Vitamine D uit verzekerd pakket? >> advies van Zorginstituut

Denk aan vitamine D, vitamine B12, selenium, maar ook aan biotine en sint-janskruid
ineke
Berichten: 480
Lid geworden op: 08 nov 2014, 17:53

Vitamine D uit verzekerd pakket? >> advies van Zorginstituut

Bericht door ineke »

BoNe (botnetwerk van de NVE (Ned. Ver. Endocrinologie) maakt bezwaar tegen het advies.

Zie onder het artikel van de KNMP met het aanvullend adviescommisie pakketArtikel KNMP
Adviescommissie Pakket buigt zich over advies om vitamine D uit verzekerd pakket te halen

De Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het Zorginstituut gaat zich buigen over het advies om vitamine D uit het verzekerde pakket te halen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd aangepast aanvullend pakketadvies. Op vrijdag 8 april wordt dit advies binnen deze commissie nader besproken. Tijdens die bijeenkomst spreekt de KNMP in. De apothekersorganisatie wijst erop dat verdere uitstroom van vitamine D uit het verzekerd pakket voor de zorgverzekering niet tot besparingen leidt, maar juist tot extra uitgaven. Daarnaast zullen op individueel niveau sociaaleconomische gezondheidsverschillen toenemen.


Aanleiding voor het aanvullend pakketadvies is een verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op basis van een advies van het Zorginstituut uit 2016 is vitamine D in 2019 al deels uit het basispakket gehaald, samen met middelen zoals paracetamol 1000 mg, kalktabletten en foliumzuur. Doordat er nu substitutie is opgetreden naar vitamine D-middelen die wel in het basispakket zitten, wordt de pakketmaatregel uit 2019 volgens het ministerie "tenietgedaan, hetgeen ongewenst is".

In eerdere consultatierondes over dit aanvullend pakketadvies heeft de KNMP al haar zorgen geuit over de gevolgen van deze uitstroom. In navolging daarvan heeft de ACP de conclusie getrokken om bij het besluit over vitamine D een algemene redeneerlijn te gaan hanteren over wat voor eigen rekening kan komen, wat de relatie is het met het eigen risico en wat dit betekent voor de toegankelijkheid. De KNMP ziet deze redeneerlijn niet terug in het aanvullend pakketadvies.


Dit advies blijft beperkt tot het voorstel om vitamine D uit het verzekerde pakket te halen, waarbij overigens niet duidelijk wordt wat dit gaat betekenen voor andere geneesmiddelen van een vergelijkbaar prijsniveau die ook onderdeel uitmaken van beroepsrichtlijnen van voorschrijvers. Eind vorig jaar besloot het Zorginstituut, na overleg met de ACP, dat de bredere discussie over wat voor eigen rekening kan komen los moet worden gekoppeld van het advies over de vitamine D-middelen. De KNMP denkt dat dit niet kan en heeft dat begin dit jaar ook aangegeven.

Ook aan eerder ingebrachte punten vanuit de KNMP, die in een eerder stadium gehoor vonden bij de ACP, wordt in het aangepast pakketadvies niet of nauwelijks aandacht besteed. Het gaat dan om de volgende punten:


Het feit dat de noodzakelijke begeleiding van huisarts en apotheker niet ter discussie staat, maar dat het Zorginstituut bij uitstroom van het middel uit het verzekerd pakket er wel vanuit gaat dat de bekostiging daarvan vervalt;

De toename van administratieve lasten doordat zorgverleners zich genoodzaakt zullen zien om telkens in hun dossiers goed vast te leggen dat zij vitamine D-gebruik voldoende hebben besproken met de betrokken patiënten en/of hun mantelzorgers, om (na ongelukken) ‘desgevraagd’ te kunnen aantonen dat zij conform de relevante richtlijnen/standaarden hebben gehandeld;

Bepaalde groepen mensen zijn meer dan andere aangewezen op vitamine D en bepaalde groepen zijn minder makkelijk dan anderen in staat tot zelfzorg, zoals mensen met ordeningsproblemen die zijn aangewezen op een Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV, medicijnrol).

De KNMP spreekt op vrijdag 8 april opnieuw in bij de ACP om onder meer bovenstaande argumenten onder de aandacht brengen. Ook andere beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties zullen inspreken. Daarna zal de KNMP zich zo nodig richten op een debat in de Tweede Kamer over het Pakketbeheer. Deze vergadering is voor 9 juni 2022 voorzien. Er wordt verwacht dat een – nog nader te verschijnen – Kamerbrief over de uitstroom van vitamine D daar verder wordt besproken.


Aanvullend pakketadvies Zorginstituut over vitamine D:

https://www.zorginstituutnederland.nl/b ... mine+D.pdf

Bron: KNMP 4 april 2022Bezwaar BoNe (botnetwerk Ned. Ver. Endocrinologie)
BoNe, het botnetwerk van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) heeft krachtig bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde aangepaste advies van het Zorginstituut NL (ZINL) over vitamine D-geneesmiddelen.

Het advies zal op 8 april a.s. worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP), een adviescommissie van het Zorginstituut die adviseert over de maatschappelijke aspecten van voorgenomen pakketadviezen.
Betreft: aangepast pakketadvies over de vitamine D-geneesmiddelen 24-03-2022


Geachte collega
In reactie op het aangepaste pakketadvies over de vitamine D-geneesmiddelen maken wij namens de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) krachtig bezwaar tegen het voorgestelde aangepaste advies.

In het verlengde van en verwijzend naar de onderbouwing in onze reactie van 21-07-2021 is essentieel dat patiënten met specifieke aandoeningen of
behandelingen in aanmerking kunnen blijven komen voor colecalciferol als enkelvoudig preparaat in alle vormen.
Blijkbaar is aan de door ons aangevoerde argumentatie eerder voorbij gegaan maar wij willen de volgende patiëntgroepen nogmaals onder de aandacht brengen:

1. Patiënten die een indicatie hebben voor behandeling met osteoporose medicatie.
De voorgestelde aanpassingen kunnen ertoe leiden dat patiënten die niet in staat of bereid zijn tot het zelf bekostigen van colecalciferol een verminderde effectiviteit ten aanzien van fractuurreductie zullen hebben.
Daarnaast neemt het risico op een ernstige hypocalciëmie toe bij patiënten die sterke botafbraakremmende middelen zoals zoledroninezuur en denosumab gebruiken wanneer zij geen vitamine D suppletie gebruiken.
Ons voorstel is om, in lijn met de aanbevelingen in de concept richtlijn osteoporose en fractuurpreventie die over 2 maanden gereed zal zijn
(https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2 ... ventie.pdf),
colecalciferol te vergoeden aan iedereen met een verhoogd fractuurrisico in een dagelijks dosering van 20 μg (=800IE).

2. Patiënten met osteomalacie en/of rachitis

3. Patiënten met een aangetoond malabsorptie syndroom en na bariatrische chirurgie

4. Patiënten met hypoparathyreoïdie
Sommigen van deze patiënten hebben doseringen van 4 dd 1 gram calciumgehalte in het bloed op peil te houden.
Hierbij kunnen de kosten voor deze preparaten voor een individuele patiënt fors oplopen en ontstaat het risico bij niet innemen op een spoedconsultatie of eerste hulpbezoek ivm symptomatische verlaging van het calcium.
De kosten van dergelijke eerste hulp of spoedconsultaties zijn aanzienlijk hoger dan vergoeding van volledige suppletie.

Daarnaast zou dit potentieel kunnen beteken dat mensen minder goed ingesteld worden en dat er juist naar duurdere medicatie zoals recombinant PTH.
Ons voorstel is om voor deze categorie patiënten naast actief vitamine D (alfacalcidol en calcitriol), calciumsuppletie volledig te vergoeden.

5. Kinderen met vitamine D deficiëntie:
deze moeten naast vitamine D3 suppletie ook calcium suppletie krijgen dus voor deze groep is het voorstel om het combinatie
preparaat calciumcarbonaat/colecalciferol te vergoeden.


Wij maken ons ernstige zorgen over deze patiëntencategorieën wanneer de vergoeding van vitamine D met calcium uit het basispakket worden gehaald en wij menen dat de besparing uiteindelijk minder zal zijn dan nu wordt verwacht.
Wij stellen voor wanneer er een medische indicatie is voor gebruik zoals bovengenoemd om in elk geval een van de vitamine D vormen met calcium te vergoeden.

Namens de NVE botwerkgroep NVE BoNE
Prof M.C.Zillikens, Prof. J.van der Bergh, dr. N.M.Appelman-Dijkstra


Bron: https://www.nve.nl/content/uploads/2022 ... 22_NVE.pdf


.
Plaats reactie