Discussie over EPD/LSP/ICT

Met discussie over van alles dat met zorg en schildklier te maken heeft. Over het omgaan met partners en familieleden met schildklierziektes. Over werk en sport.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Patiëntenfederatie is harde schijf kwijt
https://www.skipr.nl/actueel/id32999-pa ... kwijt.html

Patiëntenfederatie Nederland is een harde schijf kwijt met eigen bedrijfsgegevens en informatie over de 25.000 panelleden die deelnemen aan enquêtes. De schijf is vermoedelijk ontvreemd bij de verhuizing naar een ander kantoor in Utrecht.

Van de panelleden stonden naam, adres en, als zij daarvoor zelf toestemming hadden gegeven, ook hun aandoening op de schijf vermeld.

De federatie heeft melding gedaan van vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de politie. Ook heeft zij er een extern recherchebureau bijgehaald.

De onderzoekers achten de kans klein dat de gegevens worden misbruikt, aldus de federatie. De schijf is al sinds november kwijt en niets wijst erop dat er iets mee gedaan is. De kans is groot dat het ding gewoon is ingepikt door iemand die er één wilde hebben voor privégebruik.

De Patiëntenfederatie neemt meteen maatregelen: data mogen niet op een externe schijf worden opgeslagen. (ANP)
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

EPD/LSP ‘Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig’

Bericht door laura »

‘Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig’

Deze week maakte minister Bruno Bruins bekend dat iedereen vanaf volgend jaar zijn medische gegevens in eigen beheer kan krijgen op de computer, tablet, geheugenkaart of mobiele telefoon. Een zegen voor patiënten die regelmatig met veel verschillende zorgverleners te maken hebben en zo overzicht krijgen over hun eigen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

In Medmij wordt er hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Maar er is ook werk aan de winkel voor bijvoorbeeld huisartsen, om hun systemen te kunnen aansluiten aan pgo’s.

Huisartsen hebben een centrale rol in ons zorgsysteem en zijn dus een belangrijke bron voor medische gegevens voor patiënten. Vrijwel alle huisartsen voeren volledig digitale dossiers, daarin loopt Nederland al jaren internationaal voorop. Maar waar het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw begon met het digitaliseren van de 'groene kaart', is het IT-landschap in de eerste lijn door de jaren heen steeds complexer geworden.

Inmiddels hebben huisartsen (inclusief andere eerstelijnsprofessionals) te maken met een breed scala aan losstaande IT-systemen en leveranciers. Ondanks die complexiteit zijn huisartsen over het algemeen best tevreden: de systemen doen wat zij nodig hebben voor hun dagelijkse praktijk. Maar om pgo’s aan te kunnen sluiten, moet echt geïnvesteerd worden in vernieuwing. De digitalisering in de huisartsenzorg moet gaan aansluiten bij de digitale transformatie die op dit moment op zowel internationaal, nationaal als regionaal niveau plaatsvindt.
​Beperkte ontwikkelcapaciteit

Nictiz bracht deze week een whitepaper uit dat de situatie in eerstelijns digitaliseringsmarkt analyseert. De conclusie is dat er een te beperkte ontwikkelcapaciteit is voor vernieuwing bij IT-leveranciers die nu de eerste lijn bedienen. Bovendien wordt onvoldoende geïnvesteerd in de organisatorische veranderingen die nodig zijn om te kunnen gaan voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), volledigheid en integriteit conform ISO en NEN normen en aan wettelijke veranderingen rondom het beschikbaar stellen van zorggegevens aan de patiënt. Veel huisartsen willen wel degelijk, maar zijn onmachtig zich gezamenlijk voldoende eenduidig als klant richting leveranciers te organiseren.

Er mist een landelijk gedragen digitale toekomstvisie en meerjarige roadmap voor de eerste lijn. In de tussentijd halen ziekenhuizen hun digitaliseringsachterstand snel in. Door het VIPP-programma groeit het aantal portalen waar patiënten toegang tot hun medische informatie hebben rap, en de functionaliteit van die portalen wordt steeds rijker. Tweedelijns ICT (EPD)-leveranciers lopen zich al warm om de eerste lijn ook te gaan bedienen. Het is belangrijk dat de landelijke eerstelijnsspelers nu richting gaan geven aan hun achterban en een eigen visie gaan ontwikkelen, zodat huisartsen daarin zelf regie houden.

Twee routes

Globaal tekenen zich twee opties af: investeren in doorontwikkeling van eerstelijnssystemen om tot goede oplossingen te komen die de innovaties kunnen realiseren die nodig zijn, of juist de samenwerking zoeken met krachtige partijen met wortels in tweede lijn (zoals EPD-leveranciers). Eerstelijnspartijen zijn nu aan zet om een richting te kiezen en met een heldere meerjarenvisie te komen. Een visie die ook gaat over financieringsmodellen en bundeling van kennis en capaciteit op het vlak van digitalisering van de eerstelijnszorg. Een visie die niet alleen gaat over techniek, maar ook over herinrichting van processen en logistiek.

Nictiz roept de verschillende eerstelijnspartijen op om positie te nemen en snelheid te maken met het in discussie gaan met stakeholders (waaronder de politiek, verzekeraars en ketenpartners) over een concrete aanpak van de digitalisering van de eerstelijnszorg. Om vervolgens de scenario’s uit te werken om deze digitaliseringsparadox te doorbreken.

​Lies van Gennip
Directeur NictiZ

Deze blog is op 21 maart 2018 gepubliceerd op www.skipr.nl.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

EPD/LSP Wat is Medmij?

Bericht door laura »

Waarom MedMij?

Met MedMij geven we patiënten meer grip op hun gezondheidsinformatie en daarmee op hun gezondheid. Patiënten zelf geven aan dat ze graag meer inzicht willen in hun gezondheid en dat een persoonlijke gezondheidsomgeving ze daarbij helpt. Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft hen regie en controle. Het zorgt ervoor dat ze meer inzicht hebben in hun gezondheid en wat ze daarvoor kunnen doen. Daarnaast geeft het ze rust en vertrouwen en zelfs motivatie om met hun gezondheid aan de slag te gaan.

Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen door patiënten voordelen:
- Patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor een geïnformeerde gesprekspartner.
- Zorgverleners krijgen daardoor ook een completer beeld, mede omdat zij meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt kunnen krijgen, en omdat patiënten hun zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
- Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat zorgverleners een beter gesprek met hun patiënten kunnen hebben en passendere zorg kunnen leveren.

Daarnaast ben je als zorgaanbieder met de nieuwe wetgeving verplicht om je dossier digitaal beschikbaar te stellen voor je patiënten:

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens vereist dat je vanaf 2020 iedereen die daar om vraagt elektronisch inzage in en afschrift van het medisch dossier geeft.
Daarnaast gaat vanaf mei 2018 de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG, de opvolger van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens) in. Deze AVG vereist dat iedere organisatie de data die zij over iemand verzamelen, digitaal en in machine leesbaar formaat beschikbaar stelt. Dat geldt ook voor zorginstellingen.

MedMij biedt de oplossing voor het digitaal delen van gegevens met de patiënt. Met MedMij weet je zeker dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt. Het risico dat gegevens in verkeerde handen terecht komen is dan geminimaliseerd. Ook maakt MedMij het mogelijk dat je als zorgverlener kunt beschikken over gezondheidsgegevens die patiënten zelf hebben verzameld, mits zij hier toestemming voor geven.

Een belangrijk uitgangspunt bij MedMij is dat patiënten zelf hun persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen kiezen. Het MedMij Afsprakenstelsel zorgt ervoor dat je als zorgaanbieder geen afzonderlijke koppelingen hoeft te maken met al deze verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen. Als je aansluit bij MedMij, is de informatie-uitwisseling gestandaardiseerd en weet je zeker dat aan alle veiligheidseisen is voldaan.

Uiteraard blijf je als zorgverlener gebruik maken van je eigen zorginformatiesysteem voor het bijhouden van patiëntendossiers. Je blijft dus ook gewoon zakendoen de leverancier van dit systeem. Het is wel van belang om erop te letten dat die leverancier deelnemer is van MedMij. Of, om hen te vragen deelnemer te worden.

Wil je als zorgaanbieder aansluiten bij MedMij of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Arina Burghouts, via a.burghouts@medmij.nl of 06-46119138.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Kiek
Berichten: 5647
Lid geworden op: 12 sep 2013, 11:36

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door Kiek »

Waarom MedMij? staat hierboven in de post van Laura.
Ondertekend door Arina Burghouts.

Een paar reacties terug op 19 maart j.l. schreef ik:
Aanvullend 12.30 uur: Nu staat op de site van de patientenfederatie ook een kommentaar op het interview van de Volkskrant met Bruins. Zij stellen voor dat patiënten die dat willen alle medische en andere informatie zelf beheren.

Dat wil dus zeggen dat die mensen zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van hun gegevens. Dat is een onzinnige eis.
https://www.patientenfederatie.nl/nieuw ... en-beheerd


Op Google is mevrouw Burghouts beleidsmedewerker bij deze Patiëntenfederatie.
Nuchter lab 8.00 uur - dosis pas slikken na het prikken - lees over schildklieren en ervaringen, want deze kennis geeft inzicht. Door Hashimoto een ervaren schildklierhormoongebruikster (geen arts).
*anna*
Berichten: 306
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door *anna* »

Met MedMij geven we patiënten meer grip op hun gezondheidsinformatie en daarmee op hun gezondheid. Patiënten zelf geven aan dat ze graag meer inzicht willen in hun gezondheid en dat een persoonlijke gezondheidsomgeving ze daarbij helpt. Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft hen regie en controle. Het zorgt ervoor dat ze meer inzicht hebben in hun gezondheid en wat ze daarvoor kunnen doen. Daarnaast geeft het ze rust en vertrouwen en zelfs motivatie om met hun gezondheid aan de slag te gaan.
(Cursivering door mij.)
Welke patiënten hebben dat trouwens waar en aan wie gemeld? Mij is wéér niets gevraagd ;) .
Persoonlijke gezondheidsomgeving, pfoe, weer zo'n jeukwoord!
Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen door patiënten voordelen:
- Patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor een geïnformeerde gesprekspartner.
- Zorgverleners krijgen daardoor ook een completer beeld, mede omdat zij meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt kunnen krijgen, en omdat patiënten hun zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
- Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat zorgverleners een beter gesprek met hun patiënten kunnen hebben en passendere zorg kunnen leveren.
Alleen maar voordelen dus, aldus mevrouw Burghouts, beleidsadviseur voor de Patiëntenfederatie en projectleider van 'MedMij in de praktijk'.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Arina Burghouts is te bereiken via a.burghouts@patientenfederatie.nl en via a.burghouts@medmij.nl.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Over het 'openbare' medisch dossier van Barbie. Het Hagaziekenhuis deed maar wat.
EPD Haga.jpg
EPD Haga.jpg (230.17 KiB) 4322 keer bekeken
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
*anna*
Berichten: 306
Lid geworden op: 12 sep 2013, 01:22

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door *anna* »

Dit is natuurlijk onvergeeflijk en een grove schending van iemands privacy!

Waarschijnlijk gaat het om het electronisch patiëntendossier dat ieder ziekenhuis bijhoudt, het ZIS, niet over het LSP.
Dat Ziekenhuis Informatie Systeem (Epic bijvoorbeeld) KAN gekoppeld worden aan het LSP, maar voor er gegevens van jou opvraagbaar worden moet daarvoor luid en duidelijk toestemming worden gevraagd.

Maar je ziet het: pas achteraf wordt duidelijk wie er allemaal in je EPD (ZIS of LSP) hebben gekeken. En blijf alert: je duidelijke NEE tegen het LSP kan zomaar, zonder je medeweten, veranderd zijn in een JA.

Anna
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Minister duwt door met inzage medische dossiers door zorgverzekeraars
Bron: Privacy Barometer

Minister De Jonge (CDA) heeft in een nieuw wetsvoorstel verwijzingen naar de verregaande inzagebevoegdheden in medische dossiers door zorgverzekeraars opgenomen. Maar over deze bevoegdheden moet de Eerste Kamer nog beslissen. De Jonge lijkt zo extra druk op de Kamerleden te leggen om toch akkoord te gaan met die inzagebevoegdheden.

De Tweede Kamer stemt binnenkort over een wetsvoorstel (toelichting) waarmee de bevoegdheden van de toezichthouder in de zorg, de NZa, opnieuw worden afgebakend. Maar in het wetsvoorstel worden ook wettelijke bevoegdheden beschreven die niet bestaan.

Het wetsvoorstel dat die bevoegdheden moet regelen staat namelijk in de Eerste Kamer geparkeerd. De reden daarvoor is dat de minister geen goede onderbouwing kon geven waarom die bevoegdheden nodig zijn. Er zijn daarnaast grote twijfels of de bevoegdheden wel proportioneel zijn.

Met deze actie legt de minister extra druk op Eerste Kamerleden om de bevoegdheden toch vooral aan te nemen, omdat aansluitende wetgeving nu ook al geschreven is.

Inperking beroepsgeheim

Het geparkeerde wetsvoorstel geeft zorgverzekeraars de bevoegdheid om medische dossiers in te zien bij vermoedens van fraude om zo de facturen te controleren. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen. Daarmee wordt omwille van een financieel belang van commerciële bedrijven het medisch beroepsgeheim ingeperkt. Dat is een principiële grens die overgegaan wordt, wat ook de reden is voor veel vragen vanuit de Eerste Kamer.

Een belangrijke vraag is hoeveel fraude met deze inperking van het beroepsgeheim wordt opgelost. Toenmalig minister Schippers (VVD) kon of wilde dat niet aangeven. Privacy Barometer zocht het indertijd uit.

Niet proportioneel

In 2015 is er voor 11,1 miljoen euro aan fraude gepleegd op een zorgbudget van circa 73 miljard. Dat is 0,015 procent. Het leeuwendeel van de fraude (9,7 miljoen) werd door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd en niet door de patiënten zelf. Hiervoor zal de ongevraagde inzage in het medisch dossier weinig toevoegen. Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken.

De minister zegt dat ook al veel fraude wordt vastgesteld zonder dat inzage in dossiers nodig is. Dat zal dus ook gelden in het geval van de 1,4 miljoen euro (0,002 procent van het zorgbudget) fraude die wel door patiënten gepleegd is. De minister noch de verzekeraars geven aan welk percentage fraude alleen met inzage in medische dossiers is vast te stellen. Maar laat het de helft zijn, dan blijft zonder inzage in dossiers zo'n 0,7 miljoen over waarvan je niet met zekerheid kan vaststellen dat er gefraudeerd is en blijft het beroepsgeheim ongeschonden.

Onbeantwoorde vragen

Veel fracties in de Eerste Kamer hebben al in 2016 aan de minister gevraagd of het wel proportioneel is om voor zo'n relatief klein bedrag het medisch beroepsgeheim voor alle Nederlanders op de helling te zetten. Tegelijkertijd hebben zowel partijen uit de Eerste Kamer als uit de zorgsector zelf, waaronder de Landelijk Huisartsenvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, LOC zeggenschap in zorg en de Patiëntenfederatie Nederland, er bij de minister op aangedrongen voor inzage vooraf toestemming aan de patiënt te vragen. De minister heeft hierop tot dusver niet gereageerd.

Zorgverzekeraars vragen ook allang niet meer om meer bevoegdheden, zoals ze bij de start van het wetsvoorstel in 2013 leken te doen. In het hierboven genoemde frauderapport over 2015 vragen ze om eenvoudigere declaratieprocessen om fraude te voorkomen. Dat is natuurlijk ook een veel constructievere weg.

Stoïcijns doorgaan

Ondanks dit alles, lijkt de nieuwe minister De Jonge stoïcijns door te gaan op de ingeslagen weg. Ook al is de bevoegdheid nauwelijks noodzakelijk, is er een betere weg door gewoon toestemming te vragen voor inzage en gaat het om een relatief klein bedrag, de minister duwt gewoon door. Met het nieuwe wetsvoorstel over de bevoegdheden van de NZa blijft hij proberen de onnodige en niet-proportionele inzage in medische dossiers door de Eerste Kamer te krijgen.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Gebruikersavatar
laura
Berichten: 3462
Lid geworden op: 11 sep 2013, 22:42
Contacteer:

Re: Discussie over EPD/LSP

Bericht door laura »

Nauwelijks een zuchtje wind en de eerste PGO-boom valt om
W.J. Jongejan, 14 juli 2018

Nog voor de persoonlijke gezondheidsomgevingen(PGO’s) goed en wel actief zijn is de eerste al omgevallen. Op het online magazine Skipr is op 12 juli 2018 te lezen dat de zorg-ICT-aanbieder Patiënt1 door de Rechtbank Midden-Nederland op 10 juli j.l. failliet verklaard is. Dit bedrijf was naar eigen zeggen de grootste aanbieder van Persoonlijke Gezondheids Dossiers (PGD’s). Helaas is niet duidelijk hoe groot dat is. In 2020 zouden de Nederlandse burgers in staat moeten zijn hun eigen medische data op te slaan en te beheren in deze PGO’s.

PGO is een gewoon een synoniem voor PGD, maar ten kantore van VWS vond men de term PGD te beladen, gezien het echec van het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (L-EPD). Het ministerie van VWS stimuleert met een flink aantal subsidieregelingen de randvoorwaarden voor de PGO’s. Onder andere door het helpen ontwikkelen van de zogenaamde MedMij- protocollen, een stelsel van afspraken op ICT- gebied, waardoor het mogelijk zou worden de zorgdata in PGO’s te stoppen.

Verdienmodel

Het probleem met de PGO’s men heel graag wil dat die er komen, dat er uitgebreid gesleuteld is aan de randvoorwaarden waaronder ze moeten werken, maar dat er eigenlijk geen zicht is op een verdienmodel. Dat zou er moeten zijn om de investeringen terug te verdienen. Binnen het ministerie van VWS, bij de Patiëntenfederatie Nederland hoopt men dat de markt zijn werk zal gaan doen. Het is echter maar de vraag of er wel een markt is voor de PGO’s.

Markt creëren

Alle pogingen van de overheid rond de PGO’s zijn erop gericht om een momentum te genereren waardoor een marktmechanisme op gang komt. Met aanjaag- of impulssubsidies denkt men het maken van maken en onderhouden van de PGO’s op gang te brengen. De vraag is echter of er wel iets effectiefs op gang wordt gebracht. Tijdens een technische briefing van leden van de vaste Tweede Kamer-commissie voor VWS op 22 mei 2018 zei Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie Nederland, ondersteund door de Chief Information Officer(CIO) Ron Roozendaal van VWS dat hij hoopte en verwachtte dat de zorgverzekeraars het maken en onderhouden van de PGO’s op zich gaan nemen.

Op 30 juni 2018 deed minister Bruno Bruins in een verzameloverleg van diezelfde TK-commissie het nog een keer over door uitgebreid te verkondigen dat de zorgverzekeraars zeker wel het voortouw zouden nemen. Dat was op basis van zijn inschatting dat de “gezondheids- awareness” bij de burgers zou toenemen door de PGO’s. Het probleem voor Bruno Bruins en consorten is dat de zorgverzekeraars zich daarover totaal niet uitgelaten hebben.
Geen interventie

De zorgverzekeraars hebben ook geen interventie gepleegd in de PGO-wereld toen het met Patiënt1 misging. Daarbij doel ik op pogingen deze PGO-aanbieder in de lucht t ehouden. Het lijkt er dus op dat zij de kat uit de boom kijken en zich nog nergens aan willen committeren.

Alleen grote spelers

In het online magazine SmartHealth vraagt redacteur/eigenaar Jan Jacobs zich ook hardop af of er wel een verdienmodel is voor kleine PGO-makers. Het illustreert in zijn ogen nog maar eens hoe lastig het is een effectieve subsidieregeling te ontwerpen voor een markt waarvan je niet weet hoe die eruit gaat zien. Het toeval wil dat het ministerie van VWS op de dag dat het faillissement van Patiënt1 in de media verschijnt naar buiten komt met een subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2020.

Daarin zit vier miljoen euro waarbij voor elke potentiele PGO-maker 160.000 euro beschikbaar is. Daarmee kan je net twee programmeurs een jaar aan het werk zetten. Echte stimulering van kleine spelers zal er niet mee van de grond komen. Het zal er dan op neer komen dat alleen de echt grote spelers in de zorgICT- markt mee gaan doen in het eindspel met de PGO’s. Daarmee doel ik dan op bedrijven als Philips, Amazon, Apple, Microsoft etc.

Animo?

Waar iedereen zich ten kantore van VWS, MedMij, Nictiz en VZVZ zich nog wel eens grandioos kan vergalopperen is het uiteindelijke animo voor de PGO’s bij de burger. Een signaal dat het met de interesse wel eens fors kan tegen zitten kunnen we nu al zien is wat we nu zien bij de belangstelling van de burger voor het patiëntenportaal en meer specifiek nog het elektronisch consult via dat portaal. Via het portaal kunnen afspraken gemaakt worden, medicijnen besteld, laboratorium uitslagen ingekeken worden.

Eigenlijk zijn het al een soort PGO’s. Uit cijfers van Nictiz in de eHealth-monitors blijkt dat belangstelling er wel is, maar niet in die mate als men ingecalculeerd had. Uiteraard is daar weer een stimuleringsprogramma op gezet dat toevalligerwijze ook net in de afgelopen week van start ging. Het zijn gouden tijden voor de mannen en vrouwen in de PR-branche in de zorg, maar het is mar de vraag of dat stimulering van de vraag ook echt beklijft.

Slecht voorteken

Het is een slecht voorteken dat aan de vooravond van het van start gaan van PGO’s de eerst al omvalt zonder een duidelijk zuchtje wind. Het is ook maar zeer de vraag of met allerlei subsidie- en stimuleringsprogramma’s iets ontstaat wat er niet was en waarvan de omvang bijzonder ongewis is.

Vermoedelijk zal het ooit wel weer uitdraaien op een parlementaire enquête met de vraag hoe iedereen zo suf kon zijn om iets te gaan stimuleren waar een zeer beperkte vraag naar is.

W.J. Jongejan, 14 juli 2018.
laura

Kijk voor meer informatie ook eens op Schildkliertje.

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid.
Het Schildklierforum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
Plaats reactie