van de houdbaarheid van het geneesmiddel.

Daarnaast zijn het formaat, de kleur van de dozen en de blisterverpakkingen zo gewijzigd dat deze nu in alle landen gelijk zijn: controleer goed of de dosering op de doos overeenstemt met de dosering op uw medisch voorschrift.

3. Hoe werd de formulewijziging geëvalueerd met betrekking tot het behoud van veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel?

In 2017 heeft de bevoegde geneesmiddelenautoriteit van Frankrijk (ANSM) de aanvraag tot formulewijziging van Levothyrox® (het Franse equivalent van Euthyrox®) geëvalueerd met betrekking tot het behoud van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel. Deze evaluatie toonde aan dat de nieuwe hulpstoffen geen invloed hebben op de hoeveelheid actieve stof die in het bloed wordt opgenomen, en ook niet op de snelheid waarmee de actieve stof het doelorgaan bereikt. De werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe formule zijn dus identiek aan deze van de oude formule.

Deze conclusie werd bevestigd op Europees niveau. Er werd rekening gehouden met de gegevens die beschikbaar waren nadat de nieuwe formule in Frankrijk in de handel werd gebracht Er werd geen enkel verschil gezien in de aard en frequentie van de bijwerkingen die werden gemeld voor en na het in de handel brengen van de nieuwe formule in Frankrijk.

Als voorzorgsmaatregel adviseert het FAGG om contact op te nemen met uw arts voor een controle van uw TSH-waarde als u denkt dat u symptomen hebt die wijzen op een verstoorde schildklierbalans (zie vraag 6).

4. Ik heb van de apotheker een andere doos gekregen dan de doos die ik gewoon ben. Wat moet ik doen? Moet ik mijn huisarts raadplegen?

Het formaat, de kleur van de dozen en de blisterverpakkingen zijn zo gewijzigd dat deze nu voor alle landen gelijk zijn (zie vraag 2).

Wanneer uw apotheker u Euthyrox® aflevert, moet u:

• de naam en dosering van het geneesmiddel controleren;
• de nieuwe Euthyrox®-tabletten op exact dezelfde manier innemen als de oude formule, tenzij uw arts u anders voorschrijft.

De dosis levothyroxine die u inneemt, werd vastgesteld op basis van uw behoeften. Uw schildklierbehandeling wordt niet gewijzigd.

Het FAGG raadt aan om binnen 6 tot 8 weken na de eerste inname van de nieuwe formule contact op te nemen met uw arts om uw TSH-waarde (thyroïdstimulerend hormoon) te laten controleren wanneer:
• het bij u bijzonder moeilijk was om het juiste therapeutische evenwicht te bereiken;
• u schildklierkanker hebt;
• u een hart- of vaatziekte hebt (hartfalen of vernauwing van de kransslagaders en/of hartritmestoornissen);
• u ouder bent dan 65 jaar;
• u jonger bent dan 18 jaar.

Wanneer u zwanger bent, raadt het FAGG u aan om binnen vier weken na de eerste inname van de nieuwe formule contact op te nemen met uw arts om uw TSH-waarde te laten controleren.

Wanneer u met de nieuwe formule bent begonnen, moet u deze verder gebruiken. Het wordt afgeraden om terug te keren naar de oude formule na het overschakelen op de nieuwe formule.

Wanneer u van plan bent om op reis te gaan, vergeet niet om voldoende geneesmiddelen met de formule die u gebruikt, mee te nemen.

5. Welke risico's brengt de wijziging van de formule met zich mee?

In de meeste gevallen zal de gewijzigde formule geen bijwerkingen met zich meebrengen.

De schildklierbalans kan wel gevoelig zijn voor zeer kleine wijzigingen in de dosis van levothyroxine. Dat kan zich uiten in kleine schommelingen in de TSH-waarde of in hypothyreoïdie/hyperthyreoïdie. Hierdoor kunnen minimale aanpassingen van de dosis nodig zijn, afhankelijk van de wijzigingen in de TSH-waarde (thyroïdstimulerend hormoon).

Als voorzorgsmaatregel raadt het FAGG u aan contact op te nemen met uw arts als u denkt dat u symptomen hebt die wijzen op een verstoorde schildklierbalans (zie vraag 6).

Het FAGG raadt u ook aan om binnen 6 tot 8 weken na de eerste inname van de nieuwe formule contact op te nemen met uw arts om uw TSH-waarde te laten controleren als:
• het bij u bijzonder moeilijk was om het juiste therapeutische evenwicht te bereiken;
• u schildklierkanker hebt;
• u een hart- of vaatziekte hebt (hartfalen of vernauwing van de kransslagaders en/of hartritmestoornissen);
• u ouder bent dan 65 jaar;
• u jonger bent dan 18 jaar.

Wanneer u zwanger bent, raadt het FAGG u aan om binnen vier weken na de eerste inname van de nieuwe formule uw TSH-waarde te laten controleren.

U kunt ook alle vermoedelijke bijwerkingen melden aan het FAGG (zie vraag 17).

6. Welke symptomen kunnen wijzen op een verstoorde schildklierbalans?

Er zijn geen specifieke klinische symptomen die wijzen op een verstoorde schildklierbalans en de symptomen verschillen van patiënt tot patiënt.

Hypothyreoïdie Ongewone vermoeidheid, constipatie en een algemene gevoel van verminderde activiteit zijn de vaakst voorkomende symptomen die wijzen op een tekort aan schildklierhormoon.

Hyperthyreoïdie Zweten, tachycardie (een snelle hartslag), hartkloppingen en geprikkeldheid zijn de vaakst voorkomende symptomen die wijzen op een verhoogde bloedspiegel van schildklierhormonen.

De kans dat deze symptomen zich voordoen bij het overschakelen naar de nieuwe formule van Euthyrox® is klein. Afwezigheid van deze symptomen is wel niet voldoende om te besluiten dat het therapeutisch evenwicht in orde is. Daarom is het nodig om tijdens de opvolging van deze behandeling de TSH-dosering te blijven controleren.

Als uw klinische toestand stabiel is en u geen kenmerken vertoont die worden genoemd in vraag 5 hierboven (jonger dan achttien jaar, oudere persoon, zwangere vrouw, moeilijk te bereiken therapeutisch evenwicht, schildklierkanker of hart- en vaatziekten), is een jaarlijkse of halfjaarlijkse controle van de dosering voldoende.

U kunt alle vermoedelijke bijwerkingen melden aan het FAGG (zie vraag 17).

7. Wat moet ik doen als ik symptomen van een verstoorde schildklierbalans heb?

Wanneer u een van de symptomen opmerkt die worden beschreven in vraag 6 of elk ander ongebruikelijk symptoom, kan dit het gevolg zijn van een verstoorde schildklierbalans of een andere aandoening. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.

8. Moet deze nieuwe formule op een andere manier worden ingenomen?

Neen, u moet uw geneesmiddel op dezelfde manier innemen. Het is in elk geval essentieel om altijd de door uw arts voorgeschreven dosering, gebruikswijze en opvolging na te leven.

9. Bij wie kan ik terecht voor bijkomende informatie?

Aarzel niet om uw apotheker, uw huisarts of uw endocrinoloog te raadplegen. Zij kunnen u bijkomende informatie verstrekken.

10. Op welke datum zal deze nieuwe formule beschikbaar zijn?

De nieuwe formule van Euthyrox® zal beschikbaar zijn vanaf 1 juni 2019. De oude formule zal na deze datum niet langer worden afgeleverd in de apotheek.

11. Wat moet ik doen met mijn oude dozen Euthyrox®?

U kunt alle niet-vervallen dozen met de oude formule gebruiken als u deze correct hebt bewaard. Eens u bent overgeschakeld naar de nieuwe formule, moet u de behandeling met deze formule verderzetten. Het is soms nodig om de dosering van de nieuwe formule aan te passen. Eens het evenwicht is bereikt, wordt deze dosering gehandhaafd wanneer u de behandeling met de nieuwe formule voortzet. Het hormonale evenwicht kan worden verstoord door de oude formule opnieuw te gebruiken. Er wordt dus afgeraden om terug te keren naar de oude formule na het overschakelen naar de nieuwe formule.

12. Is er een gezondheidsrisico als ik de twee formules door elkaar gebruik?

Omdat het hormonale evenwicht kan worden verstoord wordt het door elkaar gebruiken van de nieuwe en oude formule afgeraden. Als voorzorgsmaatregel raadt het FAGG aan contact op te nemen met uw arts voor een controle van uw TSH-waarde (thyroïdstimulerend hormoon) wanneer u denkt dat u symptomen hebt die wijzen op een verstoorde schildklierbalans (zie vraag 6).

13. Wat moet ik doen als ik van apotheek verander en ik een andere formule krijg?

Wanneer de apotheker u voor de eerste keer een doos met de nieuwe formule geeft voor een bepaalde dosering, hoeft u zich geen zorgen te maken en mag u het geneesmiddel innemen zoals u dat gewoon bent. Eens u bent overgeschakeld naar de nieuwe formule, moet u de behandeling met deze formule verderzetten.

Wanneer de apotheker u een doos met de oude formule aflevert terwijl u al bent overgeschakeld naar de nieuwe formule met een bepaalde dosering, moet u dit melden aan de apotheker bij de aflevering. Het wordt afgeraden om terug te keren naar de oude formule na het overschakelen naar de nieuwe formule.

Wanneer u van plan bent om op reis te gaan, vergeet niet om voldoende geneesmiddelen met de formule die u gebruikt, mee te nemen.

14. Wat moet ik doen als ik zowel de oude formule als de nieuwe formule in afzonderlijke doseringen gelijktijdig inneem?

Wanneer u geen andere keuze hebt, is het mogelijk om beide formules met verschillende doseringen te combineren (bv. een doos met Euthyrox® 25 μg van de oude formule en een doos met Euthyrox® 100 μg van de nieuwe formule). Het wordt aangeraden de TSH-waarde (thyroïdstimulerend hormoon) te controleren in het geval van symptomen die wijzen op een verstoorde schildklierbalans (zie vraag 6).

15. Wat moet ik doen in het geval van bijwerkingen na overschakeling op de nieuwe formule?

Wanneer u symptomen ervaart die kunnen wijzen op een verstoorde schildklierbalans (zie vraag 6) in de weken die volgen op het overschakelen naar de nieuwe formule en wanneer deze symptomen aanhouden, aarzel dan niet om uw arts te raadplegen. Uw arts kan 6 tot 8 weken na de overschakeling op de nieuwe formule uw schildklierhormonen controleren via een bloedonderzoek om de dosering, wanneer nodig, aan te passen.

Wanneer u andere bijwerkingen ervaart na de overschakeling en deze symptomen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

U kunt ook alle vermoedelijke bijwerkingen melden aan het FAGG (zie vraag 17).

16. Kan ik terugkeren naar de oude formule of de twee formules tegelijk gebruiken?

De nieuwe formule is van betere kwaliteit dan de oude. Er werden met de oude formule gevallen van verstoorde schildklierbalans (hypo- of hyperthyreoïdie) vastgesteld door het variëren van het gehalte aan actieve stof in de loop van de tijd.

Het is soms nodig om de dosering met de nieuwe formule aan te passen, maar eens het evenwicht is bereikt, zal deze worden gehandhaafd.

Bovendien zou de schildklierbalans nog meer verstoord kunnen geraken als er twee formules in de handel verkrijgbaar zijn en dozen door elkaar worden gebruikt of apotheken verschillende dozen in voorraad hebben. De oude formule zal dus na 1 juni 2019 niet langer worden afgeleverd in de apotheek.

17. Hoe kan ik bijwerkingen melden?

U kunt bijwerkingen melden aan het FAGG via de meldingsfiche. U kunt de ingevulde fiche als volgt indienen:
• per e-mail (u bewaart de fiche eerst op uw computer) naar ADR@fagg.be,
• u stuurt de afgedrukte fiche naar: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie Eurostation II Victor
Hortaplein 40/40 1060 BRUSSEL
• U kunt ook een papieren versie van de fiche aanvragen op het bovenstaande e-mailadres of postadres van het FAGG.

Er is een vraag-en-antwoord-document beschikbaar om u te helpen bij het invullen van deze fiche. Wanneer u na het lezen van dit document nog vragen hebt, kunt u deze doorsturen naar ADR@fagg.be.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

Merck DHPC-brief Euthyrox nieuwe formule in Nederland op 3 mei 2019

Begin mei 2019 ontvingen zorgverleners een DHPC-brief van Merck over de nieuwe formule van Euthyrox. Een DHPC is een verplichte brief van een farmaceutisch bedrijf om zorgverleners op de hoogte te brengen van nieuwe, belangrijke risico-informatie over een geneesmiddel. De DHPC wordt per post verzonden aan artsen en apothekers die betrokken zijn bij de behandeling van het geneesmiddel waar de DHPC over gaat.
.
.
.
Euthyrox nw formule 1.jpg
Euthyrox nw formule 1.jpg (172.44 KiB) 1747 keer bekeken
Euthyrox nw formule 2.jpg
Euthyrox nw formule 2.jpg (163.15 KiB) 1747 keer bekeken
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

PATIËNTENFOLDER EUTHYROX®
Nederlandse folder nieuwe samenstelling

U heeft zojuist voor het eerst de nieuwe samenstelling van Euthyrox® ontvangen van uw apotheker.

De volgende informatie is hierbij voor u van belang:
- De nieuwe tabletten bevatten exact dezelfde werkzame stof (levothyroxinenatrium) als de oude tabletten.
- Het doseringsschema blijft hetzelfde, zoals u dit van de tabletten in de oude samenstelling gewend bent.
- De verpakking van de nieuwe samenstelling is gewijzigd.
De kleuren op de verpakking zijn anders dan u gewend bent en de tekst ‘gewijzigde hulpstoffen’ is toegevoegd.

Controleer voor gebruik altijd de naam en de sterkte van het geneesmiddel dat u hebt gekregen.
- Er is geen verandering in de beschikbaarheid van de verschillende sterkten van Euthyrox. Alle sterkten blijven beschikbaar.
- Mocht u veranderingen of klachten opmerken na gebruik van deze nieuwe tabletten, neem dan contact op met uw behandelend arts om te bespreken of uw schildklierhormoonwaarden gecontroleerd dienen te worden.

Waarom is er gekozen voor een nieuwe samenstelling?
De nieuwe samenstelling bevat geen lactose meer en de hoeveelheid schildklierhormoon (de werkzame stof) per tablet varieert minder dan bij de oude tabletten. De kwaliteit van de tabletten is verbeterd, en biedt daardoor een preciezere en meer constante dosering van de werkzame stof.

De tekst ‘gewijzigde hulpstoffen‘ staat vermeld op de doos en de blisterverpakking van de nieuwe samenstelling. Wat houdt deze tekst in, welke hulpstoffen zijn gewijzigd?
Lactose is vervangen door mannitol en citroenzuur om de stabiliteit van het medicijn te verbeteren. Er zijn geen verdere wijzigingen in de samenstelling aangebracht. De nieuwe tabletten bevatten exact dezelfde werkzame stof als de oude tabletten.

Ik krijg voor het eerst de nieuwe samenstelling van Euthyrox, wat moet ik doen?
- Controleer de naam en de sterkte van het geneesmiddel dat u hebt gekregen, aangezien de doos en blisterverpakking van de nieuwe samenstelling een andere kleur hebben. Op alle verpakkingen van de nieuwe samenstelling is de paarse basiskleur vervangen door roze.
- Voor de volgende sterkten is ook de kleur op de verpakking die hoort bij de sterkte van Euthyrox aangepast:
• Euthyrox 75 microgram
• Euthyrox 137 microgram
• Euthyrox 200 microgram
- Voor een totaaloverzicht van deze kleurwijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage aan de achterkant.
- De kleur van de tabletten is niet gewijzigd.
- Neem de nieuwe tabletten in op precies dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip als u de oude tabletten innam.

Ik wil (terug naar) mijn oude tabletten, kan dat?
Nee, iedereen die Euthyrox gebruikt zal de nieuwe tabletten moeten (gaan) gebruiken. Wanneer u eenmaal met de nieuwe tabletten bent begonnen, moet u deze nieuwe tabletten blijven innemen. De oude tabletten worden niet meer gefabriceerd en zullen als gevolg hiervan (op termijn) niet meer leverbaar zijn.

Ik krijg voor het eerst Euthyrox voorgeschreven, wat moet ik doen?
Volg het advies van uw arts en/of apotheker op.

Welke overige wijzigingen zijn op de doos en blisterverpakking aangebracht?
Naast de kleurwijzigingen (zie bijlage aan achterzijde) en de tekst ‘gewijzigde hulpstoffen’ worden aan de zijkant van de doos de volgende contactgegevens voor informatie voor de patiënt gegeven, in het geval dat u nog vragen zou hebben over de nieuwe samenstelling:
- Telefoonnummer Merck B.V. voor ondersteuning: 020-6580545
- De link en de Quick Response (QR)-code; bieden toegang tot een website waarop de Euthyrox bijsluiter en deze Patiëntenfolder te vinden zijn.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen.
Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl
Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie
- Deze informatie is ook terug te vinden op www.euthyrox-uitleg.nl.
- Aanvullende informatie over (binnen deze medicatie relevante) aandoeningen en medicatiegebruik kunt u tevens terugvinden op de website van Schildklier Organisatie Nederland (www.schildklier.nl), de Nederlandse Hypofyse Stichting (www.hypofyse.nl ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl ).

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Deze Patiëntenfolder is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl), in samenwerking met de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland en de Nederlandse Hypofyse Stichting.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

Euthyrox nw verpakking.jpg
Euthyrox nw verpakking.jpg (175.48 KiB) 1741 keer bekeken
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Bella
Berichten: 234
Lid geworden op: 04 jul 2014, 12:01

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door Bella »

Grr, gaan we weer:
- Mocht u veranderingen of klachten opmerken na gebruik van deze nieuwe tabletten, neem dan contact op met uw behandelend arts om te bespreken of uw schildklierhormoonwaarde (TSH-waarde) gecontroleerd dient te worden.
Wanneer dringt eindelijk eens door dat bij hypothyreoïdie ALTIJD naast TSH ook FT4 geprikt moet worden?!
Altijd nuchter bloedprikken: niet eten, geen schildklierhormoon slikken en zo vroeg mogelijk.
Dat geeft de betrouwbaarste waarden.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

Op Schildkliertje: https://schildkliertje.blogspot.com/201 ... ie-en.html

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. België en Nederland zijn begin juni aan de beurt. Op het Schildklierforum vind je uitleg over de nieuwe formule.

In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen.

Eerdere voorbeelden van veranderingen bij levothyroxine zijn Eltroxin, L-thyroxine, Thyrax en Levothyrox (de Franse Euthyrox).
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in juni in België en Nederland

Bericht door laura »

Nieuwsbericht introductie vernieuwde Euthyrox - een gezamenlijke publicatie op websites CBG, SON, NVE, NHS, KNMP

Schildkliermedicijn Euthyrox krijgt andere samenstelling Het schildkliermedicijn Euthyrox (levothyroxinenatrium) verandert van samenstelling. Dit geldt voor alle sterktes. De vernieuwde tabletten bevatten geen lactose meer. De kwaliteit van de tabletten is verbeterd, waardoor de dosering nauwkeuriger en constanter is. Patiënten kunnen precies dezelfde dosis gebruiken als ze gewend zijn. De nieuwe tabletten zijn vanaf juni in Nederland op de markt.

Ook de verpakking van de nieuwe tabletten wijzigt, zodat alle verpakkingen in Europa hetzelfde zijn. Afhankelijk van de sterkte van de tabletten wijzigt de kleur van het doosje. Daarnaast staat straks op ieder doosje de tekst: gewijzigde hulpstoffen.

Verbetering
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de vernieuwde tabletten in 2018 goedgekeurd. Internist-endocrinoloog en NVE-bestuurslid Peter Bisschop: “Bij de nieuwe Euthyroxtabletten is er minder variatie in de hoeveelheid schildklierhormoon per tablet in vergelijking met de huidige tabletten. Dit is een duidelijke verbetering.”

CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer: “Ik begrijp dat Euthyrox-gebruikers vragen hebben over de nieuwe tabletten. Zeker omdat schildklierpatiënten erg gevoelig zijn voor veranderingen. Maar op basis van uitgebreid Europees wetenschappelijk onderzoek verwachten wij geen risico’s ten opzichte van de huidige tabletten. De werkzaamheid en veiligheid van de tabletten zijn hetzelfde.”

Overgangsperiode
In Nederland wordt de nieuwe formulering geleidelijk ingevoerd. Vanaf juni is de nieuwe formulering beschikbaar in Nederland. Vanaf september 2019 zullen alle patiënten de nieuwe formulering gaan gebruiken. Dit heeft het CBG in goed overleg afgesproken met de Schildklier Organisatie Nederland (SON), Nederlandse Hypofyse Stichting, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), apothekerskoepel KNMP en het bedrijf.

Ook in andere Europese landen zijn de nieuwe tabletten op de markt gebracht, of worden deze op de markt gebracht.

Meer informatie
• Bekijk de Vraag & Antwoord
• Bekijk de patiëntenbijsluiter van de fabrikant.
• Bij vragen hierover kunnen patiënten terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit kan via:
- Het contactformulier. Als u dit invult, belt een medewerker van het Landelijk Meldpunt Zorg u terug.
-Het telefoonnummer: 088 - 120 50 20 (lokaal tarief, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur).
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3284
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door laura »

Bella schreef:
06 mei 2019, 09:17
Mocht u veranderingen of klachten opmerken na gebruik van deze nieuwe tabletten, neem dan contact op met uw behandelend arts om te bespreken of uw schildklierhormoonwaarde (TSH-waarde) gecontroleerd dient te worden.
Waarom gebruikt Merck TSH als afkorting voor schildklierhormoonwaarde?
Wanneer dringt eindelijk eens door dat bij hypothyreoïdie ALTIJD naast TSH ook FT4 geprikt moet worden?!
Helaas doet SON hetzelfde. Geen woord eroverdat TSH én FT4 geprikt moeten worden.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.

ineke
Berichten: 442
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Re: Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland

Bericht door ineke »

Bella schreef:
06 mei 2019, 09:17

Wanneer dringt eindelijk eens door dat bij hypothyreoïdie ALTIJD naast TSH ook FT4 geprikt moet worden?!
Toevallig vanmorgen wezen prikken.

Op de aanvraagformulier - in ieder geval bij mij - staat standaard vermeld:
TSH > indien afwijkend vrij T4
FT4 > vrij T4

Ik weet niet of een arts bij een aanvraag altijd uitgaat van een mogelijke hypothyreoïdie :?:

.

Plaats reactie